Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 398

Leto izida
2012 (398)odstrani
Vsebina
Založnik
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (2)
Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor (1)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (3)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (1)
Geodetski inštitut Slovenije (2)
Geološki zavod Slovenije (7)
Gozdarski inštitut Slovenije (9)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (2)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (68)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (4)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (3)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (6)
Inštitut za narodnostna vprašanja (3)
Inštitut za neionizirna sevanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (3)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA RAZVOJ DRUŽBENE ODGOVORNOSTI (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
ISKRA AVTOELEKTRIKA d.d. (1)
ISKRA ZAŠČITE podjetje za izvajanje zaščit, inženiring in kooperacijo d.o.o. (1)
Kemijski inštitut (29)
Kmetijski inštitut Slovenije (17)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KOLEKTOR SINABIT avtomatizacija, informatizacija, inženiring d.o.o. (1)
Lek farmacevtska družba d.d. (3)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (3)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
MEIS storitve za okolje d.o.o. (2)
MIKROIKS, mikroelektronski inženiring, konzultacije in servis, d.o.o. (1)
Mirovni inštitut (1)
MORANA RTD d.o.o., družba za raziskovanje, proizvodnjo, trgovino in storitve (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (13)
NANOTESLA INSTITUT - Razvojni center nanotehnologij na področju magnetnih materialov in kompozitov (2)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
NIGRAD javno komunalno podjetje d.d. (1)
Onkološki institut Ljubljana (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (6)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (2)
Pedagoški inštitut (2)
PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. (1)
Premogovnik Velenje, d.d. (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (1)
Razvojni center orodjarstva Slovenije (1)
Renata Šribar (1)
Sensum, sistemi z računalniškim vidom d.o.o. (1)
SMM proizvodni sistemi d.o.o. (1)
Študijski center za narodno spravo (1)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (2)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (3)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (12)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (3)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (9)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (49)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (14)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (21)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (15)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (12)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (3)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (20)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (18)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (7)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (4)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (6)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (6)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (4)
Univerza v Novi Gorici (11)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (5)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (20)
Univerzitetni klinični center Maribor (7)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
VISOKA ŠOLA ZA STORITVE V LJUBLJANI, samostojni visokošolski zavod (1)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
Zasebna raziskovalka Manja Klemenčič (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (3)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (4)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (2)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (3)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (24)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Dostop
Išči med rezultati (398)