Število rezultatov iskanja: 164

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Academia, Višja strokovna šola (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Doba Epis (1)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (8)
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (1)
Institute for Slovenian Studies of Victoria (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Marketing magazin (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Pedagoška fakulteta (9)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (16)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (4)
Pedagoška obzorja (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (7)
Slovensko društvo za angleške študije (6)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Societá storica del Litorale (3)
The Faculty of Logistics (1)
Turistica (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University of Primorska Press (2)
University Press, Faculty of Arts (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (2)
Visoka šola za politične vede (1)
Višja strokovna šola Academia (1)
Založba ZRC (4)
Zavod IRC (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (41)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (21)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Išči med rezultati (164)