Število rezultatov iskanja: 4717

Časopisje in članki - naslov
Amtsblatt zur Laibacher Zeitung (298)
Beilage zur Laibacher Zeitung (1)
Besednik (Celovec) (12)
Cerkveni glasbenik (11)
Cillier Zeitung (107)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (2)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (1)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (7)
Dom in svet (Ljubljana) (2)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (1)
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane (56)
Edinost (Trst) (22)
Gimnazija - Kranj (1)
Gimnazija - Maribor (1)
Gimnazija - Novo mesto (2)
Gimnazija (italijanska) - Koper (2)
Izvestja mariborske klasične gimnazije (1)
Jahres-Bericht der philharmonischen Gesellscahft in Laibach (3)
Jezičnik (1)
Klasična gimnazija - Ljubljana (1)
Kmetijske in rokodelske novice (637)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
La provincia dell`Istria (24)
Laibacher Tagblatt (300)
Laibacher Zeitung (300)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Letopis Matice Slovenske (2)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (1)
Ljubljanski škofijski list (13)
Ljudska šola - Idrija (1)
Ljudska šola - Kranj (1)
Ljudska šola - Postojna (1)
L'Unione (23)
Marburger Zeitung (155)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (2)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (18)
Pettauer Anzeiger (468)
Pettauer Localanzeiger (10)
Pettauer Wochenblatt (47)
Pettauer Zeitung (670)
Realka - Ljubljana (1)
Realka (italijanska) - Piran (2)
Realna gimnazija - Ptuj (1)
Slovenec (1873) (144)
Slovenska čebela (12)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (2)
Slovenski gospodar (445)
Slovenski narod (300)
Soča (51)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (13)
Učiteljski tovariš (168)
Vertec (1871) (191)
Zgodnja Danica (53)
Zora (1872) (6)
Zvon (1870) (24)
Založnik
(1)
A. Einšpieler (13)
A. Janežič (12)
Appolonio (1)
avstrijska iz. (3)
C. Gerold's Sohn (1)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
Cecilijino društvo (12)
Čebelarsko društvo (12)
Čitalnica (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (2)
Deželni odbor kranjski (18)
Deželni odbor Kranjski (1)
Domenico Manzoni (23)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (1)
Družba sv. Mohora (3)
Družba sv. Mohorja (1)
Fr. Vesel (4)
Glasbena matica (13)
Hahn (1)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
I. R. ginnasio superiore di Capodistria (2)
I.R. Scuola reale superiore in Pirano (2)
Ignaz Alois Edler v. Kleinmayr (599)
Ivan Dolinar (22)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (12)
J. Blaznik (1)
J. G. Cotta (1)
J. Giontini (1)
J. Kastelic etc. (1)
J. Krajec (1)
J. Rechnitzer (1)
J. Rudolf Milic (1)
J. Ruwner (1)
J. Taix (1)
J.Schön (47)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (168)
Jakopičev paviljon (2)
Janez Krizostom Pogačar (53)
Janko M. Pajk (6)
Josip Stritar (24)
Jožef Blaznik (637)
Julius Muller (1)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (1)
K. k. Obergymnasiums (1)
K. k. Obergymnasiums in Rudolfswert (1)
K. k. Real- und Obergymnasiums in Rudolfswert (1)
K. k. Staats - Gymnasium in Marburg (1)
K. k. Staatsgymnasium (1)
K. k. Staats-Realgymnasiums (1)
Katoliško tiskovno društvo (2)
Krajni šolski svet (1)
Kunzfeld & Laizner (1)
Leykam-Josefstahl (1)
Ljudska tiskarna (144)
Marburger Verlags- und Druckerei Ges (155)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (2)
Mestna glavna šola (2)
Nadškofijski ordinariat (1)
Narodna galerija (1)
Narodna tiskarna (300)
Otomar Bamberg (300)
Philharmonische Gesellschaft (6)
R. Milic (1)
Realgymnasium tu Pettau (1)
s. n. (64)
samozal. pisateljica (1)
samozaložba (1)
Staats-Ober-Realschule (1)
Städtischen fünfklassigen Mädchen - Volksschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (1)
sumtibus auctoris (2)
Škofijski ordinariat (13)
Tip. di Giuseppe Tondelli (24)
��tirirazredna ljudska šola v Kranji (1)
Tiskarna sv. Cirila (445)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Vereinsbuchdruckerei Celeja (107)
Verlag der philharmonischen Gesellschaft (3)
Vierklassigen Volksschule in Adelsberg (1)
Viktor Dolenc (51)
W. Blank (1)
W. Blanke (688)
W. Blanke (Pettau) (38)
W.Blanke (418)
Wagner (1)
Pravice
javna domena (4717)odstrani
Išči med rezultati (4717)