Število rezultatov iskanja: 931

Tip gradiva
znanstveno časopisje in članki (931)odstrani
Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acrocephalus (6)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (2)
Acta linguistica asiatica (21)
Agricultura (Maribor) (2)
Akademija MM (2)
Anali PAZU HD (2)
Annales. Series historia et sociologia (11)
Anthropos (Ljubljana) (4)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (22)
Arhivi (24)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (9)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
CEPS journal (21)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (21)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (8)
Didakta (14)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (4)
ELOPE (Ljubljana) (12)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Geodetski vestnik (6)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (9)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (4)
IB revija (Ljubljana) (11)
Igra ustvarjalnosti (1)
Instrumentum (1)
Inter Alia (Ljubljana) (8)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (68)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kakovostna starost (1)
Knjižnica (26)
Kronika (Ljubljana) (47)
Lexonomica (2)
Linguistica (Ljubljana) (50)
Literatura (Ljubljana) (1)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Managing global transitions (8)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Muzikološki zbornik (2)
Naša sodobnost (3)
Naše gospodarstvo (10)
Natura Sloveniae (1)
Nerazvrščeno - članki (1)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (8)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Podjetje in delo (4)
Pravni letopis (2)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (19)
Revija za geografijo (2)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (7)
Slovenski jezik (1997) (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1933) (17)
Sodobnost (1963) (109)
Stati inu obstati (1)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (4)
Teorija in praksa (14)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Ventil (Ljubljana) (1)
Verba hispanica (4)
Vestnik za tuje jezike (190)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (5)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (15)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (24)
Didakta (14)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (109)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (167)
Pedagoška obzorja (8)
Slavistično društvo Slovenije (50)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (2)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (10)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (58)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (42)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (21)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (19)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (11)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (21)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (191)
ZRC SAZU (19)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (11)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (24)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
Didakta (14)
Doba Epis (1)
Društvo ekonomistov Maribor (10)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Družba Jezusova (3)
Državna založba Slovenije (112)
Ekonomski center Maribor (10)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Faculty of management (8)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Gospodarski vestnik (4)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (4)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
LDS (1)
Mariborska knjižnica (1)
Marketing magazin (2)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nova revija (2)
Obzorja (29)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Pedagoška fakulteta (28)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (16)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (4)
Pedagoška obzorja (8)
Pravna fakulteta (3)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
Slavistično društvo Slovenije (75)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (28)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (17)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (8)
Slovensko društvo za angleške študije (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Societá storica del Litorale (11)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (2)
Turistica (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University Press, Faculty of Arts (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Založba ZRC (11)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (11)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (253)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (21)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (9)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (26)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (11)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (47)
Išči med rezultati (931)