Število rezultatov iskanja: 168

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Biotehniška fakulteta (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Filozofska fakulteta (6)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Mariborska knjižnica (6)
Moderna organizacija (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Pedagoška fakulteta (6)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pravna fakulteta (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (14)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (25)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (6)
Societá storica del Litorale (1)
Sokolska župa Maribor (1)
Tiskovna zadruga (55)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Visoka šola za politične vede (1)
Založba ZRC (5)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (26)
Pravice
pravice pridržane (168)odstrani
Išči med rezultati (168)