Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 417

Leto izida
2014 (417)odstrani
Vsebina
Založnik
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (3)
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (5)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
ALMA MATER EUROPAEA - Evropski center, Maribor (1)
ALPINEON razvoj in raziskave, d.o.o. (1)
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (2)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (4)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
BUTINAR, veterinarske storitve, d.o.o. (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (2)
CBS INŠTITUT, celovite gradbene rešitve, d.o.o. (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (5)
Center odličnosti NAMASTE, zavod za raziskave in razvoj naprednih nekovinskih materialov s tehnologijami prihodnosti (1)
Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije - Nanocenter, Ljubljana (1)
Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (1)
Center odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov, Ljubljana (4)
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko (2)
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (1)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (5)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (2)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o. (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (3)
EN-FIST CENTER ODLIČNOSTI (3)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (2)
Geološki zavod Slovenije (5)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (3)
Gozdarski inštitut Slovenije (9)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (1)
HARPHA SEA Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. Koper (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (1)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (1)
IMPOL, industrija metalnih polizdelkov d.o. o. (3)
INDRAMAT ELEKTROMOTORJI, proizvodnja električnih motorjev, d.o.o. Škofja Loka (1)
Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije - IRSPIN (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut "Jožef Stefan" (3)
Institut 'Jožef Stefan' (114)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (1)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (2)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (7)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (4)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (13)
Inštitut za mikrobiološke znanosti in tehnologije d.o.o. (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za novejšo zgodovino (5)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
INŠTITUT ZA PSIHOLOGIJO OSEBNOSTI (1)
Inštitut za razvojne in strateške analize (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (4)
IPAK - inštitut za simbolno analizo in razvoj informacijskih tehnologij (1)
IPMIT Institut za projektni management in informacijsko tehnologijo d.o.o. (1)
IRMA, inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, d.o.o. (1)
ISKRA PIO proizvodnja industrijske opreme, Šentjernej d.o.o. (1)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (3)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (3)
JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.o.o. (1)
Kemijski inštitut (38)
Kmetijski inštitut Slovenije (8)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (2)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (2)
KOLPA Proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika (1)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
LPKF LASER AND ELECTRONICS d.o.o. (2)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (1)
MIKROIKS, mikroelektronski inženiring, konzultacije in servis, d.o.o. (1)
Ministrstvo za kulturo Arhiv Republike Slovenije (1)
Mirovni inštitut (1)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (22)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (4)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (9)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (1)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (2)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (9)
OPTOTEK razvoj in proizvodnja optične in laserske opreme d.o.o. (1)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1)
PAN-NUTRI, Kmetijsko živilski tehnološki center d.o.o (1)
Pedagoški inštitut (5)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Premogovnik Velenje, d.d. (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (2)
S AND T SLOVENIJA, Informacijske rešitve in storitve, d.d. (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (2)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (1)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
Tehnološko raziskovalni center JUB d.o.o. (2)
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec (1)
TIC - LENS laserske tehnologije d.o.o. (1)
TKC Tehnološki konzultantski center d.o.o. Ljubljana (1)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (2)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (5)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (2)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (9)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (14)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (50)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (26)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (27)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (39)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (31)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (5)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (16)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (7)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (19)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (5)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (37)
Univerzitetni klinični center Maribor (9)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (3)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
Zasebni raziskovalec Varužan Kevorkijan (2)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (6)
Zavod Mednarodni center za trajnostni razvoj (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (5)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (7)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (4)
ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d. (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (51)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Dostop
Išči med rezultati (417)