Število rezultatov iskanja: 120

Tip gradiva
znanstveno časopisje in članki (120)odstrani
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (8)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (7)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Mariborska knjižnica (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (10)
Mladinska knjiga (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (6)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (4)
ZRC SAZU (10)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografov Slovenije (5)
Založnik
Arhive Centre for Professional and Technical Problems (1)
Arhivsko društvo Slovenije (2)
Biotehniška fakulteta (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo humanistov Goriške (8)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (7)
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Ljubljana (2)
Fakulteta za arhitekturo (4)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (2)
Fakulteta za šport, Katedra za gimnastiko (1)
Fakulteta za upravo (3)
Filozofska fakulteta (1)
Groupe de travail européen sur l'artisanat et les productions manufacturées dans l'Antiquité (2)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
Inštitut za ekumensko teologijo in medreligijski dialog pri Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (7)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (2)
International Institute for Archival Science (9)
Mariborska knjižnica (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (1)
Mladinska knjiga (1)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (2)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Pedagoška fakulteta (1)
Pionirska knjižnica, enota Knjižnice Oton Župančič (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (8)
Slovenski šolski muzej (1)
Slovensko društvo za angleške študije (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (4)
Slovensko etnološko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Societá storica del Litorale (3)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vega, Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (13)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza geografskih društev Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Išči med rezultati (120)