Število rezultatov iskanja: 59

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2012 (59)odstrani
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (3)
Cankarjeva založba (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Državna založba Slovenije (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
International Institute for Archival Science (1)
Kisovec: Multima (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Narodna galerija (1)
National Gallery (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski dom (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zgodovinsko društvo (3)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (11)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Išči med rezultati (59)