Število rezultatov iskanja: 1974

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acta Histriae (25)
Ampak (Ljubljana) (16)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (51)
Anthropos (Ljubljana) (10)
AR. Arhitektura, raziskave (3)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (3)
Arhivi (29)
Ars et humanitas (5)
Art fiks (5)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Asian studies (1)
Atlanti (2)
Azijske in afriške študije (10)
Beseda o sodobnih vprašanjih (36)
Bogoslovni vestnik (5)
Čas (Ljubljana) (224)
Časopis za kritiko znanosti (7)
Časopis za zgodovino in narodopisje (32)
Čitalnica (2)
De musica disserenda (4)
Dialogi (5)
Dolenjska prosveta (6)
Dom in svet (Ljubljana) (6)
Družboslovne razprave (5)
Dve domovini (9)
Ecce organvm (21)
Edinost in dialog (1)
Etnolog (Ljubljana) (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (6)
Farmacevtski vestnik (1)
Filozofski vestnik (2)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (1)
Glasba v šoli in vrtcu (6)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (29)
Gozdarski vestnik (1)
Izvestje Muzejskega društva v Mariboru (3)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (8)
Jezik in slovstvo (71)
Jezikoslovni zapiski (1)
Jurij baron Vega in njegov čas (2)
Keria (Ljubljana) (6)
Knjižnica (15)
Kres (Celovec) (70)
Kronika (Ljubljana) (278)
Kula (Ljubljana) (1)
Les (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (7)
Loški razgledi (44)
Misel in delo (58)
Monitor ISH (6)
Muzikološki zbornik (6)
Napredna misel (10)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Planinski vestnik (1)
Poligrafi (3)
Primerjalna književnost (18)
Proteus (2)
Razpotja (9)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (1)
Retrospektive (20)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (17)
Slavjan (29)
Slovenka (5)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski etnograf (2)
Sodobnost (1963) (126)
Stati inu obstati (4)
Studia mythologica Slavica (3)
Studia universitatis hereditati (1)
Šolska kronika (1)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (6)
Traditiones (1)
Traditiones (Ljubljana) (26)
Učiteljski tovariš (1)
Varstvo narave (2)
Veda (27)
Vestnik (1873) (29)
Vrhniški razgledi (11)
Vzgoja in izobraževanje (1)
Zbornik (Slovenska matica) (2)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (7)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (9)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina v šoli (6)
Zgodovina za vse (22)
Zgodovinski časopis (66)
Zgodovinski zapisi (13)
Zora (1872) (150)
Železne niti (1)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (29)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (4)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (11)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (6)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo Jarina Bohinj (21)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Kasaški klub Ljutomer (1)
Knjižnica Domžale (2)
Knjižnica Grosuplje (25)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (16)
Knjižnica Medvode (3)
Knjižnica Mirana Jarca (7)
Knjižnica Velenje (3)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (126)
Kunsthisterik - društvo študentov umetnostne zgodovine Slovenije (5)
Matična knjižnica Kamnik (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (2)
Medobčinska splošna knjižnica Žalec (7)
Mestna knjižnica Kranj (3)
Mestna knjižnica Ljubljana (24)
Mestni muzej Radovljica (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (44)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1053)
Nova revija (16)
Osrednja knjižnica Celje (13)
Osrednja knjižnica Mozirje (4)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Slavistično društvo Slovenije (12)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (18)
Slovensko etnološko društvo (29)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska organizacija univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (6)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (28)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (22)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Zavod RS za šolstvo (13)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (20)
Zgodovinsko društvo Celje (22)
Zgodovinsko društvo Ormož (14)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (32)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (51)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (6)
ZRC SAZU (27)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza lesarjev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (163)
Založnik
A. Gabršček (27)
A. Košar (1)
Akademska založba (1)
Arhivsko društvo Slovenije (29)
Beletrina (4)
Biblioteca centrale Srečko Vilhar (1)
Cankarjeva založba (1)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (8)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (48)
Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi (1)
Dolenjska založba (1)
Društvo arhitektov (2)
Društvo humanistov Goriške (9)
Društvo Jarina Bohinj (21)
Društvo psihologov Slovenije (10)
Društvo študentov umetnostne zgodovine Kunsthisterik (5)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Družba sv. Mohora (29)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (127)
Etnografski muzej (4)
F. Dular (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (5)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Goga (2)
Gorenjski muzej (1)
Gričar & Leskošek (1)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (1)
Institute for Slovene Emigration Research (9)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (6)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (2)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (9)
Intelyway webmedia (1)
International Institute for Archival Science (2)
Ivan Gršak (2)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Janko M. Pajk (150)
Kasaški klub (1)
Katoliško tiskovno društvo (6)
Kisovec: Multima (1)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Konzorcij Besede (36)
Konzorcij Edinosti (5)
Krajevna skupnost Radovljica (1)
KS Senica (1)
KUD Logos (1)
Kulturna skupnost (3)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center (4)
Kulturni center Ivan Napotnik (2)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno umetniško društvo Trivia (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
Kulturno-umetniško društvo Police Dubove (3)
L. Schwentner (2)
LDS (3)
Leonova družba (225)
Matica Slovenska (5)
Matija Majar (29)
Mihajlo Rostohar (10)
Milic (1)
Muzej novejše zgodovine (4)
Muzeji radovljiške občine (1)
Muzejsko društvo (48)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (4)
Narodna galerija (1)
Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
Narodne tiskarne (29)
Nasta (58)
National Geographic Slovenija (1)
Nova revija (20)
Občina (2)
Občina Komenda (1)
Občinska kulturna skupnost (1)
Občinska kulturna skupnost, odbor za tisk in zaloništvo (7)
Obzorja (24)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Osrednja knjižnica (1)
Osrednja knjižnica Srečka Vilharja (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoški inštitut (2)
Planinska zveza Slovenije (1)
Pokrajinski muzej (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (2)
Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi (1)
Prosvetno društvo Savinja (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Rokus Klett (1)
samozal. I. Pangeršič (1)
samozaložba (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (48)
Skupina občanov (7)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Slavistično društvo Slovenije (88)
Slovene Comparative Literature Association (2)
Slovenian Religious and Cultural Centre Sts Cyril and Methodius (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (30)
Slovenska matica (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski etnografski muzej (7)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (17)
Slovensko etnološko društvo (30)
Slovensko etnološko in antropološko združenje Kula (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (10)
Slovensko kulturno središče Planika, Kanalska dolina (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (4)
Slovensko sociološko društvo (5)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (9)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (48)
Stoka (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreb (1)
Šaleški študentski klub (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (9)
Teološka fakulteta (3)
Tiskarna Družbe sv. Mohorja (70)
Tiskovna zadruga (8)
Turistično društvo (1)
Turistično olepševalno društvo (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Univerza na Primorskem (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Mariboru (6)
Velenjska knjižna fundacija (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Visoka šola za politične vede (4)
Vrhniško muzejsko društvo (11)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (9)
Založba ZRC, ZRC SAZU (13)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (7)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (6)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (20)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (33)
Zgodovinsko društvo Maribor (6)
Zgodovinsko društvo Ormož (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (50)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (26)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (131)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (24)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (48)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (3)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (15)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (72)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (104)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (37)
Župnijski urad (1)
Išči med rezultati (1974)