Število rezultatov iskanja: 251

Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (11)
Mariborska knjižnica (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (108)
Planinska zveza Slovenije (1)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slavistično društvo Slovenije (7)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
ZRC SAZU (52)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (7)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Biotehniška fakulteta (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (11)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (5)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Filozofska fakulteta (6)
Glasbena matica (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (7)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
J.O.Z. (1)
Jožef Blaznik (1)
Katoliško tiskovno društvo (5)
Mariborska knjižnica (6)
Moderna organizacija (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta (6)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
s. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (15)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (25)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Societá storica del Litorale (1)
Sokolska župa Maribor (1)
Študentska založba (3)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Tiskovna zadruga (78)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (3)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Zadružna tiskarna (Ljubljana) (1)
Založba ZRC (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (26)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (4)
Išči med rezultati (251)