Število rezultatov iskanja: 3528

Leto izida
1878 (3528)odstrani
Založnik
(1)
A. Einšpieler (13)
A. Janežič (12)
Anton Bezenšek (13)
Appolonio (1)
avstrijska iz. (3)
C. F. Kahnt (1)
C. Gerold's Sohn (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
Cecilijino društvo (11)
Čebelarsko društvo (12)
Čitalnica (1)
Deželni odbor kranjski (18)
Deželni odbor Kranjski (1)
Domenico Manzoni (23)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (1)
Družba sv. Mohora (3)
Družba sv. Mohorja (1)
F. Tempsky (1)
Glasbena matica (13)
Hahn (1)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (599)
Imre Agustich (3)
Ivan Dolinar (22)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (12)
J. Blaznik (1)
J. G. Cotta (1)
J. Giontini (1)
J. Rechnitzer (1)
J. Rudolf Milic (1)
J.Schön (47)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (168)
Janez Krizostom Pogačar (53)
Janko M. Pajk (6)
Josip Stritar (24)
Jožef Blaznik (636)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (1)
K. k. Obergymnasiums (1)
K. k. Staats - Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Staatsgymnasium (1)
K. k. Staats-Realgymnasiums (1)
Krajni šolski svet (1)
Ljudska tiskarna (144)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (155)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (2)
Nadškofijski ordinariat (1)
Narodna tiskarna (300)
Otomar Bamberg (300)
Philharmonische Gesellschaft (6)
R. Milic (1)
Realgymnasium tu Pettau (1)
s. n. (63)
samozal. pisateljica (1)
samozaložba (1)
Staats-Ober-Realschule (1)
sumtibus auctoris (2)
Škofijski ordinariat (13)
Štirirazredna ljudska šola v Kranji (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (24)
Tiskarna sv. Cirila (444)
Valardi (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (107)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (1)
Vierklassigen Volksschule in Adelsberg (1)
Viktor Dolenc (51)
Wagner (1)
Išči med rezultati (3528)