Število rezultatov iskanja: 379

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Academia, Višja strokovna šola (1)
Andragoški center Slovenije (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Didakta (3)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Istituto sloveno di ricerche (1)
L. Rakovec (1)
Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije (1)
natisnila narodna tiskarnica dr. Ljudevita Gaja (1)
Obzorja (1)
Pedagoška fakulteta (8)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (3)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slavistično društvo Slovenije (60)
Slovene Association of LSP Teachers (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Slovensko društvo Informatika (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega jezika stroke (2)
Slovensko društvo učiteljev tujega strokovnega jezika (4)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Šola za ravnatelje (1)
Šolski center, Višja strokovna šola (1)
Študentska založba (1)
The Faculty of Logistics (1)
Turistica (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (1)
University Press, Faculty of Arts (3)
Univerzitetna založba Univerze (1)
Visoka šola za upravljanje in poslovanje (1)
Višja strokovna šola Academia (3)
Založba ZRC (6)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod IRC (20)
Zavod RS za šolstvo (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (196)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (19)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (6)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Išči med rezultati (379)