Število rezultatov iskanja: 776

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (2)
Acta agriculturae Slovenica (1)
Acta carsologica (1)
Acta geographica Slovenica (3)
Acta historiae artis Slovenica (6)
Acta Histriae (46)
Acta linguistica asiatica (1)
Acta neophilologica (3)
Annales. Series historia et sociologia (14)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (2)
Arhivi (44)
Ars et humanitas (2)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Bogoslovni vestnik (4)
Časopis za kritiko znanosti (1)
Časopis za zgodovino in narodopisje (9)
De musica disserenda (25)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (1)
Dialogi (3)
Dve domovini (17)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (27)
Filozofski vestnik (3)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (13)
Jezik in slovstvo (53)
Jezikoslovni zapiski (4)
Keria (Ljubljana) (2)
Knjižnica (3)
Kronika (Ljubljana) (180)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Literatura (Ljubljana) (2)
Loški razgledi (2)
Monitor ISH (5)
Muzikološki zbornik (32)
Naša komuna (Ljubljana) (3)
Organizacija znanja (1)
Otrok in knjiga (6)
Phainomena (Ljubljana) (1)
Primerjalna književnost (12)
Prispevki za novejšo zgodovino (9)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (36)
Slovenski etnograf (20)
Slovenski gospodar (2)
Slovenski jezik (1997) (2)
Slovenski pravnik (1)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (5)
Stati inu obstati (8)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolska kronika (17)
Teorija in praksa (1)
Traditiones (Ljubljana) (24)
Učiteljski tovariš (2)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (15)
Vestnik za tuje jezike (3)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (16)
Zdravniški vestnik (1)
Zgodovinski časopis (52)
Železne niti (3)
Časopisje in članki - oblika
članki (776)odstrani
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (44)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (9)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (1)
Mariborska knjižnica (6)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Muzejsko društvo Škofja Loka (2)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica (217)
Slavistično društvo Slovenije (36)
Slovenski etnografski muzej (8)
Slovenski šolski muzej (17)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (10)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (16)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Študentska založba (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (46)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (53)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (8)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (9)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (5)
ZRC SAZU (53)
ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (6)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geografov Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (153)
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (44)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo arhitektov (2)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo Pravnik (1)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Družba Jezusova (4)
Družina (4)
Etnografski muzej (21)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (4)
Fakulteta za arhitekturo (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (3)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (17)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (3)
Institute for Slovene Emigration Research (17)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (9)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (2)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (4)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (17)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
LDS (2)
Mariborska knjižnica (6)
Muzejsko društvo (2)
Muzejsko društvo Železniki (3)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (25)
Nova revija (1)
Obzorja (12)
Pedagoška fakulteta (6)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
Slavistično društvo Slovenije (89)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (28)
Slovenski etnografski muzej (27)
Slovenski šolski muzej (17)
Slovensko društvo za angleške študije (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (12)
Slovensko etnološko društvo (13)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (16)
Slovensko zdravniško društvo (1)
Societá storica del Litorale (14)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (2)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Založba ZRC (12)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (46)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (38)
Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za azijske in afriške študije (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (5)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (5)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (54)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (173)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (5)
Pravice
Išči med rezultati (776)