Število rezultatov iskanja: 4646

Časopisje in članki - naslov
AB. Arhitektov bilten (11)
Academica turistica (Spletna izd.) (5)
Acrocephalus (13)
Acta agriculturae Slovenica (13)
Acta biologica Slovenica (3)
Acta carsologica (14)
Acta chimica slovenica (50)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (13)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (9)
Acta geographica Slovenica (11)
Acta Histriae (4)
Acta medico-biotechnica (6)
Acta neophilologica (12)
Acta silvae et ligni (5)
Agricultura (Maribor) (1)
Akademija MM (3)
Anali PAZU HD (2)
Angeljček (29)
Annales. Series historia et sociologia (10)
Annales. Series historia naturalis (4)
Anthropological notebooks (2)
Anthropos (Ljubljana) (34)
AR. Arhitektura, raziskave (16)
Arheološki vestnik (45)
Arhivi (31)
Ars et humanitas (1)
AS. Andragoška spoznanja (10)
Bilten (Zbornica radioloških inženirjev Slovenije) (3)
Bogoslovni vestnik (33)
CEPS journal (2)
Časopis za kritiko znanosti (19)
Časopis za zgodovino in narodopisje (1)
Dela - Oddelek za geografijo Filozofske fakultete v Ljubljani (3)
Delo in varnost (5)
Delovni zvezki - Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj (1)
Desetletja raziskovanj v publikacijah ZRC SAZU (1)
Dialogi (22)
Didakta (1)
Dogovori (58)
Dom in svet (Ljubljana) (209)
Družboslovne razprave (3)
Dve domovini (7)
Elektrotehniški vestnik (44)
ELOPE (Ljubljana) (3)
Endoskopska revija (4)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (4)
Farmacevtski vestnik (19)
Filozofski vestnik (5)
Fizioterapija (Ljubljana) (4)
Folia biologica et geologica (5)
Gea (Ljubljana) (2)
Geodetski vestnik (17)
Geografski obzornik (3)
Geografski vestnik (14)
Geografski zbornik (1)
Geologija (30)
Glasnik Slovenskega etnološkega društva (15)
Gozdarski vestnik (36)
Gradbeni vestnik (8)
Hacquetia (3)
Hladnikia (1)
Hladnikia (Ljubljana) (7)
Hmeljar (Žalec) (1)
Hmeljarski bilten (1)
IB revija (Ljubljana) (12)
Igra ustvarjalnosti (2)
Image analysis and stereology (1)
Informacije MIDEM (103)
Informatica (Ljubljana) (18)
Javna tribuna - Delegatska priloga (1)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (68)
Javnost (Ljubljana) (1)
Jezik in slovstvo (123)
Jezikoslovni zapiski (26)
Jurij baron Vega in njegov čas (1)
Kaplje (Idrija) (13)
Kemija v šoli in družbi (1)
Kmetijske in rokodelske novice (83)
Knjižnica (23)
Koledarčik slovenski (5)
Kovine zlitine tehnologije (31)
Kronika (Ljubljana) (58)
Kronika slovenskih mest (3)
Laibacher Schreib u. Hauskalender für Katholiken und Protestanten auf das Jahr (1)
Laibachrischer Schreibkalender auf das Jahr Jesu Christi (1)
Les (Ljubljana) (9)
Lex localis (1)
Linguistica (Ljubljana) (11)
Literatura (Ljubljana) (6)
Ljubljanski zvon (17)
Loški razgledi (115)
Management (1)
Materiali in tehnologije (49)
Medicinski razgledi (22)
Monitor ISH (2)
Muzikološki zbornik (6)
Narodna sloga (1)
Naša komuna - delegatska priloga (12)
Naša komuna (Ljubljana) (43)
Naša skupnost (Grosuplje) (26)
Naša skupnost (Jugoslavija) (2)
Naša skupnost (Ljubljana) (148)
Naša sodobnost (63)
Naše delo (Ptuj) (1)
Naše gospodarstvo (4)
Natura Sloveniae (1)
Novi svet (Ljubljana) (23)
Obzornik za matematiko in fiziko (12)
Obzornik zdravstvene nege (3)
Onkologija (Ljubljana) (18)
Onkološki vikend (44)
Organizacija (Kranj) (13)
Organizacija znanja (2)
Otrok in knjiga (3)
Pedagoška obzorja (1)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Planinski vestnik (44)
Podjetje in delo (10)
Pravni letopis (2)
Pravnik (2)
Presek (76)
Primerjalna književnost (15)
Prispevki za novejšo zgodovino (1)
Problemi (Ljubljana) (1)
Projektna mreža Slovenije (5)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (17)
Radiology and oncology (Ljubljana) (23)
Raziskave in razprave (1)
Razprave in gradivo - Inštitut za narodnostna vprašanja (1990) (14)
Rehabilitacija (Ljubljana) (8)
Revija za elementarno izobraževanje (1)
Revija za univerzalno odličnost (1)
Rezultati raziskovanj - Statistični urad Republike Slovenije (7)
RMZ-materials and geoenvironment (15)
Sanitarno inženirstvo (1)
Scopolia (5)
Scopolia. Supplementum (2)
Slavia Centralis (1)
Slavistična revija (11)
Slovenian veterinary research (2)
Slovenski čebelar (82)
Slovenski etnograf (3)
Slovenski gospodar (26)
Slovenski jezik (1997) (3)
Slovenščina 2.0 (1)
Socialna pedagogika (Ljubljana) (2)
Socialno delo (6)
Sodobna pedagogika (21)
Sodobnost (1963) (175)
Stati inu obstati (2)
Strojniški vestnik (98)
Svet ptic (15)
Šolska kronika (3)
Šolsko polje (11)
Šport (Ljubljana) (4)
Štajerc (1)
Teorija in praksa (70)
Traditiones (Ljubljana) (13)
Učiteljski tovariš (33)
Uporabna informatika (Ljubljana) (6)
Uprava (Ljubljana) (8)
Urbani izziv (6)
Urbani izziv. Posebna izdaja (6)
Vakuumist (30)
Varstvo narave (2)
Ventil (Ljubljana) (87)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (25)
Vestnik za tuje jezike (1)
Vodenje v vzgoji in izobraževanju (1)
Vzgoja (Ljubljana) (8)
Zbor občanov (53)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (17)
Zbornik za umetnostno zgodovino (Nova vrsta) (17)
Zdravniški vestnik (82)
Zdravstveno varstvo (9)
Zgodovinski časopis (62)
Zvonček (Ljubljana) (12)
Železarski zbornik (55)
Železne niti (13)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1575 (2)
1576 (2)
1577 (3)
1578 (3)
1579 (3)
1580 (1)
1587 (1)
1612 (1)
1659 (1)
1668 (1)
1669-1670 (1)
1672 (1)
1673 (1)
1674 (1)
1676 (1)
1678 (1)
1679 (1)
1680 (6)
1681 (4)
1682 (4)
1689 (2)
1691 (2)
1696 (2)
1699 (4)
1700 (2)
1701 (1)
1705 (1)
1706 (1)
1707 (4)
1709 (1)
1710 (2)
1711-1712 (1)
1713 (2)
1714 (2)
1714/1730 (1)
1715 (2)
1716 (2)
1719 (3)
1726 (1)
1728 (2)
1730 (1)
1740 (1)
1744 (1)
1758-1761 (1)
1759 (1)
1760 (2)
1760-1762 (1)
1762 (4)
1763 (2)
1764 (3)
1765 (2)
1766 (2)
1767 (4)
1768 (4)
1769 (6)
1770 (4)
1771 (2)
1772 (4)
1773 (4)
1774 (1)
1775 (2)
1776 (6)
1776-1777 (1)
1777 (4)
1778 (4)
1779 (9)
1779-1781 (1)
1780 (1)
1780-1795 (1)
1781 (4)
1782 (2)
1783 (6)
1786 (5)
1787 (4)
1788 (3)
1789 (3)
179? (1)
1790 (2)
1791 (2)
1792 (2)
1793 (2)
1795 (1)
1796 (3)
1796-1803 (1)
1797 (2)
1799 (1)
1800 (1)
1806 (2)
1807 (3)
1808 (1)
1808-1809 (1)
1808-1819 (1)
1809 (4)
181? (1)
1811 (3)
1812 (4)
1813 (3)
1814 (2)
1816 (1)
1818 (1)
1821 (1)
1822 (2)
1825 (3)
1826 (6)
1827 (1)
1828 (3)
1829 (1)
1830 (2)
1831 (1)
1832 (1)
1833 (2)
1834 (2)
1835 (6)
1836 (6)
1837 (5)
1838 (2)
1839 (1)
1840 (3)
1841 (1)
1842 (1)
1843 (7)
1844 (2)
1845 (4)
1846 (16)
1847 (5)
1848 (4)
1849 (1)
1851 (2)
1852 (1)
1853 (2)
1854 (7)
1855 (2)
1856 (9)
1857 (4)
1858 (5)
1859 (1)
1860 (3)
1861 (2)
1862 (5)
1863 (7)
1863-1863 (1)
1864 (4)
1865 (1)
1866 (5)
1867 (2)
1868 (3)
1869 (2)
1870 (2)
1871 (6)
1872 (4)
1873 (3)
1874 (2)
1875 (1)
1876 (4)
1877 (4)
1878 (6)
1879 (2)
1880 (4)
1880-1891 (1)
1881 (7)
1882 (6)
1882/1888 (1)
1883 (5)
1885 (2)
1886 (4)
1887 (7)
1888 (5)
1889 (5)
1890 (8)
1891 (12)
1892 (9)
1893 (9)
1894 (4)
1895 (6)
1896 (2)
1897 (2)
1898 (1)
1899 (1)
19?? (2)
19??-1928 (1)
1900 (4)
1901 (5)
1902 (5)
1903 (3)
1904 (4)
1905 (4)
1906 (5)
1907 (4)
1908 (1)
1909 (6)
191? (1)
1910 (21)
1911 (4)
1912 (28)
1913 (14)
1914 (2)
1915 (2)
1916 (3)
1917 (18)
1919 (3)
1920 (1)
1922 (1)
1923 (3)
1924 (12)
1924-1925 (1)
1925 (3)
1926 (4)
1927 (3)
1928 (1)
1929 (5)
1930 (6)
1930/1931 (2)
1931/1932 (1)
1932 (10)
1932/1933 (4)
1933 (13)
1933/1934 (1)
1934 (17)
1934/1935 (1)
1935 (7)
1936 (13)
1937 (3)
1937/1938 (3)
1938/1939 (1)
1939 (5)
194? (2)
1940 (7)
1941 (4)
1941/1942 (1)
1942 (4)
1942/1943 (7)
1943 (3)
1943/1944 (2)
1944 (18)
1944/1945 (2)
1944-1945 (1)
1945 (5)
1946 (6)
1947 (6)
1948 (16)
1949 (19)
1950 (15)
1950-1951 (1)
1951 (13)
1952 (12)
1953 (17)
1954 (5)
1955 (3)
1955/1956 (1)
1956 (9)
1957 (17)
1958 (23)
1959 (15)
1960 (28)
1961 (9)
1962 (10)
1963 (13)
1964 (16)
1965 (17)
1965-1966 (1)
1966 (14)
1967 (23)
1968 (17)
1969 (21)
197? (1)
1970 (19)
1971 (20)
1972 (22)
1973 (18)
1974 (20)
1975 (26)
1976 (24)
1977 (37)
1978 (47)
1979 (54)
1980 (59)
1981 (60)
1982 (84)
1983 (59)
1984 (45)
1985 (40)
1985/1986 (1)
1986 (63)
1987 (32)
1987-2002 (1)
1988 (37)
1988/1989 (1)
1989 (61)
1989/1990 (1)
1990 (73)
1991 (77)
1992 (83)
1993 (74)
1994 (66)
1994/1995 (1)
1995 (55)
1996 (47)
1997 (49)
1998 (47)
1999 (60)
2000 (57)
2001 (82)
2002 (74)
2003 (81)
2003/2004 (1)
2004 (84)
2005 (63)
2006 (94)
2007 (99)
2008 (140)
2009 (113)
2010 (110)
2011 (153)
2012 (137)
2012-2013 (1)
2013 (165)
2014 (149)
2015 (126)
2016 (94)
2017 (95)
2018 (61)
2019 (19)
Izvor
Arhiv Republike Slovenije (1)
Arhivsko društvo Slovenije (31)
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (88)
Botanično društvo Slovenije (8)
Čebelarska zveza Slovenije (83)
Didakta (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov Ljubljana (10)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (8)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (89)
Društvo Medicinski razgledi (22)
Društvo psihologov Slovenije (17)
Društvo radiologije in onkologije (23)
Društvo radioloških inženirjev Slovenije (3)
Društvo za marketing Slovenije (3)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (28)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (30)
Elektrotehniška zveza Slovenije (44)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (1)
Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Geološki zavod Slovenije (7)
Goriška knjižnica Franceta Bevka (14)
Gozdarski inštitut Slovenije (5)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (64)
Inštitut za kriminologijo (2)
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (16)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani IPP-PF (2)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (9)
IUS SOFTWARE d.o.o. (12)
IZUM - Inštitut informacijskih znanosti (2)
Knjižnica Ivana Potrča (5)
Knjižnica Ivana Tavčarja (101)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica (1)
Knjižnica Logatec (1)
Knjižnica Medvode (1)
Knjižnica Mirana Jarca (3)
Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (10)
Kraljeva knjižnica, Danska nacionalna knjižnica in univerzitetna knjižnica v Kopenhagnu (3)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (175)
Mariborska knjižnica (3)
Medijski partner d.o.o. (3)
Mestna knjižnica Kranj (7)
Mestna knjižnica Ljubljana (513)
Ministrstvo za okolje in prostor RS (3)
Mladinska knjiga (2)
Muzejsko društvo Škofja Loka (115)
Muzejsko društvo Železniki (13)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1852)
Onkološki inštitut Ljubljana (78)
Osrednja knjižnica Celje (3)
Pedagoška obzorja (1)
Planinska zveza Slovenije (44)
Prirodoslovni muzej Slovenije (16)
SIGIC, Slovenski glasbenoinformacijski center (3)
Slavistično društvo Slovenije (14)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) (5)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (24)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (11)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (11)
Slovensko etnološko društvo (15)
Slovensko farmacevtsko društvo (19)
Slovensko filozofsko društvo (6)
Slovensko kemijsko društvo (50)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (17)
Slovensko zdravniško društvo (82)
Slovensko zdravniško društvo, Združenje za endoskopsko kirurgijo (4)
Slovensko združenje za projektni management (5)
Statistični urad Republike Slovenije (7)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (103)
Šola za ravnatelje (2)
Študentska založba (12)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
University of Primorska Press (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (41)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (185)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (8)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (35)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Znanstvena založba (13)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (35)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (13)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerzitetna knjižnica Maribor (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (8)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (13)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
Zavod RS za varstvo narave (2)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (5)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (3)
Združenje fizioterapevtov Slovenije (4)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (13)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Zgodovinsko društvo v Mariboru (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (2)
ZRC SAZU (112)
ZRC SAZU, Geografski inštitut Antona Melika (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (8)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (21)
Zveza geodetov Slovenije (17)
Zveza geografov Slovenije (17)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (36)
Zveza lesarjev Slovenije (9)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (74)
Vsebina
Založnik
(5)
... skusi Ioannesa Mandelza (1)
[s. n.] (2)
A. Japelj (1)
A. Verlič (1)
A. Vilhar (1)
Agroemona, TOZD PG, OE Dietetika (1)
Akademska založba (1)
Aksioma - Institute for Contemporary Art (1)
Aksioma, Institute for Contemporary Art (2)
Arhiv družboslovnih podatkov, Fakulteta za družbene vede (1)
Arhivsko društvo Slovenije (31)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (76)
bei Joh. Fried. Eger (1)
bei Johann Georg Heptner ... (1)
Beletrina (2)
bey Aloys Tusch (1)
bey J. Georg Mayr ... (1)
bey J.G. Mayr ... (1)
bey Joh. Georg Mayr ... (1)
bey Johann Baptista Mayr ... (1)
bey Johann Friedrich Eger (1)
bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
Biblioteka Miklova hiša (1)
Biotehniška fakulteta (13)
Biotehniška fakulteta, Interdisciplinarni doktorski študij Bioznanosti (2)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire (8)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo (6)
Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko (1)
Bird Publisher (1)
Biteks (1)
Botanična sekcija Društva Biologov Slovenije (8)
C. k. kmetijska družba (1)
C. k. krajnska kmetijska družba (1)
Cankarjeva založba (3)
Center za turistično in ekonomsko propagando pri Gospodarski zbornici Slovenije (1)
Centerkontura (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (14)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (22)
Časnik Finance (1)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu (1)
Čitalnica (1)
D. Hribar (1)
D. Jelovčan (1)
D. Stober (1)
Delavska enotnost (6)
Didakta (3)
dLib distributer (10)
dobíti v' duhóvshinizi (1)
Dokumentarna (2)
Druck von Rosalia Eger (1)
drukanu per Johan. Frideriku Egerju (1)
drukanu per Johan. Fridrihu Egerju (1)
Društva onkoloških bolnikov (1)
Društvo antropologov Slovenije (2)
Društvo arhitektov (11)
Društvo biologov Slovenije (3)
Društvo Ekologi brez meja (2)
Društvo ekonomistov Maribor (4)
Društvo fizioterapevtov Slovenije (4)
Društvo katoliških pedagogov Slovenije (8)
Društvo likovnih umetnikov (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije (88)
Društvo oblikovalcev Slovenije (1)
Društvo psihologov Slovenije (51)
Društvo SKAM - Skupnost katoliške mladine (1)
Društvo Svetopisemska družba Slovenije (4)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (13)
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS (15)
Društvo za primerjalno književnost SR Slovenije (1)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (1)
Društvo za teoretsko psihoanalizo, Ljubljana (1)
Društvo za vakuumsko tehniko Slovenije (30)
Družba Jezusova (8)
Družba sv. Mohora (4)
Družba Sv. Mohora (1)
Družba sv. Mohorja (1)
Družina (34)
Državna založba Slovenije (261)
durch Abraham Lamberg (1)
durch Hans Manel (1)
durch Hans Mannel (1)
durch Hanss Mannel (1)
durch Johann Weichard Valvasor (1)
DZS (2)
E. Dornik (2)
Eger (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Ekonomski center Maribor (4)
Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Elan (2)
Elektrotehniška zveza Slovenije (42)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (1)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (1)
Episcopalis ordinariatus (1)
Etnografski muzej (3)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (1)
ex officina Ioannis Manlii (1)
ex officina Ioannis Manlij (1)
ex officina Iohannis Manlij (1)
ex officina Zachariae Conzatti (2)
ex Typographéo Mayriano (3)
ex Typographéo Mayriano ... (1)
ex typographia Egeriana (1)
excudebat Ioannes Manlius (1)
Faculty of Education (1)
Faculty of Social Sciences, Založba FDV (1)
Fakulteta za arhitekturo (20)
Fakulteta za družbene vede (6)
Fakulteta za družbene vede, Založba FDV (2)
Fakulteta za državne in evropske študije (1)
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Fakulteta za farmacijo (1)
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Fakulteta za informacijske študije (1)
Fakulteta za management (3)
Fakulteta za organizacijske študije (1)
Fakulteta za socialno delo (6)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (69)
Fakulteta za strojništvo (1)
Fakulteta za strojništvo, LASIM (87)
Fakulteta za telesno kulturo (4)
Fakulteta za uporabne družbene študije (1)
Fakulteta za upravo (12)
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani (12)
Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo (6)
Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (5)
Fizkulturna zveza Slovenije (1)
formis J. G. M. Incl. Prov. Carn. T. (1)
formis J. G. Mayr ... (1)
formis J.G. Mayr ... (2)
formis Joannis Georgii Mayr (1)
formis Joannis Georgij Mayr ... (3)
formis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (1)
Futura DDB (26)
G. Lampič (1)
Galerija Emonska vrata (1)
Galerija likovnih umetnosti (1)
Gedr. Bei Leykom''schen Erben (1)
Gedruckt bei Ignaz Merk (1)
gedruckt bei Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedr. Eger ... (1)
gedruckt bey Joh. Friedrich Eger, Landschaftl. Buchdrucker (3)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger ... (3)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, landschaftl. Buchdr. (1)
gedruckt bey Johann Friedrich Eger, Landschaftlichen Buchdrucker (1)
gedruckt bey Johann Georg Mayr ... (2)
gedruckt bey Johann Thomas Edlen von Trattnern, ... (1)
gedruckt bey Johann Thomas, Edlen von Trattnern, ... (1)
gedruckt bey Joseph Blasnik (1)
gedruckt bey Leopold Eger (1)
gedruckt bey Leopold Eger ... (1)
gedruckt den Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr (1)
gedruckt durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt mit Egerschen Schriften, im Verlage bei Wilhelm Heinrich Korn (1)
gedruckt mit Scarbina'schen Lettern (1)
gedruckt und zu finden bey Joh. Friedrich Eger ... (1)
gedruckt und zu haben bey Johann Friedrich Eger (1)
gedruckt vnd verlegt bey Melchior Haan ... (2)
gedruckt von Joseph von Bacho (1)
gedruckt zu Laybach, vnd zu finden bey Johann Baptista Mayr, in Saltzburg (1)
gedruckt, durch Johann Georgen Mayr ... (1)
gedruckt, u. zu finden bey Joh. Friedr. Eger ... (1)
gedruckt, und zu finden bey des seeligen Johann Georg Heptners Wittwe (1)
gedruckt, und zu finden bey Johann Friedrich Eger ... (1)
Genija (3)
Geodetska uprava SO (1)
Geodetski inštitut Slovenije (1)
Geološki zavod (6)
Geološki zavod Slovenije (1)
Geološki zavod, Ljubljana (23)
Glasbena matica (2)
Glaxo (2)
Glaxo Wellcome (1)
Gospodarski vestnik (8)
Gozdarski inštitut Slovenije (3)
Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silvae Slovenica (5)
GOZMS (1)
GZS, Center za poslovno usposabljanje (2)
Harc a rák ellen muravidéki egyesülete (1)
Helidon (3)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (2)
Hmezad (1)
I. Lorger (1)
I. Tomšić (1)
i2 (3)
Ibis (14)
im Verlag bey Joseph Miller (1)
im Verlage bey Lorenz Bernbacher, Burgerl. Buchbinder (1)
imp. Joannis Georgij Mayr ... (1)
impensis Michaelis Promberger (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut des études ethniques (1)
Institut Jožef Stefan (23)
Institut 'Jožef Stefan' (7)
Institut za varilstvo d.o.o. (1)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (2)
Institute for Ethnic Studies (8)
Institute for Local Self-Government and Public Procurement (1)
Institute for Slovene Emigration Research (6)
Institute of Archaeology at ZRC SAZU (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (2)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (1)
Inštitut Karantanija (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (6)
Inštitut RS za rehabilitacijo (1)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU (4)
Inštitut za arheologijo ZRC SAZU, Založba ZRC (5)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti (8)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (16)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (2)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (83)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (3)
Inštitut za narodnostna vprašanja (18)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
Inštitut za primerjalno pravo (2)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (15)
Inštitut za sanitarno inženirstvo (1)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša (3)
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU (25)
Inštitut za slovensko izseljenstvo (7)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (9)
Inženirska zbornica Slovenije (1)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (2)
J. Arzenšek (1)
J. B. Mayr (1)
J. Bezjak (1)
J. Blasnikovi nasledniki (1)
J. Blaznik (8)
J. Bleiweis (1)
J. Bogataj (1)
J. David Köhler (2)
J. Fettich (1)
J. Furlan (1)
J. Gale (1)
J. Gerčar (1)
J. Giontini (2)
J. Guna (1)
J. Jamšek (2)
J. Jenko (2)
J. Jesenko (1)
J. Keber (1)
J. Kosel (1)
J. Krajec (1)
J. Kristan (1)
J. Kruh (1)
J. Matjašič (1)
J. Mehle (1)
J. Oražem (1)
J. Orehek (1)
J. Orešnik (1)
J. Osirnik (1)
J. Pečar (1)
J. Perkavac (1)
J. Planina (1)
J. Podobnik (1)
J. Podržaj (1)
J. Rotar (1)
J. Sagadin (1)
J. Schindler (1)
J. Sešek (1)
J. Sovran (1)
J. Stanonik (1)
J. Visenjak (1)
J. Vodopivec (1)
J. Žibert (2)
J.Strnad (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (33)
Janez (1)
Janez Friderik Eger (1)
Janž Mandelc (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
jih je natisnil in saloshil Joshef Blasnik (1)
jih prodaja Janes Klemens, bukvoves (1)
Joann. Georg. Heptner (1)
Joannes Baptista Mayr (1)
Jožef Blaznik (83)
Kancerološka sekcija Slovenskega zdravniškega društva (2)
Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva (40)
Kancerološko združenje SZD (10)
Karl Linhart (1)
Katedra za družinsko medicino Medicinske fakultete (1)
Katoliška bukvarna (1)
Katoliška tiskarna (1)
Katoliško tiskovno društvo (209)
Kemijski inštitut (9)
Kleinmayr & Bamberg (1)
Kleinmayr & Fed. Bamberg (1)
Klub koroških Slovencev (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (7)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Književno društvo Hiša poezije (1)
Knjižnica Miklova hiša (5)
Komunist (6)
Konzorcij (1)
Konzorcij šolskih centrov (1)
Koordinacijski odbor za pomoč narodnoosvobodilnim gibanjem in žrtvam agresije pri predsedstvu RK SZDL Slovenije (1)
Krajevna skupnost (1)
Krka (3)
KUD Logos (2)
Kulturni dom (1)
Kulturno društvo Borovnica (1)
Kulturno društvo Trebanjski oktet (1)
Kulturno-umetniško društvo Lipa (1)
L. Novak (1)
L. Rakovec (1)
L. Schwentner (9)
LABOD - Laboratory for Cutting (1)
Lah (1)
LAT - Laboratory for Alternative Technologies, Faculty of Mechanical Engineering (1)
LDS (6)
Leufchner & Lubensky (1)
Liberalna demokracija Slovenije (1)
Librariae catholicae (1)
Litera (1)
literis Egerianis (7)
literis Ioannis Friderici Eger (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
litris Eger (1)
litteris Egerianis (2)
Ljubljana: J. Kokošar (1)
Ljubljanska banka (1)
Ljubljanski velesejem (1)
Ljudska univerza Slovenska Bistrica (1)
Lovski pevski zbor (1)
Lutkovno gledališče (1)
M. Gerber (1)
M. Janc (1)
M. Jurak (1)
M. Kolenc (1)
M. Krofič Žel (1)
M. Martinjak (1)
M. Nastran (1)
M. Rozman Cafuta (1)
Mariborska knjižnica (3)
Marketing magazin (3)
Matica slovenska (2)
Matica Slovenska (1)
Medicinska fakulteta (6)
Medicinska fakulteta, Katedra za družinsko medicino (1)
Medicinski razgledi (22)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mestna občina (3)
Mestni muzej (1)
Metalurški inštitut el at. (54)
Metalurški inštitut et al. (1)
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (1)
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo LR Slovenije (1)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (2)
Ministrstvo za okolje in prostor (4)
Ministrstvo za šolstvo in šport (1)
Ministry of the Environment and Spatial Planning (1)
Miroslav Vilhar (1)
mit Egerischen Schriften (1)
mit Egerschen Schriften (5)
Mladika (3)
Mladinska knjiga (11)
Moderna galerija (3)
Moderna organizacija (13)
Modrijan (5)
Mohorjeva družba (1)
Movit NA Mladina (1)
Multima (1)
Murski (1)
Muzejsko društvo (115)
Muzejsko društvo Železniki (13)
Muzikaviva (1)
N. Penko Seidl (1)
na prodaj per Adam Henriku Honu ... (1)
na pródaj per Adam Henriku Hónu ... (1)
na prodaj per Jan. Klemensu ... (1)
na prodaj per Janesu Klemensu (1)
na prodaj per Janesu Klemensu ... (14)
na pródaj per Janesu Klemensu ... (1)
na prodaj pęr Janezę Klemencę ... (1)
na pródaj per Jurju Lihtu ... (1)
na prodaj v bukvárnizi sa ljudske shole Ljublanskiga poglavarstva, v' sholah (1)
na prodaj v' duhóvshnizi (1)
na prodaj v' sholah (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
naprodaj pęr Janezę Klemencę (3)
Naravoslovnotehniška fakulteta (15)
Narodna galerija (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
Naše delo (1)
Natisk ino papir od Andreja Lajkama naslednikov v Gradzi (1)
natisnęl Leopold Eger (3)
natísnen per Leopóldu Egerju (1)
natisnene per Joanesu Rezerju (1)
natisnene per Joshefu Sassenberg (1)
natisnenu per Leopold Egerju (1)
natisnil Eger (1)
natisnil in saloshil Joshef Blasnik (1)
natisnil ino na prodaj ima Janes Leon (1)
natisnil Janes Leon (4)
natisnil Janes Retzer ... (1)
natísnil Janes Rezer (1)
natisnil Janez K. Jeretin (1)
natisnil Joshef Blasnik (17)
natisnil Joshef Blasník (1)
natisnil Joshef Sassenberg (2)
natisnil Leopold Eger (3)
natisnil Leopold Eger ... (1)
natisnil, saloshil, in na prodaj jih ima Joshef Blasnik ... (1)
natisnila Franzishka Retzer (1)
natisnila Rosalia Eger (1)
natisnjena ino se najde per Aloisiju Tushu (1)
natisnjena ino se najde per Alóisiju Tushu, bukvárju (1)
nella Stamparia di Giov. Federico Eger ... (1)
Nonet Certus (1)
Nova obzorja (3)
Nova revija (4)
NUK - Narodna in univerzitetna knjižnica (1)
Obrtniški mešani pevski zbor Notranjska (1)
Obzorja (28)
Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (53)
OK SZDL Ljubljana Center (58)
Onkološki inštitut (68)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (1)
P. Brajnik (1)
P. Cotič (1)
Paternolli (1)
Pedagoška fakulteta (10)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (1)
Pedagoški inštitut (4)
per Adamu Henriku Hohn ... (1)
per Janesi Kleménzi, bukvoplatarji (1)
per Janesu Heptnerju (1)
per Janesu Retzerju natiskavzu (1)
per Jann. Fridr. Egerju (2)
per Joan. Frid. Egerju (1)
per Joan. Frider. Egerju (1)
per Joan. Fridr. Egerju (1)
per Joan. Fridrihu Egerju (3)
per Joan. Rezerju ... (1)
per Joann Frideriku Egerju (1)
per Joann. Frideriku Egerju (1)
per Joann. Fridr. Egerju (1)
per Joannesu Frideriku Egerju (1)
per Joannesu Jurju Heptnerju (1)
per Joannesu Rezerju ... (2)
per Johan Frideriku Egerju (1)
per Johann Fridrichu Egerju (1)
per Johann Georg Heptnerju (1)
per Joshephu od Bacho ... (1)
Perfectus, Svetovanje in izobraževanje (2)
Peter Wieser (2)
pisatelj (1)
pisatelji doneskov (1)
PKP, RTV (1)
Planinska zveza Slovenije (44)
po Iuane Manline (1)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Polavon (1)
Pomursko društvo za boj proti raku (2)
Primorje (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (7)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
prostat apud Aloysium Raab ... (1)
Putnik (1)
R. Kotnik (1)
R. Žitko (1)
RC IKTS (1)
Rdeči križ Slovenije (1)
Regijska zveza Petra Pavla Glavarja (1)
RKS Območno združenje (2)
Rokus Klett (3)
RSS (2)
RTV (5)
RTV Slovenija, Založba kaset in plošč (2)
Ruslica (3)
S. Žunko-Vogrinc (1)
Salezijanski zavod (2)
Salezijanski zavod Rakovnik (1)
samozal. (1)
samozal. D. Kunaver (1)
samozal. F. Juvan (1)
samozal. J. Jurčič (1)
samozal. J. Zavrl (3)
samozal. J. Zupančič (1)
samozal. pisatelj (1)
samozaložba (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (14)
se dobi v' kloshtri sbiralsha nar svetejshiga Odreshenika, v' slovenski fari v' Marburgi (1)
se naidejo per Joann. Georg. Heptnerjo ... (1)
se najde per Joan. Fridr. Egerju (2)
se najde per Joanesu Rezerju (1)
se najdejo per Aloysio Raab ... (1)
se najdejo per Aloysiu Raab (1)
se najdejo per Marii Anni Raab (1)
se neidejo per Joann. Georg. Heptnerio, ... (1)
skosi Ioannesa Mandelza (1)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (148)
skus Jann. Fridrika Egerja (1)
skus Joan. Fridrika Egerja ... (3)
skusi Iansha Mandelza (1)
skusi Ioannesa Mandelza (2)
skusi Jansha Mandelza (1)
skusi Joann. Bapt. Mayerja ... (1)
skusi Widmanstetterske erbe (1)
Slavistično društvo Slovenije (134)
Slovene Anthropological Society (1)
Slovene Welding Society (13)
Slovenian Chemical Society (17)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (22)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (89)
Slovenska komisija za IUCN (1)
Slovenska Matica (2)
Slovenski etnografski muzej (4)
Slovenski šolski muzej (3)
Slovensko društvo Informatika (24)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (11)
Slovensko društvo za angleške študije (2)
Slovensko društvo za primerjalno književnost (14)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (9)
Slovensko etnološko društvo (16)
Slovensko farmacevtsko društvo (19)
Slovensko filozofsko društvo (34)
Slovensko geološko društvo (7)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (23)
Slovensko kemijsko društvo (50)
Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar (2)
Slovensko sociološko društvo (3)
Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo (17)
Slovensko zdravniško društvo (86)
Slovensko Združenje za projektni management (5)
Smučarska zveza Slovenije (2)
SNG (2)
SNG Opera in balet (1)
SO (26)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (2)
Societá storica del Litorale (14)
Soliris (1)
Srednja upravno administrativna šola (5)
Stalni sekretariat Alpske konvencije (1)
stampata apresso Giovanni Battista Mayr (1)
Statistical Society of Slovenia (8)
Statistični urad Republike Slovenije (6)
stiskana per Joan. Frideriku Egerju (1)
stiskane per Jann. Fridr. Egerju ... (1)
stiskane per Joan. Frideriku Egerju... (1)
stiskane per Joan. Friedr. Egerju (1)
stiskane per shlatn. g. Jan. Thom. Trattnernu ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (2)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju (1)
stiskane, inu se najdejo per Joan. Frideriku Egerju ... (1)
stisnen per slahtnimu gospudu Joshefu od Kurzboeka ... (1)
Strokovna zadruga koncesijoniranih elektrotehnikov (2)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (103)
sumpt. & typis Joann. Baptistae Mayr ... (2)
sumptibus & typis Joan. Baptistae Mayr, typographi aulico-accademici (1)
sumptibus & typis Melchioris Haan ... (1)
sumptibus auctoris (1)
sumptibus Joannis Thomae Trattner ... (1)
Svet za prosveto in kulturo okraja Celje (1)
SZDL Ljubljana-Šiška (1)
Szlovén vöröskereszt muraszombati egysége (1)
Š. Krajnc-Vrečko (1)
Šola za ravnatelje (1)
Štrancar.com (4)
Študentska založba (29)
Tangram (1)
TAVO - Slovene Society for Abrasive Water Jet Technology (1)
Teološka fakulteta (7)
The National School of Leadership in Education (1)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
tiskala Klein in Kovač (1)
Tiskarna Novo mesto, Dolenjska založba (1)
Tiskarna sv. Cirila (26)
Tiskarna Trilof (1)
Tiskovna zadruga (17)
TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o. Ljubljana (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Tujskoprometna zveza (1)
Turistica (5)
Turistična zveza Slovenije (1)
typ. Jo. Frid. Eger ... (2)
typ. Joan. Frid. Eger ... (1)
typis & sumptibus Joannis Friderici Eger, apud quem & venale prostat (1)
typis Egerianis (2)
typis Georgij Kramer ... (1)
typis Joan. Frideici ! Eger (1)
typis Joan. Friderici Eger (1)
typis Joan. Georgij Mayr (1)
typis Joann. Friderici Eger ... (1)
typis Joannis Baptistae Mayr (2)
typis Joannis Baptistae Mayr ... (4)
typis Joannis Friderici Eger (3)
typis Joannis Friderici Eger ... (3)
typis Joannis Georgii Heptner (1)
typis Joannis Georgii Heptner ... (3)
typis Joannis Georgij Mayr ... (2)
typis Josephi de Grangiis (1)
typis Mariae Teresiae Voigtin, Viduae (1)
typis Melchioris Haan ... (1)
typis, & sumptibus Joann. Georg. Heptner ... (1)
typis, Adami Friderici Reichhart ... (1)
typis, Joannis Georgij Mayr ... (1)
U. Podobnik (1)
U. Tomažin (1)
University of Kansas, Department of Slavic Languages and Literatures (3)
University Press, Faculty of Arts (1)
Univerza (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (16)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (13)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Novi Gorici (3)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (7)
Univerzitetni klinični center Maribor (2)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (1)
Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (2)
Uradni list Republike Slovenije (4)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (12)
utisnenu per Joan. Frid. Egerju (1)
utissnenu, inu se najde per Fr. Jos. Jenko (1)
v' commis. per Jenko (1)
v' sakhladi Joannesa Helma, ... (1)
v' salogi in na prodaj per J. Klemensu ... (2)
v'' salógi napródaj pri Joséfi Milerzi (1)
v' salogi zes. kralj. bukvárnize sa shólske bukve per sv. Ani ... (1)
v samozal. (1)
Veterinarska fakulteta (3)
Viba film (2)
Viharnik (4)
Visoka šola za politične vede (1)
Visoka šola za upravljanje podeželja Grm (1)
von Joh. Baptist Mayr (1)
von Johann Baptist Mayr (1)
vredništvo slov. Glasnika (1)
vredništvo slovenskega Glasnika (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Frid. Egerju (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (2)
vtişnene, inu se najdejo per Joan. Frider. Egerju ... (1)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Fridrihu Egerju (2)
vtisnene, inu se najdejo per Joan. Fridrihu Egerju ... (1)
Z. Oven (1)
Založba Audibook (1)
Založba FE (3)
Založba FE in FRI (1)
Založba Univerze na Primorskem (1)
Založba ZRC (77)
Založba ZRC, ZRC SAZU (6)
založil J. Majciger (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (1)
Zavod IRC (4)
Zavod Movit (1)
Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (11)
Zavod Republike Slovenije za statistiko (2)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (2)
Zavod Republike Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine (3)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (5)
Zavod RS za šolstvo (3)
Zavod za ozganizacijo poslovanja (1)
Zavod za turizem (1)
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (2)
Zbornica radioloških inženirjev Slovenije (3)
Zbornica zdravstvene nege (3)
Zdravilišče (4)
Zdravstvena fakulteta (1)
Združenje delodajalcev Slovenije (1)
Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (2)
Združenje šoferjev in avtomehanikov (1)
Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva (1)
Združenje za socialno pedagogiko (2)
Združenje zdravnikov družinske medicine (1)
ZENECA International (2)
Zgodovinski arhiv (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (14)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (4)
Zgodovinsko društvo za Slovenijo, Ljubljana (1)
ZKP, RTV (4)
Zlati zvoki (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (25)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (14)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (19)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Geografski inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (4)
ZRC Publishing (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (3)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo (2)
ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC (1)
ZRC SAZU, Založba ZRC (1)
zu finden bei Heinrich Willhelm Korn, Buchhändler (1)
zu finden bey Joh. Friedr. Eger ... (1)
zu finden bey Johann Friderich Eger ... (1)
zu finden bey Johann Friedrich Eger ... (2)
zu finden bey Vinzenz Rudziezka bürgl. Buchbinder (1)
zu finden bey Wolfgang Moritz Endter ... (1)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (23)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (82)
Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije (8)
Zveza društev inženirjev in tehnikov gozdarstva in lesarstva Slovenije (37)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (21)
Zveza društev pravnikov Slovenije (2)
Zveza Društev pravnikov v gospodarstvu Slovenije (8)
Zveza geodetov Slovenije (17)
Zveza geografskih društev Slovenije (17)
Zveza gozdarskih društev Slovenije (8)
Zveza slovenskih društev za boj proti raku (34)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (87)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (11)
Zveza telesnokulturnih organizacij Slovenije (4)
Zveza za tehnično kulturo Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (62)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, sekcija za krajevno zgodovino (55)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Sekcija za krajevno zgodovino (2)
Zvezna tiskarna in knjigarna (1)
Železarna Jesenice (31)
Železarna Ravne (31)
Železarna Štore (31)
Pravice
Išči med rezultati (4646)