Število rezultatov iskanja: 3415

Leto izida
1773 (1)
1817 (1)
1819 (53)
1820 (52)
1821 (52)
1822 (52)
1823 (52)
1824 (53)
1825 (52)
1826 (52)
1827 (52)
1828 (53)
1829 (53)
1830 (52)
1831 (54)
1832 (53)
1833 (53)
1834 (53)
1835 (53)
1836 (54)
1837 (52)
1838 (53)
1839 (53)
1840 (54)
1841 (52)
1842 (53)
1843 (53)
1844 (53)
1845 (53)
1846 (104)
1847 (104)
1848 (105)
1849 (105)
1857 (52)
1860 (53)
1861 (53)
1862 (50)
1863 (53)
1864 (53)
1865 (54)
1866 (1)
1872 (24)
1873 (48)
1874 (42)
1875 (40)
1876 (24)
1877 (24)
1878 (6)
1881 (13)
1882 (13)
1883 (13)
1884 (15)
1885 (15)
1886 (7)
1887 (1)
1889 (1)
1890 (1)
1892 (7)
1892-1893 (1)
1893 (13)
1894 (14)
1895 (14)
1897 (9)
1898 (16)
1899 (15)
1900 (13)
1901 (12)
1902 (1)
1903 (5)
1904 (1)
1907 (12)
1908 (9)
1908-1911 (1)
1909 (8)
1910 (9)
1911 (16)
1912 (20)
1913 (9)
1914 (8)
1915 (9)
1916 (9)
1917 (1)
1922 (6)
1923 (7)
1924 (6)
1925 (6)
1926 (6)
1926-1927 (1)
1927 (8)
1928 (7)
1929 (13)
1930 (9)
1931 (8)
1932 (20)
1933 (22)
1934 (21)
1935 (20)
1936 (15)
1937 (16)
1938 (15)
1938-1940 (1)
1939 (18)
1940 (17)
1941 (9)
1942 (4)
1951 (1)
1952 (2)
1953 (4)
1954 (3)
1955 (4)
1955/1956 (1)
1956 (3)
1957 (8)
1958 (9)
1959 (5)
1960 (9)
1961 (4)
1962 (3)
1963 (3)
1964 (4)
1965 (6)
1966 (5)
1967 (4)
1968 (5)
1969 (5)
1970 (7)
1971 (5)
1972 (13)
1973 (3)
1974 (11)
1975 (11)
1976 (9)
1977 (5)
1977/1978 (1)
1978 (6)
1979 (5)
1980 (7)
1981 (5)
1982 (3)
1983 (3)
1983-1987 (1)
1984 (6)
1985 (6)
1986 (3)
1987 (4)
1988 (3)
1989 (3)
1990 (8)
1991 (6)
1992 (8)
1993 (10)
1994 (16)
1995 (3)
1996 (13)
1997 (13)
1998 (7)
1999 (11)
2000 (8)
2001 (4)
2002 (1)
2003 (2)
2004 (1)
2005 (1)
2006 (4)
2008 (2)
2009 (2)
2009- (1)
2010 (6)
2011 (8)
2012 (10)
2013 (7)
2014 (9)
2015 (10)
2016 (19)
2017 (10)
2018 (7)
2019 (2)
2020 (11)
Založnik
A. Gabršček (27)
Akademska založba (1)
Alfons Müllner (108)
Beletrina (4)
Bird Publisher (1)
Cankarjeva založba (1)
Carl Winter Universitätsbuchhandlung (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (2)
der Verfasser (1)
Druck der Česká grafická unie (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Družba sv. Mohora (29)
Državna založba Slovenije (2)
E. Flammarion (1)
Etnografski muzej (6)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Foto-kino klub (1)
gedruckt mit Leon'schen Schriften (1)
Goga (2)
Gorenjski muzej (1)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
Institute for Slovene Emigration Research (5)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (5)
Intelyway webmedia (1)
Ivan Gršak (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Janko M. Pajk (150)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Kisovec: Multima (1)
Kleinmayr (1842)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (5)
Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada (1)
KUD Logos (1)
Kulturni center (4)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Kulturno-prosvjetna zajednica (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (3)
L. Schwentner (2)
LDS (3)
Leonova družba (203)
Leuschner & Lubensky (1)
Matica Slovenska (2)
Matija Majar (29)
Mihajlo Rostohar (10)
Milic (1)
Mladinska knjiga (2)
Moser (1)
Muzejsko društvo (4)
Narodna galerija (1)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodne tiskarne (29)
Nasta (58)
National Gallery (1)
National Geographic Slovenija (1)
Nova revija (4)
Občina (1)
Obzorja (5)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Österreichisch-Ungarischen Revue (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoški inštitut (1)
Pokrajinski muzej (2)
Rokus Klett (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre, Annales (1)
Selbstverlag (1)
selfpublisher T. Horvat (3)
Slavistično društvo Slovenije (77)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (27)
Slovenska matica (1)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (4)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (3)
St. Norbertus-Verlag (1)
Stabilimento artistico tipografico G. Caprin (1)
Stoka (1)
Študentska založba (3)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (70)
Tiskovna zadruga (8)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Verlag des Verfassers (1)
verlegts Joseph Moritz Lechner ... (1)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba Univerze na Primorskem (5)
Založba ZRC (8)
Založba ZRC, ZRC SAZU (13)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (5)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (131)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (1)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (50)
Išči med rezultati (3415)