Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 213

Leto izida
2013 (213)odstrani
Vsebina
Založnik
ABELIUM d.o.o., raziskave in razvoj (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (1)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
B2 izobraževanje in informacijske storitve, d.o.o. (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (2)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o. (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (2)
ENVIT okoljske tehnologije in inženiring d.o.o. (2)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (4)
FDS RESEARCH družba za raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (2)
Geodetski inštitut Slovenije (2)
Geološki zavod Slovenije (3)
Gorenje Orodjarna, d.o.o. (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (7)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
IGMAT Inštitut za gradbene materiale, d.d. (1)
Institut "Jožef Stefan" (1)
Institut Jožef Stefan (28)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (2)
Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (5)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (2)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (1)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (1)
Kemijski inštitut (13)
Kmetijski inštitut Slovenije (13)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (3)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
OMEGA svetovanje, inženiring, razvoj in raziskovanje d.o.o. (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (3)
OPTACORE d.o.o. Optična vlakna (1)
POKRAJINSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
ŠTORE STEEL podjetje za proizvodnjo jekel, d.o.o. (1)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (5)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (8)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (40)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (13)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (4)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (7)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (3)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (13)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (2)
VARSI, podjetje za proizvodnjo varistorja in sklopov, d.o.o. (1)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (3)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (1)
ZAVOD TC SEMTO Tehnološki center za sklope, elemente, materiale, tehnologije in opremo za elektrotehniko (1)
Zavod za ribištvo Slovenije (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (18)
Dostop
Išči med rezultati (213)