Število rezultatov iskanja: 77

Časopisje in članki - oblika
Založnik
Biotehniška fakulteta (1)
Celjsko literarno društvo (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Delo (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (1)
Družina (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (6)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (2)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (1)
Filozofska fakulteta (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
Mariborska knjižnica (1)
Melopoja (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Mladinska knjiga (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška fakulteta (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Societá storica del Litorale (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in šport (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (4)
Pravice
pravice pridržane (77)odstrani
Išči med rezultati (77)