Število rezultatov iskanja: 3207

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (1)
Acta agriculturae Slovenica (7)
Acta carsologica (10)
Acta chimica slovenica (46)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (8)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (11)
Acta geographica Slovenica (2)
Acta Histriae (1)
Advances in production engineering and management (8)
Agricultura (Maribor) (1)
Anali PAZU HD (2)
Angeljček (79)
Annales. Series historia et sociologia (3)
Anthropological notebooks (4)
Anthropos (Ljubljana) (27)
Arheološki vestnik (2)
AS. Andragoška spoznanja (1)
Asian studies (17)
Atlanti (1)
Azijske in afriške študije (6)
Blejske delavnice iz fizike (3)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (13)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (1)
Documenta Praehistorica (5)
Dogovori (315)
Dom in svet (Ljubljana) (154)
Družboslovne razprave (1)
Dve domovini (1)
Elektrotehniški vestnik (1)
Etnolog (Ljubljana) (1)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (5)
Farmacevtski vestnik (2)
Filozofski vestnik (2)
Geodetski vestnik (1)
Geologija (2)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (1)
Hmeljar (Žalec) (4)
IB revija (Ljubljana) (1)
Illiesia (3)
Image analysis and stereology (7)
Informacije MIDEM (18)
Informatica (Ljubljana) (12)
International journal of management, knowledge and learning (2)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (91)
Javnost (Ljubljana) (3)
Jezik in slovstvo (1)
Kmetijske in rokodelske novice (98)
Knjižnica (2)
Kovine zlitine tehnologije (24)
Kronika (Ljubljana) (2)
Kronika slovenskih mest (2)
Ljubljanski zvon (71)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (7)
Managing global transitions (2)
Materiali in tehnologije (3)
Metodološki zvezki (2)
Muzikološki zbornik (3)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (32)
Naša komuna (Ljubljana) (38)
Naša skupnost (Grosuplje) (5)
Naša skupnost (Jugoslavija) (79)
Naša skupnost (Ljubljana) (652)
Naša sodobnost (3)
Naše delo (Ptuj) (48)
Naše gospodarstvo (3)
Notarski vestnik (1925-1927) (1)
Novi svet (Ljubljana) (11)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Organizacija (Kranj) (6)
Phainomena (Ljubljana) (2)
Planinski vestnik (1)
Primerjalna književnost (1)
Projektna mreža Slovenije (2)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (3)
Radiology and oncology (Ljubljana) (8)
Revija za geografijo (2)
RMZ-materials and geoenvironment (6)
Slovenka (2)
Slovenski čebelar (2)
Slovenski gospodar (182)
Slovenski pravnik (86)
Social overview (1)
Socialni razgledi (1)
Socialno delo (2)
Sodobna pedagogika (16)
Sodobnost (1933) (26)
Sodobnost (1963) (19)
Strojniški vestnik (7)
Studia mythologica Slavica (3)
Svet ptic (2)
Šolsko polje (1)
Teorija in praksa (1)
Učiteljski tovariš (289)
Urbani izziv (1)
Ventil (Ljubljana) (1)
Vertec (1871) (114)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Zbor občanov (281)
Zdravniški vestnik (3)
Zdravstveno varstvo (1)
Zvonček (Ljubljana) (35)
Železarski zbornik (4)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1682 (1)
1739 (1)
1742 (2)
1743 (1)
1757 (1)
1762 (1)
1776 (1)
18?? (1)
1843 (2)
1844 (19)
1845 (9)
1846 (5)
1847 (2)
1848 (4)
1849 (3)
1850 (1)
1851 (1)
1852 (1)
1854 (1)
1855 (4)
1856 (1)
1857 (6)
1859 (1)
1861 (2)
1862 (2)
1863 (2)
1864 (4)
1865/1881 (1)
1866 (6)
1867 (1)
1868 (2)
187? (2)
1870 (4)
1871 (3)
1872 (4)
1873 (2)
1874 (11)
1875 (5)
1876 (1)
1877 (7)
1878 (9)
1879 (14)
188? (2)
1880 (13)
1881 (10)
1882 (16)
1883 (13)
1884 (5)
1885 (8)
1886 (10)
1887 (8)
1888 (7)
1889 (19)
1890 (31)
1891 (33)
1892 (54)
1893 (32)
1894 (46)
1895 (36)
1896 (23)
1897 (12)
1898 (6)
1899 (13)
19?? (4)
190? (2)
1900 (25)
1901 (34)
1902 (19)
1903 (14)
1904 (14)
1905 (19)
1906 (14)
1907 (18)
1908 (11)
1909 (10)
1910 (12)
1911 (12)
1912 (7)
1913 (22)
1914 (6)
1915 (14)
1916 (30)
1917 (10)
1918 (6)
1918/1919 (1)
1918-1919 (1)
1919 (16)
192? (1)
1920 (7)
1921 (7)
1922 (17)
1923 (15)
1924 (10)
1925 (21)
1925/1926 (5)
1926 (20)
1927 (12)
1928 (9)
1929 (13)
1930 (7)
1931 (8)
1932 (26)
1932/1933 (1)
1933 (23)
1933/1934 (8)
1934 (10)
1934/1935 (2)
1935 (20)
1935/1936 (3)
1936 (12)
1937 (9)
1937/1938 (1)
1938 (4)
1938/1939 (3)
1939 (13)
194? (2)
1940 (8)
1941 (8)
1942 (4)
1942/1943 (2)
1943 (3)
1943/1944 (3)
1944 (2)
1947 (3)
1948 (14)
1949 (35)
195? (2)
1950 (14)
1951 (2)
1952 (1)
1953 (2)
1955 (6)
1956 (17)
1957 (45)
1958 (13)
196? (1)
1960 (2)
1961 (1)
1963 (6)
1964 (2)
1965 (10)
1966 (4)
1967 (3)
1968 (4)
1969 (1)
1970 (11)
1971 (7)
1972 (32)
1973 (54)
1974 (50)
1974/1975 (1)
1975 (31)
1976 (79)
1977 (45)
1978 (76)
1979 (73)
1980 (58)
1981 (60)
1982 (108)
1983 (83)
1984 (124)
1985 (89)
1986 (82)
1987 (75)
1988 (115)
1989 (79)
1990 (6)
1991 (12)
1992 (34)
1993 (49)
1994 (44)
1995 (1)
1996 (6)
1997 (5)
1998 (7)
1999 (4)
2000 (8)
2001 (12)
2002 (11)
2003 (5)
2004 (8)
2005 (9)
2006 (18)
2007 (21)
2008 (20)
2009 (25)
2010 (27)
2011 (14)
2012 (15)
2013 (25)
2014 (37)
2015 (31)
2016 (19)
2017 (14)
2018 (9)
2019 (3)
Izvor
Čebelarska zveza Slovenije (2)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (3)
Društvo psihologov Slovenije (3)
Društvo radiologije in onkologije (8)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (7)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (3)
Geološki zavod Slovenije (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (49)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (8)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (19)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Celje (2)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (1723)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1095)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (14)
Slovenski etnografski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (9)
Slovensko kemijsko društvo (46)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko združenje za projektni management (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (18)
Šola za ravnatelje (1)
Študentska založba (11)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (8)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (3)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (8)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (17)
ZRC SAZU (20)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (16)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Založnik
A. Šmalc (1)
A. Turk (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (4)
B. Volavšek (1)
Battara (1)
bey Adam Friderich Reichhard ... (1)
bey Adam Friderich Reichhart ... (1)
Biotehniška fakulteta (7)
Bird Publisher (1)
Braumüller (1)
Cankarjeva založba (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (3)
Corona (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (8)
D. Kolar (1)
DMFA, založništvo (3)
Društvo antropologov Slovenije (4)
Društvo ekonomistov Maribor (3)
Društvo Pravnik (86)
Društvo pravnikov LRS (7)
Društvo psihologov Slovenije (30)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (1)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (7)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (4)
Državna založba Slovenije (33)
Ekonomski center Maribor (3)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Etnografski muzej (1)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (3)
Ex Typographia Jacobi Raillard (1)
F. S. Krischke (1)
Faculty of management (2)
Fakulteta za družbene vede (3)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (1)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (8)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (1)
Fancy (1)
Filozofska fakulteta (2)
Filozofska fakulteta, Oddelek za azijske in afriške študije (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Foto Slovenija (6)
Foto Triglav (1)
gedruckt, bey Adam Fridrich Reichhardt ... (1)
Geološki zavod (2)
'Goriška tiskarna' A. Gabršček (1)
Gutenberghaus (1)
Helidon (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (4)
Hölder (1)
IMAD (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Slovene Emigration Research (1)
Inštitut Časopis za kritiko znanosti (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (27)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (6)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
J. Jernejčič (1)
J. Leon (1)
J. Schober (1)
J. Slivnik (1)
J. Smeh (1)
J. Šiftar (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (289)
Jožef Blaznik (98)
Karl Sima (3)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (154)
Konzorcij (1)
Konzorcij Edinosti (2)
Ljudske pevke Urbančanke (2)
M. S. Karaman (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (2)
Mestna občina (2)
Metalur��ki inštitut el at. (4)
Mimik (1)
MIMIK (1)
Mississipi College, Dept. of Biology (3)
Moderna organizacija (6)
Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Naše delo (48)
Notarska zbornica Slovenije (1)
Nova revija (2)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (5)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
OK SZDL Bežigrad (281)
OK SZDL Ljubljana Center (315)
PeBook (10)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoški inštitut (1)
Planinska zveza Slovenije (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (3)
Rosa Pitschl (4)
RTV (4)
S. D'Andri (1)
S. Hendler (2)
S. Hering (1)
S. Lypoldt (1)
S. Smolej (1)
S. Volkmann (1)
S. Weinrich (3)
S. Weitzmann (2)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (3)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (652)
Slavistično društvo Slovenije (1)
Slovene Anthropological Society (2)
Slovene Welding Society (8)
Slovenian Chemical Society (14)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (8)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (14)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (26)
Slovenski etnografski muzej (5)
Slovensko društvo Informatika (12)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (11)
Slovensko etnološko društvo (1)
Slovensko farmacevtsko društvo (2)
Slovensko filozofsko društvo (27)
Slovensko geološko društvo (2)
Slovensko kemijsko društvo (46)
Slovensko prosvetno društvo Danica (1)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (3)
Slovensko Združenje za projektni management (2)
SO (5)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (79)
Societá storica del Litorale (3)
Sraka (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (18)
Šola za ravnatelje (1)
Št. Južna Srbija (1)
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (1)
Študentska založba (12)
The Tourist Association of Yugoslavia (2)
Tiskarna sv. Cirila (182)
Tiskovna zadruga (71)
Trbovlje, S. Weiss (3)
typis Annae Elisabethae Reichhardtin viduae (1)
typis Joannis Friderici Eger ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
typis, Catharinae Labaunianae viduae, factore Leopoldo Joanne Kamenitzky (1)
UMAR (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
V. Marinković (1)
Vejica (1)
Weiss (1)
Založba ZRC (4)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (1)
Zbornica zdravstvene nege (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (3)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Zlati zvoki (4)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (3)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (3)
ZRC Publishing (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (2)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (17)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (5)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (2)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (2)
Železarna Jesenice (24)
Železarna Ravne (24)
Železarna Štore (24)
Išči med rezultati (3207)