Število rezultatov iskanja: 2874

Časopisje in članki - naslov
Acta agriculturae Slovenica (3)
Acta carsologica (11)
Acta chimica slovenica (28)
Acta dermatovenerologica Alpina, Panonnica et Adriatica (7)
Acta entomologica slovenica (Ljubljana) (3)
Acta geographica Slovenica (7)
Acta Histriae (1)
Advances in production engineering and management (5)
Angeljček (43)
Annales. Series historia et sociologia (1)
Anthropological notebooks (1)
Arheološki vestnik (1)
Blejske delavnice iz fizike (14)
CEPS journal (1)
Časopis za kritiko znanosti (4)
Delo in varnost (2)
Dialogi (1)
Documenta Praehistorica (3)
Dogovori (407)
Dom in svet (Ljubljana) (111)
Družboslovne razprave (2)
Elektrotehniški vestnik (5)
Etnolog. Nova vrsta (Ljubljana) (1)
Filozofski vestnik (2)
Geologija (1)
Hacquetia (2)
Illiesia (21)
Image analysis and stereology (11)
Informacije MIDEM (13)
Informatica (Ljubljana) (11)
Javna tribuna (Ljubljana-Šiška) (115)
Javnost (Ljubljana) (2)
Kinesiologia Slovenica (1)
Kmetijske in rokodelske novice (58)
Knjižnica (7)
Kovine zlitine tehnologije (31)
Kronika slovenskih mest (3)
Literatura (Ljubljana) (22)
Ljubljanski zvon (71)
Ljudski pravnik (Ljubljana) (7)
Loški razgledi (1)
Managing global transitions (3)
Materiali in tehnologije (10)
Medicinski razgledi (13)
Monitor ISH (10)
Narodna sloga (8)
Naša komuna - delegatska priloga (34)
Naša komuna (Ljubljana) (356)
Naša skupnost (Grosuplje) (18)
Naša skupnost (Jugoslavija) (93)
Naša skupnost (Ljubljana) (186)
Naša sodobnost (12)
Naše delo (Ptuj) (26)
Novi svet (Ljubljana) (13)
Obzornik zdravstvene nege (1)
Onkologija (Ljubljana) (1)
Onkološki vikend (2)
Organizacija (Kranj) (2)
Pedagoška obzorja (2)
Phainomena (Ljubljana) (4)
Psihološka obzorja (Ljubljana) (2)
Radiology and oncology (Ljubljana) (14)
Razpotja (1)
Rehabilitacija (Ljubljana) (2)
Revus (Ljubljana) (1)
RMZ-materials and geoenvironment (5)
Slovenka (1)
Slovenski čebelar (3)
Slovenski gospodar (110)
Slovenski pravnik (35)
Socialno delo (1)
Sodobna pedagogika (1)
Sodobnost (1933) (5)
Sodobnost (1963) (9)
Strojniški vestnik (4)
Studia mythologica Slavica (2)
Šolsko polje (1)
Štajerc (2)
Teorija in praksa (4)
Traditiones (Ljubljana) (1)
Učiteljski tovariš (243)
Uporabna informatika (Ljubljana) (5)
Urbani izziv (1)
Verba hispanica (1)
Vertec (1871) (155)
Zbor občanov (272)
Zbornik gozdarstva in lesarstva (1)
Zdravniški vestnik (9)
Zdravstveno varstvo (2)
Zgodovinski časopis (3)
Zvonček (Ljubljana) (42)
Železarski zbornik (11)
Časopisje in članki - oblika
Leto izida
1760 (1)
18?? (1)
1830/1838 (1)
1843 (1)
1844 (1)
1845 (5)
1846 (4)
1847 (10)
1848 (12)
1849 (2)
1850 (5)
1851 (2)
1852 (2)
1853 (4)
1859 (3)
1861-1864 (1)
1862 (1)
1863 (1)
1864 (3)
1865 (1)
1866 (3)
1868 (5)
1870 (1)
1871 (1)
1872 (1)
1873 (2)
1874 (5)
1875 (1)
1876 (1)
1877 (9)
1878 (16)
1879 (3)
188? (1)
1880 (8)
1881 (11)
1882 (28)
1883 (21)
1884 (9)
1885 (13)
1886 (24)
1887 (21)
1888 (23)
1889 (20)
1890 (14)
1891 (15)
1892 (9)
1893 (12)
1894 (14)
1895 (13)
1896 (12)
1897 (6)
1898 (7)
1899 (4)
1900 (28)
1901 (16)
1902 (11)
1903 (5)
1904 (7)
1905 (10)
1906 (13)
1907 (12)
1908 (9)
1909 (4)
1910 (8)
1911 (11)
1912 (15)
1913 (15)
1914 (15)
1915 (8)
1916 (23)
1917 (8)
1918 (17)
1919 (19)
1920 (8)
1921 (5)
1922 (14)
1923 (10)
1924 (13)
1925 (34)
1925/1926 (3)
1926 (12)
1927 (5)
1928 (5)
1929 (7)
1930 (9)
1931 (9)
1932 (15)
1932/1933 (1)
1933 (13)
1934 (12)
1934/1935 (1)
1935 (6)
1935/1936 (2)
1936 (14)
1937 (6)
1938 (6)
1938/1939 (8)
1939 (15)
194? (3)
1940 (13)
1941 (3)
1942 (2)
1946 (2)
1947 (1)
1948 (4)
1949 (22)
195? (1)
1950 (5)
1951 (6)
1952 (10)
1953 (4)
1954 (2)
1955 (11)
1956 (31)
1957 (50)
1958 (12)
1959 (6)
1960 (4)
1962 (1)
1963 (1)
1965 (1)
1967 (6)
1968 (9)
1969 (1)
1970 (7)
1971 (9)
1972 (14)
1973 (24)
1974 (15)
1975 (20)
1976 (74)
1977 (121)
1978 (74)
1979 (175)
198? (5)
1980 (73)
1981 (63)
1982 (106)
1983 (84)
1984 (78)
1985 (41)
1986 (17)
1987 (46)
1988 (42)
1989 (89)
1990 (57)
1991 (23)
1992 (67)
1993 (93)
1994 (71)
1995 (7)
1996 (4)
1997 (6)
1998 (3)
1999 (2)
2000 (6)
2001 (11)
2002 (18)
2003 (4)
2004 (6)
2005 (11)
2006 (11)
2007 (21)
2008 (21)
2009 (17)
2010 (19)
2011 (17)
2012 (14)
2013 (19)
2014 (20)
2015 (25)
2016 (13)
2017 (15)
2018 (4)
Izvor
ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (6)
Čebelarska zveza Slovenije (3)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo matematikov, fizikov in astronomov (14)
Društvo Medicinski razgledi (13)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo radiologije in onkologije (14)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike (11)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo - EURICOM (2)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (10)
Inštitut Nove revije - Zavod za humanistiko (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (15)
Inštitut za varovanje zdravja RS (2)
IUS SOFTWARE d.o.o. (1)
Knjižnica Ivana Potrča (36)
Knjižnica Ivana Tavčarja (1)
Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica (1)
Kulturno-umetniško društvo SODOBNOST INTERNATIONAL (9)
Mestna knjižnica Ljubljana (1724)
Muzejsko društvo Škofja Loka (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica (825)
Onkološki inštitut Ljubljana (3)
Pedagoška obzorja (2)
Prirodoslovni muzej Slovenije (24)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (16)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko kemijsko društvo (28)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (9)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (13)
Študentska založba (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (5)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Zavod za varstvo pri delu d.d. (2)
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (1)
Združenje slovenskih dermatovenerologov (7)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
ZRC SAZU (26)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (1)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Založnik
(2)
A. Kunike (1)
Addenda (1)
Aero (1)
Association of Mechanical Engineers and Technicians of Slovenia et al. (3)
Association of the Slovene Literary Translators (1)
B. Bing (1)
B. Fajfar (3)
B. Herdt (8)
B. Johannes (1)
B. Richter (1)
B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o. (1)
Bergson (1)
Biotehniška fakulteta (3)
Bird Publisher (2)
Cankarjeva založba (2)
Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia (1)
Chez P. Al. Le Prieur (1)
Croatian Medical Association - Croatian Society of Radiology (13)
Dermatovenerologic Society of Slovenia (1)
DMFA, založništvo (14)
Domus (3)
DOZ, zaščitna služba (1)
Društvo antropologov Slovenije (1)
Društvo humanistov Goriške (1)
Društvo Pravnik (35)
Društvo pravnikov LRS (7)
Društvo psihologov Slovenije (2)
Društvo za stereologijo in kvantitativno analizo slike, Medicinska fakulteta (11)
Družina (1)
Državna založba Slovenije (34)
Elan (3)
Elektrotehniška zveza Slovenije (5)
Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (2)
Faculty of management (3)
Fakulteta za družbene vede (2)
Fakulteta za socialno delo (1)
Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani (4)
Fakulteta za strojništvo, Inštitut za proizvodno strojništvo (5)
Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo (1)
Filozofski inštitut ZRC SAZU (2)
Foto Slovenija (1)
Fotolik Celje (1)
Genija (1)
Geološki zavod, Ljubljana (1)
Glaxo (1)
GV Revije (1)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (1)
Institutum Studiorum Humanitatis - Fakulteta za podiplomski humanistični študij (10)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (2)
Inštitut za gozdno in lesno gospodarstvo (1)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (41)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (5)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2)
J. B. Rottmayer (2)
J.B. Rottmayer (1)
J.U.U.-sekcija za dravsko banovino (243)
Jožef Blaznik (58)
Karitas (2)
Karl Linhart (2)
Katol. bukvarna (1)
Katoliška bukvarna (2)
Katoliško tiskovno društvo (111)
Konzorcij (8)
Konzorcij Edinosti (1)
L. B. Sretenović (1)
LDS (22)
Medicinski razgledi (13)
Mestna knjižnica (3)
Mestna občina (3)
Metalurški inštitut el at. (8)
Metalurški inštitut et al. (3)
Mississipi College, Dept. of Biology (21)
Moderna organizacija (2)
Muzejsko društvo (1)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Naravoslovnotehniška fakulteta (5)
Naše delo (26)
Nova revija (4)
Občina Ljubljana-Šiška (4)
Obzorja (1)
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani (3)
OK SZDL Bežigrad (272)
OK SZDL Ljubljana Center (407)
Onkološki inštitut (1)
Pedagoška fakulteta (2)
Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani (1)
Pedagoška obzorja (2)
Pedagoški inštitut (1)
Pravna praksa (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (21)
RO RKS (1)
Science and Research Centre of the Republic of Slovenia (1)
SEM Institute for Climate Change (2)
Skupščina občine Ljubljana Moste-Polje (186)
Slovene P. E. N. (1)
Slovene Welding Society (6)
Slovene Writers' Association (1)
Slovenian Chemical Society (3)
Slovenian Medical Society - Section of Radiology (13)
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (20)
Slovenska književna zadruga R.Z.Z.O.Z. (5)
Slovenski etnografski muzej (1)
Slovensko društvo Informatika (16)
Slovensko društvo raziskovalcev šolskega polja (1)
Slovensko entomološko društvo Štefana Michielija (3)
Slovensko geološko društvo, Ljubljana (1)
Slovensko kemijsko društvo (28)
Slovensko sociološko društvo (2)
Slovensko zdravniško društvo (9)
SO (18)
Socialistična zveza delovnega ljudstva Jugoslavije (93)
Societá storica del Litorale (1)
Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale (13)
Študentska založba (4)
Tiskarna sv. Cirila (110)
Tiskovna zadruga (71)
Unior (1)
Universita degli Studi di Pisa, Dipartimento di Linguistica, gia Istituto di Lingua e Letteratura (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo & Oddelek za lesarstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
Vesna film (2)
Viba film (1)
Založba ZRC (8)
Zavod Republike Slovenije za varstvo pri delu (2)
Zbornica zdravstvene nege (1)
ZENECA International (1)
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko (1)
Zgodovinsko društvo za Južno Primorsko (1)
Znanstvena založba Filozofske fakultete (1)
Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (3)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje (2)
ZRC SAZU, Biološki inštitut Jovana Hadžija (2)
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije (7)
Zveza čebelarskih društev Slovenije (3)
Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije (1)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije et al. (3)
Zveza strojnih inženirjev in tehnikov Slovenije etc. (1)
Zveza zgodovinskih društev Slovenije (3)
Železarna Jesenice (31)
Železarna Ravne (31)
Železarna Štore (31)
Išči med rezultati (2874)