Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 38

Leto izida
2015 (38)odstrani
Vsebina
Založnik
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
Fakulteta za državne in evropske študije (2)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Institut "Jožef Stefan" (6)
Kemijski inštitut (2)
Kmetijski inštitut (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (1)
Pedagoški inštitut (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (4)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Dostop
Išči med rezultati (38)