Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 560

Tip gradiva
raziskovalni programi (560)odstrani
Vsebina
Založnik
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
ALPINA, tovarna obutve, d.o.o. (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (2)
Center za uporabno matematiko in teoretično fiziko (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.d. (1)
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d.o.o. (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (2)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
FDS RESEARCH družba za raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (1)
Geološki zavod Slovenije (5)
Gorenje Orodjarna, d.o.o. (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (2)
ICK, inštitut za civilizacijo in kulturo Ljubljana (2)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut Jožef Stefan (32)
Institut 'Jožef Stefan' (33)
Institut za varilstvo d.o.o. (1)
INSTITUT ZA VARILSTVO d.o.o., Ljubljana (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij (1)
INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, Ljubljana (1)
INŠTITUT NOVE REVIJE, zavod za humanistiko (1)
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (1)
Inštitut za hidravlične raziskave (1)
Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (8)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (5)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (11)
Inštitut za mikrobiološke znanosti in tehnologije d.o.o. (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (1)
Inštitut za novejšo zgodovino (2)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
IRMA, inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, d.o.o. (2)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (2)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (2)
Kemijski inštitut (25)
Kmetijski inštitut Slovenije (4)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (9)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (2)
Narodni muzej (2)
NARODNI MUZEJ SLOVENIJE (2)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (9)
Pedagoški inštitut (3)
Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, d.d. (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
Psihiatrična klinika Ljubljana (2)
Razvojni center orodjarstva Slovenije (1)
SAVATECH družba za proizvodnjo in trženje gumenotehničnih proizvodov in pnevmatike d.o.o. (3)
SICENTER Center za socialne indikatorje (2)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski raziskovalni inštitut (1)
Splošna bolnišnica Celje (1)
Študijski center za narodno spravo (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (1)
ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (2)
Univerza na Primorskem Universita del Litorale (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (2)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (2)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (3)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (2)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (4)
Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (30)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (16)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (19)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (18)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (25)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (9)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (20)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (31)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (9)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Visoka šola za zdravstvo (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (11)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (5)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (9)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (15)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (3)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (8)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (2)
Univerza v Novi Gorici (22)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (27)
Univerzitetni klinični center Maribor (11)
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča (2)
Univeza v Mariboru Filozofska fakulteta (5)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
VISPORT, družba za raziskovanje, razvoj in trženje gibalne dejavnosti, trgovina in storitve, d.o.o. (1)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (1)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (2)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (4)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (2)
ZDRAVILIŠČE ROGAŠKA - ZDRAVSTVO d.o.o. (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (20)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Dostop
Išči med rezultati (560)