Število rezultatov iskanja: 58

Časopisje in članki - oblika
Založnik
apresso Gasparo Weis (1)
Arhivsko društvo Slovenije (3)
C. kr. bukvarnice za šole (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
Cesarska kraljeva zalogi šolskih knjig (1)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (1)
Družba Jezusova (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (1)
I. Papš (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. v. Kleinmayr & F. Bamberg (2)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher Gubernial-Gebiethes ... (1)
im Verlage der k. k. Volksschulbücher-Verschleissung des Laibacher-Gubernial-Gebietes im Lyceal-Gebäude (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
J. R. Milic (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
K. k. Schulbücher-Verlage (1)
Lajkamovi nasledniki (1)
Muzejsko društvo (1)
na prodaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj v nemških šolah (1)
Natisk ino papir od Andreja Lajkama naslednikov v Gradzi (1)
natisnena per Leopold Egerju (1)
natisnil Janes Leon (1)
natisnil Joshef Blasnik cna prodaj per A. H. Honu (1)
Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
samozaložba (1)
Schulbücherverschleiss-Administrazion bei St. Anna in der Johannesgasse (1)
Slovenski šolski muzej (7)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (2)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v' salogi zes. kralj. bukvarnize sa sholske bukve (1)
v založbi in naprodaj pri Janezu Giontinitu (1)
v' založbi vsih teržkih knigárov, ino natisnjena s' Kienrajhovimi pismencami (1)
V. Brumen (1)
Založba šolskih bukev (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (58)