Število rezultatov iskanja: 267

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Academia, Višja strokovna šola (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Didakta (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Istituto sloveno di ricerche (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Pedagoška fakulteta (6)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (55)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (2)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Societá storica del Litorale (2)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
The Faculty of Logistics (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Višja strokovna šola Academia (3)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (20)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (122)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (16)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Pravice
pravice pridržane (267)odstrani
Išči med rezultati (267)