Število rezultatov iskanja: 280

Tip gradiva
znanstveno časopisje in članki (280)odstrani
Časopisje in članki - oblika
Založnik
Arhivsko društvo Slovenije (21)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Družba Jezusova (4)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (7)
Fakulteta za družbene vede (1)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (19)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (3)
Muzejsko društvo (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (12)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
Slavistično društvo Slovenije (14)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (6)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (2)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (8)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (29)
Societa storica del Litorale (2)
Societá storica del Litorale (14)
Teološka fakulteta (1)
Založba ZRC (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (34)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (12)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (3)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (13)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (49)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (5)
Pravice
Išči med rezultati (280)