Število rezultatov iskanja: 349

Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (2)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
DOBA Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije Maribor (1)
Društvo arhitektov Ljubljana (1)
Društvo radiologije in onkologije (3)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (1)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Knjižnica Ivana Potrča (14)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (4)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Mirana Jarca (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (1)
Mednarodni inštitut arhivskih znanosti Trst-Maribor (1)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (3)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (4)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (234)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (1)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska založba (4)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (18)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (6)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
ZRC SAZU (7)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Založnik
A. Turk (1)
Artaria & (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (14)
auf Kosten des Herausgegebers (1)
Centerkontura (1)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (2)
chez François Changuion (1)
Co. (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (3)
Delavska tiskovna družba (1)
Deutschen Vereines (1)
dLib distributer (2)
Doba Epis (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. (1)
Dramatično društvo (1)
Dr��avna založba Slovenije (4)
Druck und Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Društvo arhitektov (1)
Društvo Pravnik (4)
Društvo psihologov Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (2)
Dümmler (1)
Elektrotehniška zveza Slovenije (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (1)
Erste Kroatische Aktiendruckerei (1)
F. A. Brochaus (1)
F. Fleischer (1)
F. Rasch (1)
Fakulteta za družbene vede (1)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za socialno delo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (3)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (4)
Ferd. Ivanus (2)
festival (1)
Festival (4)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (2)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (1)
Friedrich Reichardt (1)
G. H. Wigand (1)
G. Senf (2)
gedruckt bei Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (2)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt, durch Johann Georgen Mayr ... (1)
Genija (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Giontini (1)
Glasbena matica (1)
Gorenje (4)
Gostilničarski vestnik (1)
Hertz (1)
Hof- U. Staatsdruckerei (1)
In J. Riedl's Kunsthandlung (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
International Institute for Archival Science (1)
J. Blaznik (1)
J. Giontini (3)
J. J. Augustin (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (5)
Jos. Millitz (1)
Jožef Blaznik (1)
K. K. Ackerbaugesellschaft (1)
K. K. Schulbücher Verlag (1)
K. Petrič (1)
Karl Baedeker (1)
Karl Linhart (13)
Katoliško tiskovno društvo (4)
Konzorcij 'Svobode' (1)
KUD Logos (1)
Kurz v. Goldenstein (1)
LDS (1)
Leykam (1)
Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve RS (1)
Ljubljanska banka (1)
Metalurški inštitut el at. (5)
Ministrstvo za notranje zadeve (28)
Ministrstvo za notranje zadeve RS (20)
Ministrstvo za notranje zadeve RS, Sekretariat, Specialna knjižnica (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve (1)
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije (1)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo (1)
Muzejsko društvo Železniki (1)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nova revija (3)
Obzorja (1)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
Oprecht (1)
PeBook (1)
s. n. (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (2)
Selbstverlag des Jubiläums-Exekutivkomitees (1)
Senf (1)
Slovene Welding Society (1)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (3)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (4)
Slovensko društvo Informatika (3)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (2)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (1)
Slovensko narodno gledališče (1)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (3)
Slovensko sociološko društvo (1)
Slovensko zdravniško društvo (2)
Societá storica del Litorale (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (5)
Študentska založba (4)
Tiskarna sv. Cirila (43)
Tiskovna zadruga (1)
Trapez Media (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (1)
V. Ješe-Janežič (1)
Verlag der J.G. Cotta'schen Buchhandlung (1)
Verlegt bey Franz Xaver Miller (6)
W. Braumüller (1)
Wolfgang Gerle (1)
Založba časopisa Naprej (2)
Založba časopisa Naprej! (2)
Založba Zarje (1)
Založba ZRC, ZRC SAZU (1)
Zdravilišče (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (2)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (2)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (2)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (14)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (349)