Število rezultatov iskanja: 954

Leto izida
1548 (1)
1771 (1)
1772 (1)
1773 (1)
1774 (1)
1775 (1)
1776 (1)
1777 (1)
1778 (1)
1779 (1)
1780 (2)
1781 (1)
1782 (1)
1783 (1)
1784 (1)
1785 (1)
1786 (1)
1787 (1)
1788 (2)
1789 (1)
1789/1806 (3)
1790 (1)
1791 (1)
1791/1806 (4)
1792 (1)
1793 (2)
1794 (1)
1795 (2)
1796 (3)
1797 (2)
1798 (2)
1799 (2)
1800 (4)
1801 (3)
1802 (3)
1803 (2)
1804 (1)
1805 (2)
1806 (4)
1807 (5)
1808 (4)
1809 (7)
1810 (2)
1811 (3)
1812 (3)
1813 (7)
1814 (4)
1815 (1)
1816 (4)
1817 (3)
1818 (6)
1819 (2)
1819-1848 (1)
1820 (3)
1820? (1)
1821 (1)
1822 (3)
1824 (3)
1825 (4)
1826 (8)
1826/1827 (1)
1827 (5)
1828 (6)
1829 (7)
1830 (4)
1830-1831 (1)
1831 (3)
1832 (8)
1833 (7)
1834 (5)
1835 (8)
1835-1836 (1)
1836 (7)
1836-1842 (1)
1837 (3)
1838 (1)
1840 (4)
1840-1845 (1)
1841 (7)
1842 (2)
1843 (3)
1844 (4)
1845 (7)
1845-1846 (1)
1846 (29)
1847 (17)
1847-1852 (1)
1848 (21)
1849 (11)
1850 (13)
1850/1890 (1)
1850-1853 (1)
1851 (22)
1851-1853 (1)
1852 (26)
1852-1854 (1)
1853 (13)
1854 (14)
1855 (12)
1856 (14)
1857 (12)
1858 (12)
1859 (11)
1860 (13)
1860/1870 (1)
1860/1880 (1)
1861 (11)
1862 (14)
1863 (10)
1864 (10)
1865 (1)
1866 (3)
1868 (3)
1869 (18)
1870 (7)
1872 (2)
1873 (11)
1874 (13)
1875 (7)
1878 (4)
1879 (3)
1880 (3)
1883 (2)
1885 (1)
1886 (1)
1887 (3)
1888 (1)
1889 (4)
1890 (11)
1891 (1)
1892 (11)
1893 (2)
1894 (2)
1895 (1)
1896-1898 (1)
1897 (3)
1898 (4)
19?? (5)
1900 (1)
1902 (1)
1903 (1)
1904 (2)
1906 (1)
1907 (1)
1908 (3)
1908/1935 (1)
1910 (1)
1914 (1)
1920 (1)
1921 (1)
1925 (2)
1926 (1)
1928 (1)
1929-1938 (1)
1930 (2)
1931 (1)
1933 (2)
1934 (1)
1935 (2)
1936 (1)
1937 (2)
1938 (3)
1938-1940 (1)
1939 (1)
1941 (2)
1942 (1)
1944 (1)
1949 (3)
1953 (1)
1955 (2)
1955/1956 (3)
1956 (1)
1957 (3)
1958 (1)
1959 (1)
1960 (1)
1961 (3)
1962 (2)
1963 (3)
1964 (3)
1965 (2)
1966 (1)
1967 (4)
1968 (2)
1969 (9)
1970 (1)
1970-1971 (2)
1971 (4)
1972-1973 (3)
1973 (1)
1974 (17)
1975 (3)
1977 (6)
1978 (1)
1979 (2)
1980 (1)
1981 (4)
1982 (1)
1983 (2)
1986 (2)
1987 (6)
1988 (1)
1988-1990 (10)
1989 (4)
1990 (2)
1991 (4)
1992 (4)
1993 (12)
1994 (13)
1995 (12)
1995-1996 (1)
1996 (12)
1997 (12)
1998 (7)
1999 (6)
2000 (3)
2001 (3)
2002 (2)
2003 (7)
2004 (2)
2005 (2)
2006 (1)
2008 (1)
2009 (2)
2010 (2)
2011 (2)
2012 (5)
2013 (3)
2014 (7)
2015 (5)
2017 (6)
2018 (2)
2019 (1)
Založnik
(5)
... stampe Gasparo Weis (1)
A. Dollisch (1)
A. Golobič (1)
Akademska založba (1)
apresso Gasparo Weis (1)
Arnold (3)
Arnoldische Buchhandlung (1)
B. Majer (1)
Behr (1)
Beletrina (7)
bey Heinrich Wilhelm Korn, und in den besten Buchhandlungen des österreichischen Kaiserthums (1)
bey Homanns Erben (1)
bey Kaulfuss und Krammer (1)
Blasnik (1)
c. k. kmetijska družba (1)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
C. Kralj. Bukvarstvo Za Šole (1)
Cankarjeva založba (1)
Cecilijino društvo (2)
Ces. kralj. založba šolskih bukev (1)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Deželni odbor kranjski (2)
Deželni odbor Kranjski (1)
Didakta (1)
Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (2)
Druck und Verlag des Verlags-Comptoirs (1)
Druck von Eduard Janschitz (1)
Drüstvo szvétoga Stevana (1)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družba sv. Mohora (31)
Družina (1)
Družtvo slovensko (1)
Etnografski muzej (21)
F. Bernik (1)
F. Vallardi (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Ferdinand Hirt's Verlag (1)
Fr. Vesel (1)
Fran Levstik (7)
Franckh'she Verlagsbuchhandlung (1)
G. Mayer (1)
Gašper H. Martelanc (17)
Gedr. Bei Leykom''schen Erben (1)
gedruckt bei Ferdinand Edlem von Kleinmayr (1)
gedruckt bei Ignaz Alois Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
Gedruckt Bey Andreas Leykam (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (2)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Schütz (1)
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich (1)
gedruckt und verlegt von Ferdinand Edlen von Kleinmayr (1)
gedruckt und zu haben bei Ferd. Edlen v. Kleinmayr (1)
Geographisches Institut (1)
Goriška tiskarna A. Gabršček (1)
Građevinska knjiga (1)
Hahn (1)
Hallberger'sche Verlagshandlung (2)
Hartlebens Verlags-Expedition (1)
Historischen Verein für Krain (236)
I. A. Kleinmayr (1)
I. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. Papš (2)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. pl. Kleinmayr in F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayer in F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
I. v. Kleinmayr und F. Bamberg (1)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
ima na prodaj Leopold Kremžar ... (2)
impensis J. G. Licht bibliopolae (1)
in der Arnoldischen Buchhandlung (1)
in Kommision bey Anton Doll (1)
Institute for Slovene Emigration Research (13)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (13)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Ivan Gršak (2)
J. Blasnik (1)
J. Blaznik (7)
J. Blaznikovi nasledniki (1)
J. Giontini (1)
J. Jurik (1)
J. Leon (1)
J. R. Milic (1)
J. Wyld (1)
J.G. Calve'sche Buchhandlung (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jakopičev paviljon (4)
jih ima na prodaj Adam Hainrih Hohn na starmu Tergu Nro. 157 (1)
Johann Lorenz Greiner (2)
Jos. Millitz (1)
K. k. Schulbücher-Verlage (1)
kamnotis pri Egerji (1)
Katoliško tiskovno društvo (1)
Kleinmayr (2)
Kleinmayr & Bamberg (2)
Korn. (1)
Kranjska deželna komisija za konjstvo (1)
L. Jean (1)
L. Schwentner (1)
L. Županović (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
Landes-Museum (1)
LDS (2)
Ljubljana : Šimen Jak (11)
Ljubljanska knjigarna (1)
M. Karamehmedović (1)
M. Majar (1)
M. Makarovič (1)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (1)
Matija Majar (29)
Mechitharisten-Conreg.-Buchdruckerei (1)
Michaelis (1)
Ministrstvo za kulturo (1)
mit Egerschen Schriften (1)
Mladinska knjiga (3)
na prodaj per A. H. Honu (1)
na prodaj per Adam Henriku Honu ... (1)
na prodaj per Adam Henriku Hónu ... (1)
na pródaj per Adam Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Adamu Henr. Honu ... (1)
na prodaj per Adamu Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Jan. Klemensu ... (2)
na prodaj per Janesu Klemensu (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (9)
na pródaj per Janesu Klemensu ... (2)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj per Paternolli (1)
na prodaj v' duhóvshnizi (1)
na prodaj v' Fr. Ferstl'vi knigarnji, Janesa Lovrenza Greinera (1)
naprodaj per Ad. Henriku Hónu ... (1)
naprodaj pęr Janezę Klemencę (1)
Nar. Tisk. (1)
Narodna galerija (6)
Narodna in univerzitetna knjižnica (2)
Nat. Joshef Blasnik (1)
Natis. J. Blasnik (1)
natisjeni pri A. Laikam'ovih naslednikih (1)
Natisk ino papir od Andreja Lajkama naslednikov v Gradzi (1)
natisnęl Leopold Eger (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnene per Joanesu Rezerju (1)
natisnenu per Leopold Egerju (1)
natişnil ... Kleinmayr (1)
natisnil Eger (2)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (2)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natisnil Janes Leon (3)
natisnil Janez K. Jeretin (1)
natisnil Joshef Blasnik (17)
natisnil Joshef Blasník (1)
natisnil Joshef Blasnik cna prodaj per A. H. Honu (1)
natisnil Joshef Sassenberg (5)
natisnil Jožef Blaznik (2)
Natisnil Jožef Blaznik (1)
natisnil Leopold Eger (2)
natisnil Leopold Eger ... (1)
natisnil N. od Kleinmayr (1)
natisnil Peter de Valerji ... (1)
natisnil, saloshil in prodaj jih ima Joshef Blasnik (1)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natísnjen ino se najde per Joannesu Leonu stamparju (1)
natisnjene ino naprodaj per Janesu Leonu (1)
natisnjene no založene pri J. A. Kienreihi (1)
natisnjene per Rosalii Eger (1)
New York : Frank Krže (1)
Ničman (1)
Občina (1)
Obzorja (3)
Padiglione Jakopič (1)
Pallas (1)
PeBook (1)
Pedagoški inštitut (1)
per Adam Heinrich Hohn (1)
per Adamu Reichard (3)
per bukvah niemshkih şhol (1)
per Ignaz Kremshari (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Joannesu Rezerju ... (1)
per Josephu od Bacho ... (1)
per Jurju Lichtu (1)
per Jurju Lihtu ... (1)
pisatelj (1)
Pismeni Kralevsk. Vseučilišča Peštanskago (1)
Plem. Mathie Trattnera (1)
pri Aljozji Wajcingeri, knigári (1)
pri Alojzji Wajcingeri ... (1)
pri Kultsár Kataline Odvetki (1)
Published By Effingham Wilson (1)
Reilly'sches geograph. Verschleiß-Komptoir (7)
Ruslica (1)
s .n. (1)
S. l., (1)
s. n. (1)
samozal. (1)
samozal. F. Rákuša (1)
samozal. GolKerKavč (1)
samozal. GolKerKavčLot (2)
samozal. J. Aléšovec (1)
samozal. J. Zupančič (1)
samozal. pisatelj (1)
samozaložba (3)
Sanje (2)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene pri gospodu Kienreihu (1)
se najdejo pri vsih bukvivesarjih, natisnjene s' pismenzami bratov Tanzerjov (1)
şe vdobe, per V. Stanig ... (1)
Selbstverlag (1)
Selbstverlag der Section Küstenland (1)
Slavistično društvo (1)
Slavistično društvo Slovenije (54)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (15)
Slovenska matica (2)
Slovenski etnografski muzej (19)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (2)
so natisnene, inu se dobe per Joan. Rezerju (1)
stampana pri Antonu Szieszu (1)
stiskane per Andreji Gasslerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Andreju Gaslerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (2)
Študentska založba (4)
Tancer (1)
Th. Thomas (1)
Tiskarna družbe sv. Mohora (1)
Tiskarna sv. Cirila (3)
tiskem Trattner-Károlyho (1)
Tiskovna zadruga (7)
Ulr. Mosers Buchhandlung (1)
Umco (2)
Umetniško društvo Slovenski lik (1)
University of Nova Gorica Press (1)
v' Alojz Wajcinger'ovem knižiši (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigisi (1)
v' Alojz Wajcinger'ovemi knigíši (1)
v' knigíşhi Alois Waizinger'ovemi (1)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v' salógi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani v' Jánesovih ulizah (1)
V' Tipografii V. Plavil' ščikova (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
V. Brumen (1)
Verlag bei H.R. Sauerländer (1)
Verlag der Fr. Ferstl'schen Buchhandlung ... (1)
Verlag der Franz Ferstl'schen Buchhandlung (2)
Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlun (1)
Verlag der J.G. Cotta'scen Buchhandlung (1)
Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Verlag von Leopold Voss (1)
vtisnjene per Josh. Shoterju shtamparju, 1788. per katirem se tudi naprude naidejo (1)
W.E.A. v. Schlieben (1)
Založba časopisa Naprej (2)
Založba časopisa Naprej! (1)
Založba šolskih bukev (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU (1)
Zgodovinsko društvo (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Znanstveno društvo (1)
Znanstveno društvo za humanistične vede (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (79)
Išči med rezultati (954)