Število rezultatov iskanja: 762

Časopisje in članki - naslov
Academica turistica (Spletna izd.) (2)
Acta Histriae (13)
Acta medico-biotechnica (4)
Acta neophilologica (1)
Akademija MM (9)
Anali PAZU HD (1)
Annales kinesiologiae (Koper) (1)
Annales. Series historia et sociologia (11)
Anthropological notebooks (12)
Anthropos (Ljubljana) (12)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Ars et humanitas (2)
Asian studies (17)
Azijske in afriške študije (2)
Bogoslovni vestnik (7)
CEPS journal (12)
Delo in varnost (1)
Družboslovne razprave (4)
Dve domovini (2)
ELOPE (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Filozofski vestnik (204)
Geographica Slovenica (1)
Informatica (Ljubljana) (7)
International journal of Euro-Mediterranean studies (2)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javnost (Ljubljana) (16)
Kinesiologia Slovenica (2)
Linguistica (Ljubljana) (1)
Management (1)
Managing global transitions (3)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (7)
Naše gospodarstvo (1)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (4)
Pedagoška obzorja (9)
Phainomena (Ljubljana) (72)
Primerjalna književnost (24)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (104)
Radiology and oncology (Ljubljana) (2)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Res novae (1)
Research in social change (1)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revus (Ljubljana) (2)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (3)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (5)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolsko polje (4)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (15)
Traditiones (Ljubljana) (6)
Urbani izziv (7)
Vestnik Inštituta za marksistične študije (1)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (3)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo antropologov Slovenije (12)
Društvo psihologov Slovenije (104)
Društvo radiologije in onkologije (2)
Društvo za marketing Slovenije (9)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (16)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (72)
Inštitut za varovanje zdravja RS (3)
IUS SOFTWARE d.o.o. (2)
Katoliški inštitut, Fakulteta za pravo in poslovne vede (1)
Medijski partner d.o.o. (9)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (121)
Pedagoška obzorja (9)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (24)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (3)
University of Primorska Press (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (4)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (19)
ZRC SAZU (214)
ZRC SAZU, Filozofski inštitut (1)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Založnik
Adriatikus (4)
Alma Mater Europaea - ECM (1)
Atelje Doria (6)
author T. Horvat (1)
Bird Publisher (41)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (2)
Center Sospita Rea Silvia Novak and Co. (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (11)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (2)
Doba Epis (1)
Društvo antropologov Slovenije (12)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo psihologov Slovenije (116)
Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti (1)
Družina (5)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (16)
Faculty of Education (1)
Faculty of management (3)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za družbene vede (4)
Fakulteta za management (1)
Fakulteta za poslovne vede (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (11)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (5)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (204)
GV Revije (2)
Ibis (2)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
KUD Logos (1)
Kult.co, društvo kulturologov (1)
Ljubljana University Press, Faculty of Arts (1)
M. Krajnc (1)
Marketing magazin (9)
Medicinska fakulteta (4)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mengeš: PeBook (3)
Mestna knjižnica (1)
Moderna organizacija (4)
Nova revija (71)
Obzorja (1)
Organizacijski odbor konference GLAS 2017 (1)
Osebna rast, Robert Goreta (1)
Osebna rast, Roy Goreya (1)
OŠ Janka Glazerja (1)
Pangeršič, I. (2)
PeBook (12)
Pedagoška fakulteta (15)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (9)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (2)
Pedagoška obzorja (9)
Pedagoški inštitut (1)
Pravna praksa (2)
S. Slana (1)
samozal. (1)
samozal. K. K. Valentini (1)
samozal. P. Škoberne (1)
samozal. V. Rozman (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (11)
selfpublished (1)
self-published (2)
selfpublished A. Metelko (2)
selfpublished I. Erenda (2)
self-publishing (1)
SEM Institute for Climate Change (1)
Slovene Anthropological Society (6)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za marksistične študije (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (7)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (4)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (24)
Slovensko filozofsko društvo (12)
Slovensko sociološko društvo (4)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Societá storica del Litorale (11)
Spago (1)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
Subkulturni azil (1)
Teološka fakulteta (2)
Turistica (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Primorska Press (1)
University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (7)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Viatoris (1)
Visoka šola za politične vede (4)
Vrtec Galjevica (1)
Založba ZRC (6)
Zavod Rakmo (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (1)
Zavod za ustvarjalnost Hymnos (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za socialno pedagogiko (3)
Združenje zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (11)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (13)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (24)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (11)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Išči med rezultati (762)