Število rezultatov iskanja: 10187

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (6)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (1)
Akademija MM (1)
Anali PAZU HD (2)
Angeljček (2)
Annales. Series historia et sociologia (6)
Anthropos (Ljubljana) (4)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (20)
Arhivi (24)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (8)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (1)
Časopis za kritiko znanosti (2)
Časopis za zgodovino in narodopisje (21)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (8)
Didakta (14)
Dogovori (15)
Dom in svet (Ljubljana) (41)
Družboslovne razprave (1)
Državna meščanska šola - Ptuj (7)
Dve domovini (4)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (3)
Geodetski vestnik (6)
Geografski obzornik (2)
Geografski vestnik (9)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (5)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (4)
IB revija (Ljubljana) (11)
Igra ustvarjalnosti (1)
Inter Alia (Ljubljana) (3)
Izvestje Gimnazije Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (7)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (68)
Jezikoslovni zapiski (2)
Kakovostna starost (1)
Kaplje (Idrija) (1)
Kmetijske in rokodelske novice (1617)
Knjižnica (26)
Kronika (Ljubljana) (47)
Kronika slovenskih mest (7)
Letno poročilo (Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik) (2)
Lexonomica (1)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (737)
Ljudska šola - Ptuj (1)
Management (1)
Management (Spletna izd.) (1)
Muzikološki zbornik (1)
Narodna sloga (10)
Naša komuna - delegatska priloga (3)
Naša komuna (Ljubljana) (10)
Naša skupnost (Jugoslavija) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (6)
Naša sodobnost (3)
Naše delo (Ptuj) (1883)
Naše gospodarstvo (7)
Natura Sloveniae (1)
Nerazvrščeno - članki (1)
Novi akordi (56)
Novi svet (Ljubljana) (3)
Obzornik zdravstvene nege (2)
Otrok in knjiga (1)
Pedagoška obzorja (5)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (3)
Podjetje in delo (4)
Pravni letopis (2)
Primerjalna književnost (4)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Ptujčan (246)
Ptujski list (68)
Razpotja (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Revija za ekonomske in poslovne vede (2)
Revija za elementarno izobraževanje (11)
Revija za geografijo (2)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (7)
Scopolia. Supplementum (1)
Slavia Centralis (3)
Slavistična revija (6)
Slovenka (4)
Slovenski gospodar (79)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (6)
Sodobnost (1933) (17)
Sodobnost (1963) (109)
Stati inu obstati (1)
Šolska kronika (2)
Šolsko polje (4)
Štajerc (27)
Štajerčevi kmetski koledar (1)
Štajerski tednik (Ptuj) (1409)
Tednik (Ptuj) (2102)
Tednik plus (1)
Teorija in praksa (13)
Traditiones (Ljubljana) (4)
Učiteljski tovariš (23)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uradni list c. kr. okrajnega glavarstva v Ptuju (802)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (41)
Vestnik za tuje jezike (113)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (3)
Vzgoja (Ljubljana) (3)
Zbor občanov (8)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (5)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravstveno varstvo (1)
Zgodovinski časopis (15)
Zvonček (Ljubljana) (9)
Leto izida
1828 (1)
1844 (1)
1845 (5)
1846 (2)
1847 (1)
1848 (1)
1851 (2)
1852 (1)
1855 (1)
1856 (2)
1859 (52)
1860 (52)
1861 (52)
1862 (54)
1863 (49)
1864 (51)
1865 (48)
1866 (48)
1867 (39)
1868 (55)
1869 (50)
1870 (52)
1871 (25)
1872 (54)
1873 (45)
1874 (47)
1875 (50)
1876 (53)
1877 (52)
1878 (54)
1879 (53)
1880 (54)
1881 (88)
1882 (74)
1883 (65)
1884 (62)
1885 (69)
1885/1886 (1)
1886 (62)
1887 (72)
1888 (67)
1889 (74)
1890 (59)
1891 (60)
1891-1918 (1)
1892 (45)
1893 (32)
1894 (42)
1895 (22)
1896 (30)
1897 (23)
1898 (69)
1899 (60)
1899-1914 (1)
19?? (3)
1900 (72)
1900-1902 (1)
1900-1952 (1)
1901 (59)
1901-1908 (1)
1902 (62)
1902-1910 (1)
1903 (93)
1903-1909 (1)
1903-1921 (1)
1904 (95)
1905 (96)
1905-1908 (1)
1906 (82)
1907 (99)
1908 (40)
1909 (74)
1909-1930 (1)
1910 (69)
1911 (89)
1911-1912 (1)
1912 (72)
1913 (65)
1914 (12)
1915 (19)
1916 (12)
1917 (14)
1918 (8)
1919 (29)
1920 (25)
1920-1930 (1)
1921 (32)
1922 (24)
1923 (10)
1924 (14)
1925 (3)
1926 (10)
1927 (13)
1928 (3)
1928/1929 (1)
1929 (15)
1930 (10)
1931 (7)
1932 (10)
1933 (12)
1933/1934 (1)
1934 (9)
1934/1935 (1)
1935 (6)
1935/1936 (1)
1936 (9)
1936/1937 (1)
1937 (6)
1937/1938 (1)
1938 (5)
1938/1939 (1)
1939 (15)
1939/1940 (1)
1940 (5)
1941 (2)
1942 (1)
1943 (1)
1945 (2)
1946 (1)
1947 (2)
1948 (341)
1949 (1018)
1950 (528)
1950-1960 (1)
1951 (1)
1953 (2)
1955/1956 (1)
1955-1959 (1)
1956 (3)
1957 (3)
1958 (4)
1959 (3)
1960 (2)
1961 (9)
1962 (52)
1963 (54)
1964 (55)
1965 (51)
1966 (53)
1967 (52)
1968 (55)
1969 (53)
1970 (69)
1971 (54)
1972 (58)
1973 (55)
1974 (60)
1975 (56)
1976 (57)
1977 (54)
1978 (59)
1979 (57)
1980 (59)
1981 (62)
1982 (69)
1983 (70)
1984 (68)
1985 (60)
1986 (64)
1987 (61)
1988 (62)
1989 (69)
1990 (64)
1991 (62)
1991-1992 (1)
1992 (77)
1993 (59)
1994 (64)
1995 (66)
1996 (80)
1997 (81)
1998 (76)
1999 (75)
2000 (75)
2001 (73)
2002 (81)
2003 (70)
2004 (83)
2005 (117)
2006 (131)
2007 (135)
2008 (128)
2009 (150)
2010 (151)
2011 (152)
2012 (148)
2013 (177)
2014 (156)
2015 (160)
2016 (150)
2017 (138)
2018 (21)
2019 (3)
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (24)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (9)
Didakta (14)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (1)
Društvo za marketing Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za kriminologijo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
IUS SOFTWARE d.o.o. (4)
Knjižnica Domžale (1)
Knjižnica Ivana Potrča (6588)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (109)
Mariborska knjižnica (1)
Medijski partner d.o.o. (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (111)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2919)
Pedagoška obzorja (5)
Planinska zveza Slovenije (3)
Radio-Tednik Ptuj d.o.o. (1428)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (4)
Slavistično društvo Slovenije (49)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Šola za ravnatelje (3)
Študentska založba (2)
Turistično društvo Vurberk (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (10)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (5)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (11)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (21)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (114)
ZRC SAZU (15)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografov Slovenije (11)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (19)
Založnik
A. Zorman (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (24)
B. Kmetec-Friedl (1)
C.kr. ptujsko okrajno glavarstvo (802)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (6)
Columbia graphophone company (1)
Čveterorazredna ljudska šola z dvema vsporednicama v okolici Ptuja (1)
Delavsko bralno društvo (1)
Didakta (16)
Dijaška kuhinja (1)
Dokumentarna (1)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
Društvo ekonomistov Maribor (7)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo študentov biologije (1)
Društvo upokojencev (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (6)
Družba Jezusova (3)
Družba sv. Mohora (5)
Družba sv. Rafaela (1)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (5)
Državna meščanska šola v Ptuju (2)
Državna založba Slovenije (115)
Ekonomski center Maribor (7)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (7)
Elektra (1)
Etnografski muzej (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Fakulteta za management (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fancy (1)
Festival (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (2)
Foto kino klub Svoboda (1)
Geografski institut JNA (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
Gimnazija (1)
Gimnazija Dušana Kvedra v Ptuju (8)
Giontini (1)
Glasbena matica (1)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
Gledališče Ptuj (1)
Goga (1)
Gospodarski vestnik (4)
GPZ Sraka (1)
'Gramofon' A. Rasberger (1)
I. Mikl (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Inštitut Antona Trstenjaka (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (23)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Jožef Blaznik (1617)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (1)
Karl Linhart (27)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (41)
Klein & Kovač (1)
Knjižnica Ivana Potrča (12)
Konzorcij (10)
Konzorcij Edinosti (4)
L. Rakovec (1)
L. Schwentner (57)
Lastna založba Narodne čitalnice (1)
LDS (1)
Ljudska in študijska knjižnica (3)
Ljudske pevke (1)
M. Klinc (1)
Mariborska knjižnica (1)
Mariborska tiskarna (1)
Marketing magazin (1)
Melopoja (2)
Mestna občina (7)
Mestni svet Mestne občine Ptu (1)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (245)
Militärgeographisches Institut (4)
Mimik (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Narodna tiskarna (1)
Naše delo (1883)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
Nika Records (1)
Nova revija (2)
Občina (1)
Obzorja (29)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (8)
OK SZDL Ljubljana Center (15)
Olepševalno in tujsko prometno društvo (1)
P. Šemnički (1)
Pedagoška fakulteta (18)
Pedagoška obzorja (5)
Perutnina (1)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
PGP RTB (1)
Planinska zveza Slovenije (3)
Pokrajinski muzej (2)
Pravna fakulteta (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Putnik (2)
R. Čeh (1)
Radio- Tednik (1934)
Radio-Tednik (1581)
Radio-Tednik Ptuj (2)
RSS (1)
RTV (9)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (3)
s. n. (1)
samozal. (1)
samozal. skladatelj (1)
samozaložba (1)
Samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (6)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (6)
SKZ (1)
Slavistično društvo Slovenije (74)
Slov. begunska tiskarna (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (25)
Slovenska begunska tiskarna (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (17)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski šolski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (6)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (5)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Societá storica del Litorale (6)
Statistični urad Republike Slovenije (6)
Studio Muzikant (1)
Šola za ravnatelje (3)
Šolski center Ptuj (2)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Štajerčevo tiskovno društvo (1)
Študentska založba (5)
tiskala Klein in Kovač (1)
Tiskarna sv. Cirila (79)
Tiskovna zadruga (805)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (1)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Vejica (1)
Vesna film (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (2)
Višja strokovna šola Academia (1)
Vojnogeografski institut (1)
W. Blanke (2)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (15)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (15)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (11)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod RS za šolstvo (5)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (3)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene nege (2)
Zdravilišče RRK Vurberg (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (6)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
ZKP RTV Slovenija (3)
Zlati zvoki (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (127)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (6)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (5)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (26)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (4)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (6)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (4)
Zveza geodetov Slovenije (6)
Zveza geografskih društev Slovenije (11)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (15)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (47)
Išči med rezultati (10187)