Število rezultatov iskanja: 528

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (3)
Academica turistica (Spletna izd.) (1)
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (4)
Acta carsologica (30)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (4)
Acta geographica Slovenica (1)
Acta Histriae (3)
Acta linguistica asiatica (7)
Anali PAZU HD (2)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Annales. Series historia naturalis (1)
Anthropological notebooks (4)
Anthropos (Ljubljana) (3)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (15)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (32)
Azijske in afriške študije (20)
Bogoslovni vestnik (1)
Časopis za kritiko znanosti (19)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (2)
Dialogi (4)
Documenta Praehistorica (11)
Dogovori (1)
Dom in svet (Ljubljana) (24)
Dve domovini (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Filozofski vestnik (29)
Gea (Ljubljana) (1)
Geografski obzornik (1)
Geografski vestnik (3)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Gozdarski vestnik (2)
Hmeljarski bilten (1)
Illiesia (4)
Image analysis and stereology (1)
International journal of management, knowledge and learning (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javnost (Ljubljana) (32)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kmetijske in rokodelske novice (3)
Knjižnica (1)
Kronika (Ljubljana) (1)
Laibacher Wochenblatt (1)
Literatura (Ljubljana) (1)
Ljubljanski zvon (10)
Managing global transitions (4)
Mednarodno inovativno poslovanje (2)
Muzikološki zbornik (1)
Narodna sloga (2)
Naša komuna (Ljubljana) (1)
Naša skupnost (Jugoslavija) (3)
Naša skupnost (Ljubljana) (2)
Naša sodobnost (1)
Naše gospodarstvo (1)
Natura Sloveniae (1)
Onkološki vikend (1)
Phainomena (Ljubljana) (3)
Planinski vestnik (6)
Poligrafi (3)
Presek (3)
Primerjalna književnost (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (1)
Razpotja (2)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (3)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski etnograf (1)
Slovenski gospodar (77)
Socialno delo (1)
Sodobnost (1933) (1)
Sodobnost (1963) (6)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (1)
Šolsko polje (1)
Štajerc (10)
Teorija in praksa (2)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (1)
Urbani izziv (3)
Vakuumist (2)
Vertec (1871) (3)
Zbor občanov (1)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovina v šoli (2)
Zgodovina za vse (1)
Zgodovinski časopis (1)
Zvonček (Ljubljana) (10)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (1)
Čebelarska zveza Slovenije (2)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (2)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo arhitektov Ljubljana (3)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo radiologije in onkologije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (32)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Knjižnica Ivana Potrča (12)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (25)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (188)
Onkološki inštitut Ljubljana (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Prirodoslovni muzej Slovenije (8)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (19)
University of Primorska Press (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (6)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
Zavod RS za šolstvo (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo Celje (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (47)
ZRC SAZU (66)
Zveza geografov Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (2)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (1)
bey Heinrich Gessner (1)
bey Orell, Gessner, Füssli und Kompagnie (1)
Biotehniška fakulteta (4)
Cankarjeva založba (3)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
chez G.J. Decker (1)
chez Jean-Louis de Lorme (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (1)
D. Obrstar (1)
Doba Epis (2)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo arhitektov (3)
Društvo ekonomistov Maribor (1)
Društvo humanistov Goriške (2)
Društvo Ibis (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (3)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (2)
Družina (2)
Državna založba Slovenije (6)
Ekonomski center Maribor (1)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (32)
Faculty of management (4)
Fakulteta za arhitekturo (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (20)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (29)
G. Senf (1)
Ibis (1)
Institute for Ethnic Studies (3)
Institute for Slovene Emigration Research (3)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (4)
J. Giontini (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (1)
Jožef Blaznik (3)
Jurij Stadelmann (1)
Karl Linhart (10)
Katoliško tiskovno društvo (24)
Konzorcij (2)
Krka (1)
LDS (1)
M. Blas (1)
M. Klemenčič (3)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (4)
Mladinska knjiga (4)
Moderna galerija (1)
Moi mečty (1)
Moje sanje (2)
Nova revija (5)
Obzorja (4)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (11)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
OK SZDL Bežigrad (1)
OK SZDL Ljubljana Center (1)
Pedagoški inštitut (1)
PKP, RTV (1)
Planinska zveza Slovenije (6)
Primož Ramovš (1)
printed at the Logographic press; and sold by J. Walter (1)
printed for the author by Robert and Andrew Foulis (1)
printed for, and sold by the editor; J. Ridgway ... and W. Button ... (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (4)
s. n. (1)
samozal. B. Hojkar Šavli (1)
samozal. M. Šavli (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Science and Research Centre, Annales (1)
Science and Research Centre, Publishing House Annales (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (2)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (32)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (1)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (4)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (3)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (3)
Societá storica del Litorale (2)
Študentska založba (18)
Tiskarna sv. Cirila (77)
Tiskovna zadruga (10)
Turistica (1)
U. Jamnikar (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
verlegts Johann Christian Koppe (1)
Vesna film (2)
Zala (1)
Založba ZRC (3)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (2)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (47)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (7)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (2)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (528)