Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 542

Tip gradiva
ciljni raziskovalni projekti (542)odstrani
Vsebina
Založnik
ACROS računalniški inženiring d.o.o. (1)
AEROSOL razvoj in proizvodnja znanstvenih instrumentov d.o.o. (1)
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o. (2)
ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o. (1)
Andragoški center Republike Slovenije (2)
AQUARIUS ekološki inženiring d.o.o. Ljubljana (2)
Arhiv Republike Slovenije (1)
BION, inštitut za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. (1)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (1)
COSYLAB, Laboratorij za kontrolne sisteme, d.d. (1)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o (1)
EIPF, Ekonomski inštitut, d.o.o. (3)
ELAPHE, podjetje za razvoj in prodajo električnih vozil ter energijskih virov d.o.o. (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (4)
ERICo Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (5)
ERICO Velenje Inštitut za ekološke raziskave d.o.o. (1)
ESOTECH, družba za razvoj in izvajanje ekoloških in energetskih projektov (1)
Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu (1)
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (4)
GEA College - Fakulteta za podjetništvo (1)
Geodetski inštitut (1)
Geodetski inštitut Slovenije (2)
Geodetski zavod Celje (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geološki zavod Slovenije (5)
GORENJE gospodinjski aparati, d.d. (1)
Gozdarski inštitut Slovenije (46)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (2)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
INEA - informatizacija, energetika, avtomatizacija d.o.o. (1)
Inovacijsko - razvojni inštitut Univerze v Ljubljani (1)
Institut "Jožef Stefan" (3)
Institut Jožef Stefan (41)
Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje (2)
Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko (2)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani (1)
Inštitut za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (29)
Inštitut za fizikalno biologijo (1)
Inštitut za fizikalno biologijo d.o.o. (2)
Inštitut za hidravlične raziskave (1)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (22)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (1)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (8)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (1)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. . (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (3)
Inštitut za metalne konstrukcije (1)
Inštitut za narodnostna vprašanja (5)
Inštitut za neionizirna sevanja (2)
Inštitut za novejšo zgodovino (4)
INŠTITUT ZA NUTRICIONISTIKO, zavod za izobraževanje, svetovanje in razvoj s področja nutricionistike in prehrane, Ljubljana (1)
Inštitut za okolje in prostor (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (3)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (5)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za razvojne in strateške analize (1)
Inštitut za trajnostni razvoj (2)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (10)
Inštitut za varovanje zdravja RS (1)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (1)
I-VITES inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
I-VITES, Inštitut za visoke tehnologije in sisteme d.o.o. (1)
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (1)
JAVNO PODJETJE VODOVOD-KANALIZACIJA, d.o.o. (3)
Kemijski inštitut (4)
Kmetijski inštitut (1)
Kmetijski inštitut Slovenije (63)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (9)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (1)
KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD NOVA GORICA (7)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (2)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Murska sobota (1)
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (2)
LEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR inštitut za elektrogospodarstvo (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
Magneti, podjetje za proizvodnjo magnetnih materialov, d.d. (1)
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (4)
METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko, Ljubljana d.o.o. (1)
Mirovni inštitut (3)
Mlinotest Živilska industrija d.d. (2)
Nacionalni inštitut za biologijo (16)
Nacionalni inštitut za javno zdravje (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (3)
Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani (1)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
Omega consult, Projektni management, d.o.o. (1)
Onkološki institut Ljubljana (1)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (2)
PAN-NUTRI, Kmetijsko živilski tehnološki center d.o.o (1)
Pedagoški inštitut (2)
PERUTNINA PTUJ D.D. (1)
PERUTNINA PTUJ reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d. (1)
Prirodoslovni muzej Slovenije (2)
PRISTOP SKUPINA družba za komunikacijski management, d.o.o. (1)
PROMETNI INSTITUT LJUBLJANA d.o.o. (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
Psihiatrična klinika Ljubljana (2)
SALIX podjetje za proizvodnjo in storitve d.o.o. (1)
SETCCE Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje (1)
SICENTER Center za socialne indikatorje (1)
SICENTER, Center za socialne indikatorje (1)
SLOVENIJA ONLINE - SIOL INTERNET d.o.o. (1)
Slovenski etnografski muzej (2)
Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (1)
Slovenski raziskovalni inštitut (3)
Splošna bolnišnica Celje (1)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (3)
TECES, Tehnološki center za električne stroje (1)
Tehnološki center za električne stroje (1)
TRC Koroška, Tehnološko razvojni center za Koroško (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije Koper (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management (10)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (17)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije Portorož - Turistica (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (6)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (3)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (19)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche di Capodistria (3)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (128)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (36)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (44)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (10)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (22)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnolgijo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (11)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za socialno delo (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (10)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (26)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta (12)
Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (21)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (2)
Univerza v Ljubljlani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Mariboru (1)
Univerza v Mariboru Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Fakulteta za kmetijstvo (3)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (10)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (7)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (8)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (33)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko- (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (1)
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (4)
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta (7)
Univerza v Novi Gorici (8)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (1)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (6)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (14)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (2)
Visoka šola za storitve v Ljubljani (1)
VISOKA ŠOLA ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE NOVO MESTO (1)
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (2)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (3)
ZAVOD LESARSKI GROZD (1)
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (4)
ZAVOD SV. IGNACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (2)
Zavod za ribištvo Slovenije (4)
Zavod za zdravstveno varstvo (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Koper (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (3)
Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica (1)
Zdravstveni dom Ljubljana (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (34)
Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Dostop
Išči med rezultati (542)