Število rezultatov iskanja: 330

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (3)
Acta carsologica (4)
Acta Histriae (2)
Acta linguistica asiatica (1)
Anali PAZU HD (1)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (14)
Azijske in afriške študije (11)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (20)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Dialogi (4)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (24)
Dve domovini (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Filozofski vestnik (16)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (10)
Mednarodno inovativno poslovanje (1)
Muzikološki zbornik (1)
Narodna sloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (1)
Onkološki vikend (1)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (6)
Presek (1)
Primerjalna književnost (1)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (2)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (77)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (6)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (1)
Šolsko polje (1)
Štajerc (10)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (1)
Urbani izziv (3)
Vakuumist (2)
Vertec (1871) (3)
Zbor občanov (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (10)
Časopisje in članki - oblika
Jezik
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Knjižnica Ivana Potrča (12)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (25)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (160)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (20)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (15)
ZRC SAZU (23)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Cankarjeva založba (3)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Obrstar (1)
Doba Epis (1)
Društvo arhitektov (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo Ibis (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (6)
Etnografski muzej (1)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (11)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (16)
Ibis (1)
Institute for Ethnic Studies (2)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. Giontini (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (3)
Karl Linhart (10)
Katoliško tiskovno društvo (24)
Konzorcij (2)
Krka (1)
LDS (1)
M. Blas (1)
M. Klemenčič (1)
Mladinska knjiga (4)
Moderna galerija (1)
Moje sanje (1)
Nova revija (2)
Obzorja (4)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pedagoški inštitut (1)
PKP, RTV (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
s. n. (1)
samozal. B. Hojkar Šavli (1)
samozal. M. Šavli (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (5)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Študentska založba (19)
Tiskarna sv. Cirila (77)
Tiskovna zadruga (10)
U. Jamnikar (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Vesna film (2)
Zala (1)
Založba ZRC (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (330)