Število rezultatov iskanja: 203

Leto izida
2014 (203)odstrani
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Didakta (1)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Faculty of management (1)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (1)
Gospodarski vestnik (3)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (3)
Mestni svet Mestne občine Ptuj (11)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Obzorja (11)
Pedagoška fakulteta (1)
Pedagoška obzorja (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Radio-Tednik (100)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (3)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Societá storica del Litorale (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (3)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (51)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (1)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (203)