Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 266

Leto izida
2011 (266)odstrani
Vsebina
Založnik
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (1)
Alma Mater Europaea - Evropsko središče Maribor (1)
AMEBIS programska oprema, d.o.o. Kamnik (1)
ARCONT, proizvodnja bivalnih enot, d.d. (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
C3M d.o.o., Center za računalništvo v mehaniki kontinuuma - modeliranje in trženje (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko (1)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (2)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov (1)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
GENERA celostne tehnične rešitve d.o.o. (1)
Geodetski zavod Celje (1)
Geološki zavod Slovenije (4)
Gozdarski inštitut Slovenije (8)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (1)
HARPHA SEA, Podjetje za inženiring, proizvodnjo in svetovanje, d.o.o. (1)
HIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o. (2)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (2)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut Jožef Stefan (53)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (3)
Inštitut za fizikalno biologijo (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (4)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (3)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (4)
Inštitut za narodnostna vprašanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za psihologijo osebnosti (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (1)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Iskra, merilni instrumenti in stikala, d.d., Kranj (1)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (1)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Kemijski inštitut (19)
Kmetijski inštitut Slovenije (7)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
KOLEKTOR GROUP Vodenje in upravljanje družb d.o.o. (1)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
Mirovni inštitut (1)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (7)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (11)
Ortopedska bolnišnica Valdoltra (1)
Pedagoški inštitut (2)
Premogovnik Velenje, d.d. (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (2)
Rudnik živega srebra Idrija, d.o.o. Idrija (1)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
Tehnološki center za električne stroje (1)
Turboinštitut - Inštitut za turbinske stroje (1)
Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (5)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (11)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (31)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (15)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (7)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Novi Gorici (6)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (17)
Univerzitetni klinični center Maribor (3)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (3)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (5)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (23)
Dostop
Išči med rezultati (266)