Število rezultatov iskanja: 826

Časopisje in članki - naslov
Acrocephalus (4)
Acta agriculturae Slovenica (7)
Acta biologica Slovenica (4)
Acta chimica slovenica (13)
Acta geographica Slovenica (7)
Acta medico-biotechnica (1)
Acta silvae et ligni (3)
Agricultura (Maribor) (9)
Angeljček (7)
Annales. Series historia et sociologia (5)
Annales. Series historia naturalis (7)
Anthropological notebooks (1)
Anthropos (Ljubljana) (2)
AR. Arhitektura, raziskave (1)
Arheološki vestnik (2)
Arhivi (1)
Ars et humanitas (9)
AS. Andragoška spoznanja (2)
Bogoslovni vestnik (2)
Časopis za kritiko znanosti (21)
De musica disserenda (2)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (14)
Delo in varnost (4)
Dialogi (6)
Didakta (1)
Dogovori (5)
Dom in svet (Ljubljana) (10)
Družboslovne razprave (2)
Dve domovini (19)
Elektrotehniški vestnik (8)
Endoskopska revija (2)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (2)
Farmacevtski vestnik (5)
Filozofski vestnik (2)
Folia biologica et geologica (4)
Geodetski vestnik (3)
Geografski obzornik (9)
Geografski vestnik (20)
Geografski zbornik (1)
Geographica Slovenica (1)
Geologija (29)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (3)
Gozdarski vestnik (3)
Gradbeni vestnik (3)
Hacquetia (2)
Hladnikia (2)
Hladnikia (Ljubljana) (32)
Hmeljar (Žalec) (3)
Hmeljarski bilten (9)
Igra ustvarjalnosti (2)
Informacije MIDEM (4)
Informatica (Ljubljana) (6)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (4)
Javnost (Ljubljana) (2)
Jezik in slovstvo (1)
Jezikoslovni zapiski (1)
Kinesiologia Slovenica (2)
Kmetijske in rokodelske novice (12)
Kovine zlitine tehnologije (1)
Kronika (Ljubljana) (6)
Lex localis (1)
Linguistica (Ljubljana) (3)
Ljubljanski zvon (10)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (1)
Loški razgledi (14)
Materiali in tehnologije (1)
Medicinski razgledi (13)
Metodološki zvezki (2)
Muzikološki zbornik (6)
Naša komuna - delegatska priloga (1)
Naša komuna (Ljubljana) (7)
Naša skupnost (Grosuplje) (16)
Naša skupnost (Ljubljana) (5)
Natura Sloveniae (5)
Novi svet (Ljubljana) (2)
Obzornik za matematiko in fiziko (1)
Onkologija (Ljubljana) (9)
Onkološki vikend (7)
Organizacija (Kranj) (2)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (7)
Podjetje in delo (6)
Pravni letopis (1)
Pravnik (2)
Primerjalna književnost (12)
Prispevki za novejšo zgodovino (3)
Projektna mreža Slovenije (1)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (6)
Razpotja (10)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (22)
Revija za elementarno izobraževanje (3)
Revija za geografijo (1)
RMZ-materials and geoenvironment (5)
Selška dolina v preteklosti in sedanjosti (1)
Slavistična revija (5)
Slovenski čebelar (1)
Slovenski gospodar (14)
Sodobnost (1963) (6)
Strojniški vestnik (7)
Studia mythologica Slavica (1)
Svet ptic (8)
Šolsko polje (1)
Šport (Ljubljana) (4)
Tekstilec (1)
Teorija in praksa (13)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (2)
Uporabna informatika (Ljubljana) (2)
Uprava (Ljubljana) (1)
Urbani izziv. Posebna izdaja (2)
Varstvo narave (1)
Ventil (Ljubljana) (7)
Vertec (1871) (9)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (2)
Vzgoja (Ljubljana) (4)
Zbor občanov (3)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zbornik znanstvenih razprav (Pravna fakulteta. 1991) (1)
Zdravniški vestnik (19)
Zdravstveno varstvo (4)
Zgodovinski časopis (8)
Zvonček (Ljubljana) (10)
Železarski zbornik (1)
Železne niti (4)
Časopisje in članki - oblika
Izvor
Arhivsko društvo Slovenije (1)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (12)
Botanično društvo Slovenije (34)
Čebelarska zveza Slovenije (1)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (10)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (2)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (1)
Društvo Medicinski razgledi (13)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (6)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (12)
Elektrotehniška zveza Slovenije (8)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Geološki zavod Slovenije (17)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (7)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (12)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (22)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (4)
IUS SOFTWARE d.o.o. (8)
Knjižnica Ivana Potrča (1)
Knjižnica Ivana Tavčarja (11)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (2)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (6)
Mestna knjižnica Kranj (1)
Mestna knjižnica Ljubljana (70)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (1)
Muzejsko društvo Škofja Loka (15)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Narodna in univerzitetna knjižnica (201)
Onkološki inštitut Ljubljana (16)
Pedagoška obzorja (1)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (4)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (12)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (1)
Slovensko kemijsko društvo (13)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (19)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (2)
Slovensko združenje za projektni management (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (21)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (23)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
Zavod RS za varstvo narave (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (4)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (9)
ZRC SAZU (26)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (2)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografov Slovenije (29)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (3)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (14)
Založnik
[s. n.] (1)
1A internet (2)
A. Baruca Arbeiter (1)
A. Flašker (1)
A. Guček (1)
A. Majer (1)
Akademija za glasbo (1)
Andragoški center Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (1)
Beletrina (6)
bey Wilhelm Heinrich Korn (1)
Biotehniška fakulteta (7)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (3)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (34)
Cankarjeva založba (1)
Center RS za poklicno izobraževanje (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (12)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (6)
Debora (1)
Didakta (2)
DPD Svoboda, Plesna sekcija (1)
drukanu per Ignaziu Klainmajerju (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo biologov Slovenije (4)
Društvo humanistov Goriške (10)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (4)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (1)
Društvo pravnikov LRS (1)
Društvo psihologov Slovenije (4)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (2)
Društvo študentov biologije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (8)
Družba Jezusova (4)
Družba sv. Cirila in Metoda (2)
Družba sv. Mohora (1)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (8)
DZS (10)
Elektrotehniška zveza Slovenije (6)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
ex officina Zachariae Conzatti (1)
Fakulteta za arhitekturo (3)
Fakulteta za družbene vede (5)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (13)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (7)
Fakulteta za šport (2)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (2)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Fakulteta za upravo (1)
Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Festival (4)
Filozofska fakulteta (1)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (3)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Geološki zavod (17)
Geološki zavod, Ljubljana (12)
Glaxo (1)
Gospodarski vestnik (5)
Gozdarski inštitut Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (3)
Helidon (1)
Hmeljarsko združenje Slovenije (1)
Institut Jožef Stefan (2)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institute for Ethnic Studies (6)
Institute for Slovene Emigration Research (17)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (5)
Inštitut za geografijo Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani (1)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (11)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (24)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za primerjalno pravo (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (1)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (19)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
J. Jakše (1)
J. Jernejčič (1)
J. Kamenik (1)
J. Vengust (1)
J. Virant (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (2)
Jožef Blaznik (12)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (1)
Kancerološko združenje SZD (3)
Katoliško tiskovno društvo (10)
Klinički bolnički centar Ljubljana, Klinika za pedijatriju, Djelatnost za plućne bolesti, Centar za cističnu fibrozu djece i mladeži (1)
Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa (1)
Ljubljana: J. Polajnar (1)
Ljubljana: K. Jarni (1)
Ljubljana: self published (1)
LUD Literatura (1)
M. Hladnik (1)
M. Tajnik (1)
M. Zupin (1)
Medicinska fakulteta (1)
Medicinski razgledi (13)
Mestna občina (2)
Metalurški inštitut el at. (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (1)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (14)
Muzejsko društvo v Škofji Loki, pododbor Železniki (1)
Muzejsko društvo Železniki (4)
Muzikološki inštitut ZRC SAZU (2)
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Narodna tiskarna (1)
natisnjen in naprodaj per ... Kleinmayrju (1)
New University, Faculty of Government and European Studies (1)
Nova revija (7)
Občina Ljubljana-Šiška (1)
Obzorja (7)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (14)
OK SZDL Bežigrad (3)
OK SZDL Ljubljana Center (5)
Onkološki inštitut (19)
Pedagoška fakulteta (4)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (2)
per Adam Heinrich Hohn ... (1)
per Anne Elisab. Reichhardtouke (1)
per Frantzu Piterich ... (1)
per Marie Theresie Heptnerze (1)
Pravna fakulteta (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
prostat apud Carolum Gerold bibliopolam (1)
S. Starček (1)
Salezijanski zavod Rakovnik (1)
Sanje (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (12)
se naide per Aloysio Raab ... (1)
se najde per F.J. Jenko (1)
self published (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (5)
Slavistično društvo Slovenije (6)
Slovenian Chemical Society (5)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (6)
Slovenian Quality Assurance Agency for Higher Education (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (14)
Slovenska filharmonija (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovensko društvo Informatika (8)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (12)
Slovensko etnološko društvo (3)
Slovensko farmacevtsko društvo (5)
Slovensko filozofsko društvo (2)
Slovensko geološko društvo (17)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (12)
Slovensko kemijsko društvo (13)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (21)
Slovensko združenje paliativne medicine (2)
Slovensko Združenje za projektni management (1)
SO (16)
Societá storica del Litorale (12)
Splošno združenje tekstilne industrije (1)
stiskane per Jann. Fridr. Egerju ... (1)
Strajnar Publishing (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (4)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (21)
T. Rešetič (1)
Teološka fakulteta (1)
Tiskarna sv. Cirila (14)
Tiskovna zadruga (10)
typ. Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typis Joannis Friderici Eger (1)
typis, Adami Friderici Reichhardt (1)
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, ustanova (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (1)
University of Maribor Press (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (9)
Univerza v Novi Gorici (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
V. Jelen (1)
vtişnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
Založba Univerze na Primorskem (4)
Založba ZRC (16)
Založba ZRC, ZRC SAZU (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (1)
Zavod SRS za varstvo pri delu (4)
Zavod Symbiosis (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
ZENECA International (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (12)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (18)
Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (12)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (1)
ZRC Publishing (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (3)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (3)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (5)
Zveza geodetov Slovenije (3)
Zveza geografskih društev Slovenije (29)
Zveza inženirjev in tehnikov tekstilcev (1)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (2)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (4)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (3)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (8)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (5)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (1)
Železarna Jesenice (1)
Železarna Ravne (1)
Železarna Štore (1)
Išči med rezultati (826)