Število rezultatov iskanja: 64

Časopisje in članki - oblika
Leto izida
2011 (64)odstrani
Založnik
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Bird Publisher (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
Državna založba Slovenije (6)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (3)
International Institute for Archival Science (1)
Kulturno umetniško društvo (1)
Muzejsko društvo (7)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Pedagoški inštitut (1)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Societá storica del Litorale (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (4)
Zgodovinsko društvo Ormož (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (9)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (3)
Išči med rezultati (64)