Število rezultatov iskanja: 3281

Tip gradiva
znanstveno časopisje in članki (3281)odstrani
Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (3)
Acrocephalus (4)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta biologica Slovenica (2)
Acta carsologica (5)
Acta chimica slovenica (6)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (392)
Acta geographica Slovenica (4)
Acta Histriae (41)
Acta linguistica asiatica (6)
Acta neophilologica (41)
Agricultura (1)
Akademija MM (3)
Amfiteater (Ljubljana) (1)
Annales. Series historia et sociologia (75)
Annales. Series historia naturalis (10)
Anthropological notebooks (167)
Anthropos (Ljubljana) (31)
AR. Arhitektura, raziskave (9)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (49)
Ars et humanitas (5)
AS. Andragoška spoznanja (7)
Asian studies (3)
Bogoslovni vestnik (1)
CEPS journal (3)
Časopis za kritiko znanosti (13)
Časopis za zgodovino in narodopisje (24)
De musica disserenda (3)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (17)
Dialogi (21)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (599)
Edinost in dialog (5)
Elektrotehniški vestnik (1)
ELOPE (Ljubljana) (15)
Etnolog (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (125)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (4)
Geodetski vestnik (2)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (22)
Geografski zbornik (3)
Geographica Slovenica (2)
Geologija (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (118)
Gozdarski vestnik (1)
Hladnikia (Ljubljana) (2)
Hmeljarski bilten (2)
Informacije MIDEM (1)
Informatica (Ljubljana) (5)
Inter Alia (Ljubljana) (1)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (111)
Jezikoslovni zapiski (81)
Kakovostna starost (4)
Knjižnica (22)
Kronika (Ljubljana) (98)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (69)
Literatura (Ljubljana) (7)
Loški razgledi (7)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (4)
Medicinski razgledi (6)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (6)
Muzikološki zbornik (22)
Naša sodobnost (6)
Naše gospodarstvo (3)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Organizacija (Kranj) (2)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (10)
Pedagoška obzorja (1)
Pravnik (1)
Primerjalna književnost (12)
Prispevki za novejšo zgodovino (37)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (11)
Raziskave in razprave (2)
Razpotja (11)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (103)
Rehabilitacija (Ljubljana) (1)
Research in social change (1)
Revija za elementarno izobraževanje (9)
Revija za geografijo (3)
Revija za javna naročila in javne finance (2)
RMZ-materials and geoenvironment (1)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (137)
Slovenian veterinary research (1)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski etnograf (13)
Slovenski jezik (1997) (49)
Slovenski pravnik (1)
Slovenščina 2.0 (6)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (7)
Sodobnost (1933) (13)
Sodobnost (1963) (104)
Stati inu obstati (16)
Studia mythologica Slavica (12)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (22)
Šolsko polje (2)
Šport (Ljubljana) (1)
Teorija in praksa (41)
Traditiones (Ljubljana) (103)
Uporabna informatika (Ljubljana) (1)
Urbani izziv (4)
Vakuumist (5)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vestnik za tuje jezike (10)
Vzgoja (Ljubljana) (1)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (2)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (16)
Zdravstveno varstvo (18)
Zgodovinski časopis (140)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (49)
Botanično društvo Slovenije (2)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (167)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Medicinski razgledi (6)
Društvo psihologov Slovenije (11)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (3)
Geološki zavod Slovenije (6)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (103)
Inštitut za novejšo zgodovino (37)
Inštitut za varovanje zdravja RS (18)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (104)
Mariborska knjižnica (10)
Medijski partner d.o.o. (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (7)
Narodna in univerzitetna knjižnica (733)
Pedagoška obzorja (1)
SIB d.o.o. (2)
Slavistično društvo Slovenije (151)
Slovenski etnografski muzej (111)
Slovenski gledališki inštitut (SLOGI) (1)
Slovenski šolski muzej (22)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko etnološko društvo (117)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (14)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (16)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (13)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (6)
University of Primorska Press (3)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (41)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (149)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (28)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (9)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (392)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (24)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (85)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
ZRC SAZU (444)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (11)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografov Slovenije (25)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (168)
Založnik
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Arhivsko društvo Slovenije (49)
Biotehniška fakulteta (4)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (85)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (167)
Društvo biologov Slovenije (2)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (11)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (42)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (2)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (5)
Družba Jezusova (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (110)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (17)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (9)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (38)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fakulteta za telesno kulturo (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije (2)
Filozofska fakulteta (3)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (41)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (14)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Geološki zavod (6)
Institute for Ethnic Studies (41)
Institute for Slovene Emigration Research (593)
Institute for Social Sciences (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Antona Trstenjaka (4)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (5)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (103)
Inštitut za novejšo zgodovino (37)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (49)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (81)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (599)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (18)
LDS (7)
Mariborska knjižnica (10)
Marketing magazin (3)
Medicinski razgledi (6)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (7)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Obzorja (45)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (17)
Pedagoška fakulteta (20)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pravna fakulteta (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (85)
Slavistično društvo Slovenije (248)
Slovene Anthropological Society (166)
Slovene Sociological Association (1)
Slovene Welding Society (392)
Slovenian Chemical Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (116)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (13)
Slovenski etnografski muzej (125)
Slovenski šolski muzej (22)
Slovensko društvo Informatika (6)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (1)
Slovensko društvo za angleške študije (12)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko etnološko društvo (118)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (31)
Slovensko geološko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (16)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (16)
Societa storica del Litorale (6)
Societá storica del Litorale (85)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (1)
Študentska založba (13)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (6)
Turistica (3)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (12)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (49)
University Press, Faculty of Arts (3)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (4)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Veterinarska fakulteta (1)
Visoka šola za politične vede (3)
Založba ZRC (38)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Združenje za socialno pedagogiko (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (85)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (41)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (102)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (6)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (85)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (12)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (22)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (7)
Zveza društev pravnikov Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (25)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (140)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (97)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Pravice
Išči med rezultati (3281)