Število rezultatov iskanja: 2975

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1664 (1)
1824/1833 (1)
1828 (1)
1845 (5)
1846 (3)
1847 (1)
1848 (1)
1851 (2)
1852 (1)
1855 (1)
1856 (2)
1859 (52)
1860 (52)
1861 (52)
1862 (54)
1863 (49)
1864 (51)
1865 (48)
1866 (48)
1867 (39)
1868 (55)
1869 (50)
1870 (52)
1871 (25)
1872 (53)
1873 (43)
1874 (48)
1875 (51)
1876 (54)
1877 (53)
1878 (55)
1879 (53)
1880 (54)
1881 (88)
1882 (74)
1883 (66)
1884 (61)
1885 (67)
1885/1886 (2)
1886 (62)
1886/1887 (1)
1887 (72)
1888 (67)
1889 (73)
1890 (59)
1890/1891 (1)
1891 (59)
1891/1892 (1)
1891-1918 (1)
1892 (44)
1892/1893 (1)
1893 (31)
1893/1894 (1)
1894 (42)
1895 (22)
1895/1896 (1)
1896 (30)
1897 (23)
1897/1898 (1)
1898 (16)
1899 (7)
1899/1900 (1)
1899-1914 (1)
19?? (6)
1900 (16)
1900-1902 (1)
1900-1952 (1)
1901 (5)
1901-1908 (1)
1902 (9)
1902-1910 (1)
1903 (39)
1903/1904 (1)
1903-1909 (1)
1903-1921 (1)
1904 (42)
1904/1905 (1)
1905 (42)
1905-1908 (1)
1906 (28)
1906/1907 (1)
1907 (43)
1907/1908 (1)
1908 (23)
1909 (18)
1909-1930 (1)
1910 (14)
1911 (35)
1911-1912 (1)
1912 (23)
1912/1913 (1)
1913 (11)
1914 (10)
1915 (13)
1916 (11)
1917 (9)
1918 (6)
1919 (4)
192? (1)
1920 (6)
1921 (4)
1922 (11)
1923 (3)
1924 (8)
1925 (3)
1926 (11)
1927 (12)
1928 (2)
1929 (15)
1929/1930 (1)
193? (1)
1930 (9)
1930/1931 (1)
1931 (5)
1931/1932 (1)
1932 (2)
1932/1933 (1)
1933 (11)
1933/1934 (2)
1934 (6)
1934/1935 (2)
1935 (5)
1935/1936 (2)
1936 (9)
1936/1937 (2)
1937 (6)
1937/1938 (2)
1938 (5)
1938/1939 (2)
1939 (10)
1939/1940 (2)
1940 (4)
1941 (1)
1942 (1)
1943 (2)
1945 (2)
1946 (1)
1947 (2)
1949 (3)
1950 (1)
1951 (1)
1953 (2)
1955/1956 (1)
1956 (2)
1957 (2)
1958 (4)
1959 (3)
1960 (2)
1961 (4)
1962 (2)
1963 (2)
1964 (4)
1968 (1)
1969 (1)
1970 (1)
1971 (3)
1972 (6)
1973 (3)
1974 (6)
1975 (2)
1976 (4)
1977 (1)
1978 (3)
1979 (3)
1980 (5)
1981 (1)
1982 (2)
1983 (5)
1984 (5)
1985 (2)
1986 (2)
1987 (1)
1989 (7)
1990 (8)
1991 (5)
1992 (21)
1993 (7)
1994 (8)
1995 (2)
1996 (12)
1997 (10)
1998 (8)
1999 (6)
2000 (6)
2001 (4)
2002 (5)
2003 (1)
2004 (1)
2006 (1)
2008 (4)
2009 (13)
2010 (10)
2011 (21)
2012 (3)
2013 (14)
2014 (1)
2015 (3)
2016 (4)
2017 (5)
2018 (10)
2019 (3)
Založnik
Academia, Višja strokovna šola (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Columbia graphophone company (2)
Čveterorazredna ljudska šola z dvema vsporednicama v okolici Ptuja (1)
Delavsko bralno društvo (1)
Didakta (2)
Dokumentarna (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo študentov biologije (1)
Družba Jezusova (1)
Družba sv. Mohora (5)
Družba sv. Rafaela (1)
Državna meščanska šola Maksa Pleteršnika v Ptuju (5)
Državna meščanska šola v Ptuju (2)
Državna realna gimnazija kraljeviča Andreja v Ptuju (11)
Državna založba Slovenije (6)
Edmundi Martini (1)
Elektra (1)
Etnografski muzej (2)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (6)
Festival (1)
Foto kino klub Svoboda (1)
Geografski institut JNA (1)
Geološki zavod, Ljubljana (2)
gesammelt und herausgegeben von J.F. Kaiser ... (1)
Gimnazija (1)
Giontini (1)
Glasbena matica (1)
Glasbeno založništvo Helidon (1)
Gledališče Ptuj (1)
Goga (1)
GPZ Sraka (1)
'Gramofon' A. Rasberger (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
I. Mikl (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (1)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (3)
Istituto sloveno di ricerche (1)
J. Massak (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (23)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (1)
Jožef Blaznik (1617)
Jugoslovanska knjigarna (1)
K. u. k. Militärgeographisches Institut (1)
Kaiser Franz Josef - Gymnasium in Pettau (2)
Kaiser Franz Josef - Gymnasiums in Pettau (1)
Kaiser Franz Josef - Landesgymnasium (1)
Kaiser Franz Josef-Gymnasium in Pettau (2)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (41)
Klein & Kovač (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Konzorcij Edinosti (4)
L. Schwentner (57)
Lastna založba Narodne čitalnice (1)
LDS (1)
Melopoja (1)
Militärgeographisches Institut (4)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (2)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (3)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (1)
Narodna tiskarna (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
Nika Records (1)
Občina (1)
Obzorja (8)
OKH/Gen St d H i.e. Oberkommando des Heeres, Chef des Kriegskarten- und Vermessungswesen (1)
Olepševalno in tujsko prometno društvo (1)
Pedagoška fakulteta (1)
Perutnina (1)
Pokrajinski muzej (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Radio-Tednik (1)
Radio-Tednik Ptuj (2)
Realgymnasium tu Pettau (1)
Realgymnasium zu Pettau (5)
RSS (1)
RTV (4)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (3)
samozal. skladatelj (1)
samozaložba (1)
Slavistično društvo Slovenije (25)
Slov. begunska tiskarna (1)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (15)
Slovenska begunska tiskarna (1)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (17)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (12)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (2)
Šolski center Ptuj (2)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Študentska založba (3)
The Faculty of Logistics (1)
tiskala Klein in Kovač (1)
Tiskarna sv. Cirila (79)
Tiskovna zadruga (737)
Učiteljska tiskarna v Ljubljani (1)
University of Primorska Press (2)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Untergymnasium tu Pettau (1)
Untergymnasium zu Pettau (9)
Vesna film (1)
Višja strokovna šola Academia (3)
Vojnogeografski institut (1)
W. Blanke (1)
Založba Obzorja (1)
Založba Univerze na Primorskem (3)
Založba ZRC (5)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (20)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (3)
Zavod RS za šolstvo (6)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zgodovinski arhiv (1)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (8)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (21)
Zveza geografskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (43)
Ženski pevski zbor Petrol (1)
Išči med rezultati (2975)