Število rezultatov iskanja: 1243

Tip gradiva
znanstveno časopisje in članki (1243)odstrani
Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (43)
Acta neophilologica (2)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (55)
Anthropological notebooks (6)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (29)
Ars et humanitas (5)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Asian studies (17)
Atlanti (11)
Azijske in afriške študije (10)
Bogoslovni vestnik (5)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (32)
De musica disserenda (5)
Dialogi (5)
Documenta Praehistorica (6)
Družboslovne razprave (5)
Dve domovini (12)
Edinost in dialog (1)
Etnolog (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (4)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (29)
Gozdarski vestnik (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru (3)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (8)
Jezik in slovstvo (71)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (2)
Keria (Ljubljana) (6)
Knjižnica (15)
Kronika (Ljubljana) (278)
Kula (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (3)
Loški razgledi (44)
Monitor ISH (7)
Muzikološki zbornik (9)
Napredna misel (10)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Poligrafi (4)
Primerjalna književnost (22)
Razpotja (9)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Retrospektive (20)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (18)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (2)
Slovenski jezik (1997) (2)
Sodobnost (1963) (126)
Stati inu obstati (4)
Studia mythologica Slavica (3)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (5)
Traditiones (Ljubljana) (34)
Varstvo narave (2)
Veda (27)
Verba hispanica (1)
Vestnik (1873) (29)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (11)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina v šoli (6)
Zgodovina za vse (22)
Zgodovinski časopis (66)
Zgodovinski zapisi (13)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (29)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (16)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (126)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (11)
Mestna knjižnica Ljubljana (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (44)
Narodna in univerzitetna knjižnica (392)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (22)
Slovensko etnološko društvo (29)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (6)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (47)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (27)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zavod RS za šolstvo (13)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (20)
Zgodovinsko društvo Celje (22)
Zgodovinsko društvo Ormož (13)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (32)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (55)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (23)
ZRC SAZU (42)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (5)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (163)
Založnik
A. Gabršček (27)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (3)
Arhivsko društvo Slovenije (29)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (52)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov (2)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (125)
Etnografski muzej (6)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (12)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (12)
International Institute for Archival Science (8)
LDS (3)
Matica Slovenska (2)
Mihajlo Rostohar (10)
Muzejsko društvo (47)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (5)
Narodne tiskarne (29)
Nova revija (5)
Obzorja (23)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Pedagoški inštitut (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (52)
Slavistično društvo Slovenije (89)
Slovene Anthropological Society (6)
Slovene Comparative Literature Association (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (44)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (21)
Slovensko etnološko društvo (29)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (52)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (6)
Teološka fakulteta (3)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza v Mariboru (6)
Visoka šola za politične vede (4)
Založba ZRC (12)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (20)
Zgodovinsko društvo (32)
Zgodovinsko društvo Maribor (6)
Zgodovinsko društvo Ormož (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (54)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (44)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (131)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (37)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (52)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (72)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (104)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (37)
Išči med rezultati (1243)