Ljubljanska tiskarna Adama Friderika Reichardta

Adam Friderik Reichardt (1701 ali 1709–1757) je okoli leta 1731 postal lastnik Mayrove ljubljanske tiskarne. Po njegovi smrti oziroma vse do prodaje Janezu Juriju Heptnerju, je podjetje vodila njegova vdova Ana. Reichardt je tiskal v slovenščini, latinščini, nemščini in italijanščini. Med pomembnimi deli, ki so prišla iz njegove tiskarne, je Steinbergov opis Cerkniškega jezera z naslovom Gründliche Nachricht von dem in dem Inner-Crain gelegenen Czirknitzer-See iz leta 1758.

Zbika obsega izbor Reichardtovih tiskov iz zbirk Narodne in univerzitetne knjižnice in Mestne knjižnice Ljubljana, ki so bili primerni za postopek digitalizacije.


Število rezultatov iskanja: 64

Tip gradiva
Založnik
[Friedrich Reichardt] (1)
A. F. Reichardt (1)
Adam Friderik Reichhardt (1)
bey Adam Freiderich Reichhardt (1)
bey Adam Frid. Reichhart ... (1)
bey Adam Friderich Reichhard ... (1)
bey Adam Friderich Reichhardt ... (7)
bey Adam Friderich Reichhart ... (1)
bey Adam Fridr. Reichardt ... (1)
bey Adam Friedrich Reichard ... (1)
bey Adam Friedrich Reichardt ... (1)
bey Adam Reichhardt (1)
bey Anna Elis Reichhardtin Wittib (1)
formis A. F. Reichardt ... (1)
formis Adami Friderici Reichardt (1)
formis, Adami Friderici Reichhardt ... (1)
gedruckt bey Adam Frid. Reichardt ... (1)
gedruckt bey Adam Friedrich Reichardt ... (1)
gedruckt bey Anna Elisabetha Reichhardtin ... (2)
gedruckt von Adam Fridrich Reichardt (1)
gedruckt zu Laybach bey Adam Friderich Reichhardt ... (1)
gedruckt, bey Adam Fridrich Reichhardt ... (1)
gedruckt, bey adam Friedrich Reichhard ... (1)
imp. Adami Friderici Reichhardt (1)
impensis, Mich. Fisher ... (1)
nella Stamparia di Adamo Frid. Reichardt (1)
nella stamparia di Adamo Frid. Reichhardt (1)
per Annae Elisabethae Raichhardtouke, uvedove (1)
per Anne Elisab. Reichhardtouke (1)
per Anne Elisabete Raichhardtou u'dove (1)
Reichard (4)
Reichard? (1)
Reichardt (1)
skusi Adama Fridericha Reichardta ... (1)
stampato da Anna Elisabetha Reichhardtin ... (1)
stapatto da me Adamo Reichart (1)
sumpt. Joann. Bapt. Volusij, & Joann. Bapt. Blanck (1)
typ. Adami Frid. Reichhardt ... (1)
typis Adami Frid. Reichhardt (1)
typis Adami Frid. Reichhardt ... (3)
typis Adami Friderici Reichhardt, ... (1)
typis Annae Elisabethae Reichhardtin viduae (1)
typis, A.F. Reichhardt ... (1)
typis, Adami Frid. Reichhard ... (1)
typis, Adami Frid. Reichhardt (1)
typis, Adami Frid. Reichhardt ... (2)
typis, Adami Friderici Reichardt ... (2)
typis, Adami Friderici Reichhardt (2)
typis, Adami Friderici Reichhardt ... (2)
typis, Adami Friderici Reichhart ... (1)
Dostop
Išči med rezultati (64)