Število rezultatov iskanja: 10110

Časopisje in članki - naslov
Acta carsologica (1)
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (298)
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arhivi (2)
Beilage zur Laibacher Zeitung (1)
Besednik (Celovec) (12)
Cerkveni glasbenik (12)
Cillier Zeitung (107)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (2)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (1)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (7)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (1)
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane (56)
Dve domovini (1)
Edinost (Trst) (22)
Edinost in dialog (1)
Gimnazija - Kranj (1)
Gimnazija - Maribor (1)
Gimnazija - Novo mesto (2)
Gimnazija (italijanska) - Koper (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (1)
Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellscahft in Laibach (3)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (1)
Jugoslovanski stenograf (13)
Klasična gimnazija - Ljubljana (1)
Kmetijske in rokodelske novice (637)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Kronika (Ljubljana) (4)
Kronika slovenskih mest (3)
La provincia dell`Istria (24)
Laibacher Tagblatt (300)
Laibacher Zeitung (300)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Letopis Matice Slovenske (2)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (1)
Ljubljanski škofijski list (13)
Ljubljanski zvon (2)
Ljudska šola - Idrija (1)
Ljudska šola - Kranj (1)
Ljudska šola - Postojna (1)
L'Unione (23)
Marburger Zeitung (155)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (2)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (1)
Narodna sloga (23)
Naše delo (Ptuj) (78)
Novi list (1)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (18)
Pettauer Anzeiger (468)
Pettauer Localanzeiger (10)
Pettauer Wochenblatt (47)
Pettauer Zeitung (670)
Prijátel (Budimpešta) (3)
Primorski dnevnik (1)
Proletarec (Chicago) (1)
Ptujski list (148)
Ptujski tednik (548)
Realka - Ljubljana (1)
Realka (italijanska) - Piran (2)
Realna gimnazija - Ptuj (1)
Scopolia (1)
Slavistična revija (1)
Slovenec (1873) (144)
Slovenska čebela (12)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (2)
Slovenski gospodar (445)
Slovenski narod (300)
Soča (51)
Sodobnost (1963) (1)
Šolska kronika (1)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (13)
Štajerc (777)
Štajerski tednik (Ptuj) (1409)
Tednik (Ptuj) (2102)
Učiteljski tovariš (168)
Vertec (1871) (191)
Zgodnja Danica (53)
Zgodovinski časopis (1)
Zora (1872) (6)
Zvon (1870) (24)
Založnik
(1)odstrani
A. Berthold (1)
A. Einšpieler (13)
A. Hilgert (1)
A. Janežič (12)
Anton Bezenšek (13)
Appolonio (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Avgust Černigoj (1)
avstrijska iz. (3)
Beletrina (2)
Belokranjsko muzejsko društvo (3)
C. F. Kahnt (1)
C. Gerold's Sohn (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
Cecilijino društvo (13)
Čebelarsko društvo (12)
Čitalnica (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (2)
D. Rovšek (4)
Deželni odbor kranjski (18)
Deželni odbor Kranjski (1)
Domenico Manzoni (23)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba sv. Mohora (3)
Družba sv. Mohorja (1)
Družba za založniške pobude (1)
Državna založba Slovenije (1)
E. Montesi (1)
E. Niggl (1)
E. Škulj (1)
F. Graljec (1)
F. Stele (5)
F. Tempsky (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Fototistk-Slovenija (1)
Fr. Uršič (1)
Fr. Vesel (23)
Glasbena matica (13)
H. Frank (1)
Hahn (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (2)
I.R. Scuola reale superiore in Pirano (2)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (599)
Imre Agustich (3)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Ivan Dolinar (22)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (12)
J. Blaznik (1)
J. G. Cotta (1)
J. Giontini (1)
J. Kastelic etc. (1)
J. Krajec (1)
J. Pelikan (1)
J. Pogačnik (2)
J. Rechnitzer (1)
J. Rudolf Milic (1)
J. Ruwner (1)
J. Taix (1)
J. Vertin (1)
J.Schön (47)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (168)
Jakopičev paviljon (2)
Janez (1)
Janez Krizostom Pogačar (53)
Janko M. Pajk (6)
Josip Stritar (24)
Jožef Blaznik (637)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
Julius Muller (1)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (1)
K. k. Obergymnasiums (1)
K. k. Obergymnasiums in Rudolfswert (1)
K. k. Real- und Obergymnasiums in Rudolfswert (1)
K. k. Staats - Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Staatsgymnasium (1)
K. k. Staats-Realgymnasiums (1)
Karl Linhart (777)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Konzorcij (23)
Krajni šolski svet (1)
Kunzfeld & Laizner (1)
L. Krema (1)
L.J. Kieser (1)
Leykam-Josefstahl (1)
Ljudska tiskarna (144)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (155)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (2)
Mavec (1)
Mestna glavna šola (2)
Mestna občina (3)
Mladika (1)
Molynski (1)
Nadškofijski ordinariat (1)
Narodna galerija (1)
Narodna tiskarna (300)
Naše delo (78)
Otomar Bamberg (300)
P. Luković (1)
Pelikan (1)
Philharmonische Gesellschaft (6)
Pohl (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Ptujski tednik (548)
R. Milic (1)
Radio- Tednik (1934)
Radio-Tednik (1577)
Realgymnasium tu Pettau (1)
s. n. (64)
samozal. GolKerKavč (1)
samozal. pisateljica (1)
samozaložba (1)
Slavistično društvo Slovenije (2)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Staats-Ober-Realschule (1)
Städtischen fünfklassigen Mädchen - Volksschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (1)
sumtibus auctoris (2)
Škofijski ordinariat (13)
Štirirazredna ljudska šola v Kranji (1)
Študentska založba (1)
Tip. di Giuseppe Tondelli (24)
Tiskarna sv. Cirila (445)
Tiskovna zadruga (150)
UMco (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
V. Bešter (2)
V. Kunc (1)
V. Simončič (10)
Valardi (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (107)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (3)
Vierklassigen Volksschule in Adelsberg (1)
Viktor Dolenc (51)
W. Blank (1)
W. Blanke (688)
W. Blanke (Pettau) (38)
W.Blanke (418)
Wagner (1)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (10110)