Število rezultatov iskanja: 3233

Časopisje in članki - naslov
Acta Histriae (34)
Ampak (Ljubljana) (16)
Anali PAZU HD (1)
Annales. Series historia et sociologia (50)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (5)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheo (1)
Arheološki vestnik (1)
Arhivi (19)
Ars et humanitas (5)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (16)
Atlanti (11)
Azijske in afriške študije (10)
Blätter aus Krain (367)
Bogoslovni vestnik (2)
Čas (Ljubljana) (21)
Časopis za kritiko znanosti (5)
Časopis za zgodovino in narodopisje (19)
De musica disserenda (2)
Dialogi (4)
Documenta Praehistorica (4)
Dolenjska prosveta (6)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (4)
Edinost in dialog (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Filozofski vestnik (3)
Glasba v šoli in vrtcu (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (17)
Illyrisches Blatt (1842)
Izvestje Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici (8)
Jezik in slovstvo (47)
Jurij baron Vega in njegov čas (2)
Keria (Ljubljana) (2)
Knjižnica (5)
Kronika (Ljubljana) (204)
Literatura (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (39)
Monitor ISH (5)
Muzikološki zbornik (2)
Napredna misel (10)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Poligrafi (4)
Primerjalna književnost (5)
Proteus (1)
Razpotja (4)
Retrospektive (12)
Slavistična revija (4)
Slavjan (29)
Sodobnost (1963) (19)
Stati inu obstati (3)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolska kronika (1)
Teorija in praksa (3)
Traditiones (4)
Traditiones (Ljubljana) (13)
Vrhniški razgledi (11)
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje (7)
Zbornik občine Grosuplje (18)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (2)
Zgodovina v šoli (3)
Zgodovina za vse (11)
Zgodovinski časopis (30)
Zgodovinski zapisi (13)
Zora (1872) (150)
Železne niti (1)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (2)
Arhivsko društvo Slovenije (19)
Cankarjeva knjižnica Vrhnika (11)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor (6)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (2)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Knjižnica Grosuplje (25)
Knjižnica Ivana Potrča (2)
Knjižnica Ivana Tavčarja (15)
Knjižnica Medvode (2)
Knjižnica Mirana Jarca (7)
Kulturno prosvetno društvo Slovenski dom Zagreb (4)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (19)
Matična knjižnica Kamnik (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (11)
Mestna knjižnica Ljubljana (23)
Muzejsko društvo Škofja Loka (39)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2681)
Nova revija (16)
Osrednja knjižnica Celje (3)
Osrednja knjižnica Mozirje (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Slavistično društvo Slovenije (4)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko arheološko društvo (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (17)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Študentska založba (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (38)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Zavod RS za šolstvo (5)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij Retrospektive (12)
Zgodovinsko društvo Celje (11)
Zgodovinsko društvo Ormož (13)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (19)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (50)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (21)
ZRC SAZU (23)
ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje (4)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (81)
Založnik
Akademska založba (1)
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (3)
Arhivsko društvo Slovenije (19)
Beletrina (2)
Center judovske kulturne dediščine Sinagoga (8)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (47)
Dolenjska založba (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (4)
Društvo psihologov Slovenije (5)
Družba sv. Mohora (29)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (19)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za arheologijo (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (10)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
gedruckt mit Leon'schen Schriften (1)
Gričar & Leskošek (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Ignaz v. Kleinmayr & Fedor Bamberg (367)
Institute for Slovene Emigration Research (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za kulturne in spominske študije (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
International Institute for Archival Science (8)
Janko M. Pajk (150)
Kleinmayr (1842)
Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada (1)
Kulturna skupnost (2)
Kulturna skupnost občine (1)
Kulturni center (1)
Kulturno umetniško društvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo (1)
Kulturno-prosvetno društvo Slovenski dom (1)
L. Schwentner (1)
LDS (1)
Leonova družba (22)
Matija Majar (29)
Mihajlo Rostohar (10)
Mladinska knjiga (1)
Moser (1)
Muzejsko društvo (39)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica, Center za razvoj knjižnic (1)
National Geographic Slovenija (1)
Nova revija (21)
Občina (1)
Občina Komenda (1)
Obzorja (13)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (4)
Okrajni odbor Ljudske prosvete (6)
Osrednja knjižnica (1)
Park vojaške zgodovine (1)
Pedagoški inštitut (1)
Prirodoslovno društvo Slovenije (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU (1)
Raziskovalna postaja ZRC SAZU v Novi Gorici (7)
Rokus Klett (1)
Sacher-Masoch (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (47)
Selbstverlag (1)
Skupina občanov (7)
Skupina občanov Grosuplje (18)
Slavistično društvo Slovenije (51)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Comparative Literature Association (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (18)
Slovenska matica (1)
Slovenski dom (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (5)
Slovensko etnološko društvo (17)
Slovensko filozofsko društvo (5)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
Societa storica del Litorale (4)
Societá storica del Litorale (47)
Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta (1)
Svet slovenske narodne manjšine Mesta (1)
Študentska založba (7)
Teološka fakulteta (1)
Tipografia Gaetano Coana (1)
Turistično društvo (1)
Turistično olepševalno društvo (1)
U. Mosers (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Mariboru (6)
Verlag des Verfassers (1)
Vijeće slovenske nacionalne manjine Grada Zagreba (1)
Vijeće slovenske narodne manjine Grada (1)
Visoka šola za politične vede (2)
Vrhniško muzejsko društvo (11)
Založba Annales ZRS, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (9)
Založba ZRC, ZRC SAZU (11)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (3)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Združenje za promocijo kulturne dediščine, raziskav in novih tehnologij- Retrospektive (12)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (18)
Zgodovinsko društvo Maribor (6)
Zgodovinsko društvo Ormož (11)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (49)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (35)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo (131)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (28)
Znanstveno društvo za humanistične vede (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (47)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC Publishing (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (33)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (41)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (29)
Išči med rezultati (3233)