Število rezultatov iskanja: 1495

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta historiae artis Slovenica (1)
Acta Histriae (42)
Acta neophilologica (2)
Ampak (Ljubljana) (16)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (55)
Anthropological notebooks (6)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (2)
Arheološki vestnik (4)
Arhivi (29)
Ars et humanitas (5)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Asian studies (3)
Atlanti (11)
Azijske in afriške študije (10)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Bogoslovni vestnik (5)
Časopis za kritiko znanosti (6)
Časopis za zgodovino in narodopisje (32)
De musica disserenda (5)
Dialogi (5)
Documenta Praehistorica (6)
Dolenjska prosveta (6)
Dom in svet (Ljubljana) (4)
Družboslovne razprave (5)
Dve domovini (12)
Ecce organvm (21)
Edinost in dialog (1)
Etnolog (Ljubljana) (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (4)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (29)
Gozdarski vestnik (1)
International journal of Euro-Mediterranean studies (1)
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru (3)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (8)
Jezik in slovstvo (71)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (2)
Keria (Ljubljana) (6)
Knjižnica (15)
Kronika (Ljubljana) (278)
Kula (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (1)
Linguistica (Ljubljana) (2)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (3)
Loški razgledi (44)
Misel in delo (58)
Monitor ISH (7)
Muzikološki zbornik (9)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Poligrafi (4)
Primerjalna književnost (22)
Proteus (2)
Razpotja (9)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Retrospektive (20)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (18)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski jezik (1997) (2)
Sodobnost (1963) (126)
Stati inu obstati (4)
Studia mythologica Slavica (3)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (5)
Traditiones (Ljubljana) (34)
Učiteljski tovariš (1)
Varstvo narave (2)
Veda (27)
Verba hispanica (1)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vrhniški razgledi (11)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (7)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (11)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina v šoli (6)
Zgodovina za vse (22)
Zgodovinski časopis (66)
Zgodovinski zapisi (13)
Železne niti (1)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (29)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (11)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo Jarina Bohinj (21)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Knjižnica Grosuplje (25)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (16)
Knjižnica Mirana Jarca (7)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (7)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (126)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (11)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (6)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (44)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (540)
Nova revija (16)
Osrednja knjižnica Celje (8)
Osrednja knjižnica Mozirje (4)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (22)
Slovensko etnološko društvo (29)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (6)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (46)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (33)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerzitetni center za evro-sredozemske študije (Center EMUNI) (1)
Zavod RS za šolstvo (13)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (20)
Zgodovinsko društvo Celje (22)
Zgodovinsko društvo Ormož (13)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (32)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (55)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
ZRC SAZU (42)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (5)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (163)
Založnik
A. Gabršček (27)
A. Košar (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (3)
Arhivsko društvo Slovenije (29)
Beletrina (4)
Bird Publisher (1)
Cankarjeva založba (1)
Center EMUNI, University Centre for Euro-Mediterranean Studies (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (52)
Dolenjska založba (1)
Društvo antropologov Slovenije (6)
Društvo arhitektov (2)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo Jarina Bohinj (21)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (127)
Etnografski muzej (4)
F. Dular (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (4)
Foto-kino klub (1)
Goga (2)
Gorenjski muzej (1)
Gričar & Leskošek (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (12)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (7)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (12)
International Institute for Archival Science (8)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij Besede (36)
KUD Logos (1)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center (4)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno-prosvjetna zajednica (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (3)
LDS (3)
Mladinska knjiga (2)
Muzej novejše zgodovine (4)
Muzejsko društvo (47)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Nasta (58)
National Geographic Slovenija (1)
Nova revija (21)
Občina (2)
Občinska kulturna skupnost (1)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (6)
Obzorja (24)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (6)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Osrednja knjižnica (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoški inštitut (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinski muzej (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Prosvetno društvo Savinja (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Rokus Klett (1)
Sacher-Masoch (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (52)
Science and Research Centre, Annales (1)
selfpublisher T. Horvat (3)
Skupina občanov (7)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Slavistično društvo Slovenije (89)
Slovene Anthropological Society (6)
Slovene Comparative Literature Association (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (44)
Slovenski dom (3)
Slovenski etnografski muzej (6)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (21)
Slovensko etnološko društvo (30)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (11)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (3)
Societá storica del Litorale (52)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Študentska založba (9)
Teološka fakulteta (3)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tiskovna zadruga (3)
Turistično društvo (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Mariboru (6)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Visoka šola za politične vede (4)
Vrhniško muzejsko društvo (11)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (18)
Založba ZRC, ZRC SAZU (9)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (5)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (20)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (32)
Zgodovinsko društvo Maribor (6)
Zgodovinsko društvo Ormož (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (54)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (43)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (131)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (29)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (52)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (72)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (104)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (37)
Župnijski urad (1)
Pravice
pravice pridržane (1495)odstrani
Išči med rezultati (1495)