Število rezultatov iskanja: 433

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Družina (1)
Etnografski muzej (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (143)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (11)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (30)
J. Blaznik (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (6)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Kommissionverlag W. Blanke's Nachf. W. Heinz (1)
M. O. Vol'f" (1)
Mechitharisten-Conreg.-Buchdruckerei (1)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
Obzorja (1)
prostat apud Carolum Gerold bibliopolam (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (119)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Societá storica del Litorale (2)
Tancer (1)
Tiskovna zadruga (50)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (4)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (11)
v' knigíshi Alois Waizinger'ovemi (1)
V. Braumiller" (1)
Wilhelm Braumüller (4)
Založba Univerza na Primorskem (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, Študentska sekcija (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Išči med rezultati (433)