Number of hits: 127

Publisher
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Celjsko literarno društvo (1)
Cellot (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
chez Merlin (1)
Delo (1)
Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (8)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družina (1)
Eno (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (7)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (2)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Filozofska fakulteta (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (3)
I. Rakovec (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Jombert (1)
Mariborska knjižnica (1)
Melopoja (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Mladinska knjiga (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška fakulteta (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
printed for C. Dilly (1)
printed for G. Robinson ... and Pearson and Rollason (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (3)
Študentska založba (4)
Tiskarna sv. Cirila (8)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Verlag von Peter Rohrmann ... (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (11)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Search in (127)