Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih v sodelovanju z agencijo Narodna in univerzitetna knjižnica v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 49

Leto izida
2012 (49)odstrani
Vsebina
Založnik
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (49)odstrani
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (1)
Geološki zavod Slovenije (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (5)
Institut Jožef Stefan (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za neionizirna sevanja (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
Kemijski inštitut (2)
Kmetijski inštitut Slovenije (4)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (4)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Novi Gorici (3)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (1)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
Dostop
Išči med rezultati (49)