Število rezultatov iskanja: 7386

Časopisje in članki - naslov
Anthropos (Ljubljana) (1)
Arhivi (2)
Besednik (Celovec) (12)
Cerkveni glasbenik (12)
Četverorazredna deška ljudska šola (Novo mesto) (2)
Čveterorazredna deška ljudska šola (Škofja Loka) (1)
Deželni zakonik in vladni list za kranjsko kronovino (7)
Dom in svet (Ljubljana) (3)
Druga mestna štirirazredna ljudska šola (Ljubljana) (1)
Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane (56)
Dve domovini (1)
Edinost (Trst) (22)
Edinost in dialog (1)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Jezičnik (1)
Jezik in slovstvo (1)
Jugoslovanski stenograf (13)
Kmetijske in rokodelske novice (637)
Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec) (1)
Kronika (Ljubljana) (4)
Kronika slovenskih mest (3)
Letopis ljubljanske nadškofije (1)
Letopis Matice Slovenske (2)
Letopis narodne čitalnice v Ljubljani (1)
Ljubljanski škofijski list (13)
Ljubljanski zvon (2)
Ljudska šola - Idrija (1)
Ljudska šola - Kranj (1)
Ljudska šola - Postojna (1)
Mestna poglavitna deška šola pri sv. Jakobu v Ljubljani (2)
Monitor ISH (1)
Muzikološki zbornik (1)
Narodna sloga (23)
Naše delo (Ptuj) (78)
Novi list (1)
Obravnave deželnega zbora kranjskega v Ljubljani (18)
Prijátel (Budimpešta) (3)
Primorski dnevnik (1)
Proletarec (Chicago) (1)
Ptujski list (148)
Ptujski tednik (548)
Slovenec (1873) (144)
Slovenska čebela (12)
Slovenska mestna dekliška šola - Ljubljana (2)
Slovenski gospodar (445)
Slovenski narod (300)
Soča (51)
Sodobnost (1963) (1)
Šolska kronika (1)
Šolski prijatel: časopis za šolo in dom (13)
Štajerc (777)
Štajerski tednik (Ptuj) (1409)
Tednik (Ptuj) (2102)
Učiteljski tovariš (168)
Vertec (1871) (191)
Zgodnja Danica (53)
Zgodovinski časopis (1)
Zora (1872) (6)
Zvon (1870) (24)
Založnik
(1)
A. Einšpieler (13)
A. Janežič (12)
Anton Bezenšek (13)
Appolonio (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Beletrina (2)
C. Kr. Založba Šolskih Bukev (1)
Cecilijino društvo (13)
Čebelarsko društvo (12)
Čitalnica (1)
Čveterorazredna deška ljudska šola v Novomestu - Rudolfswert (2)
Deželni odbor kranjski (18)
Deželni odbor Kranjski (1)
Druga mestna 4 razredna ljudska šola (1)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba sv. Mohora (3)
Družba sv. Mohorja (1)
Družba za založniške pobude (1)
Državna založba Slovenije (1)
E. Škulj (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (1)
Glasbena matica (12)
I. pl. Kleinmayr & F. Bamberg (1)
Imre Agustich (3)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede ZRC SAZU (1)
Ivan Dolinar (22)
Ivan Tomšič, v Ljubljani (12)
J. Blaznik (1)
J. Giontini (1)
J. Krajec (1)
J. Rudolf Milic (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (168)
Jakopičev paviljon (1)
Janez Krizostom Pogačar (53)
Janko M. Pajk (6)
Josip Stritar (24)
Jožef Blaznik (637)
Jugoslovanska delavska tiskovna družba (1)
K. k. Montan - Aerars zu Idria (1)
Karl Linhart (777)
Katoliško tiskovno društvo (3)
Konzorcij (23)
Krajni šolski svet (1)
Ljudska tiskarna (144)
Matica slovenska (1)
Matica Slovenska (2)
Mestna glavna šola (2)
Mestna občina (3)
Mladika (1)
Nadškofijski ordinariat (1)
Narodna galerija (1)
Narodna tiskarna (300)
Naše delo (78)
Philharmonische Gesellschaft (1)
Prostovoljno gasilsko društvo Dolnji Logatec (1)
Ptujski tednik (548)
R. Milic (1)
Radio- Tednik (1934)
Radio-Tednik (1577)
s. n. (64)
samozal. GolKerKavč (1)
samozal. pisateljica (1)
samozaložba (1)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Städtischen fünfklassigen Mädchen - Volksschule (1)
Städtischen vierklassigen Mädchen - Volksschule (1)
Škofijski ordinariat (13)
Štirirazredna ljudska šola v Kranji (1)
Študentska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (445)
Tiskovna zadruga (150)
UMco (1)
Umetniški paviljon R. Jakopiča (1)
Univerza v Novi Gorici (1)
Vierklassigen Volksschule in Adelsberg (1)
Viktor Dolenc (51)
Zadruga z o.z. Novi list (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Založništvo tržaškega tiska (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (4)
Išči med rezultati (7386)