Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 122

Vsebina
Založnik
Univerzitetni klinični center Ljubljana (122)odstrani
BIA podjetje za laboratorijsko in procesno opremo d.o.o. Ljubljana (1)
Bolnišnica Golnik, Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo (2)
BUTINAR, veterinarske storitve, d.o.o. (1)
CELICA, biomedicinski center, d.o.o. (1)
EDUCELL podjetje za celično biologijo d.o.o. Ljubljana (1)
Emona, Razvojni center za prehrano, d.o.o. (1)
Fotona proizvodnja optoelektronskih naprav d.d. (1)
Institut Jožef Stefan (6)
Institut 'Jožef Stefan' (4)
Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (1)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (6)
ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj (1)
Itis, Implantibilna Tehnologija in Senzorji, proizvodno, trgovsko, storitveno in raziskovalno podjetje, d.o.o. Ljubljana (1)
Kemijski inštitut (2)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
MIKROIKS, mikroelektronski inženiring, konzultacije in servis, d.o.o. (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (3)
NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (2)
ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA (14)
Psihiatrična klinika Ljubljana (4)
Univerza na Primorskem Visoka šola za zdravstvo Izola (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (5)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo (7)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (6)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (29)
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (1)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
UNIVERZA V MARIBORU, Medicinska fakulteta (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (3)
Univerzitetni klinični center Maribor (5)
ZAVOD BIOMEDICINSKA RAZVOJNO INOVACIJSKA SKUPINA (3)
Zavod Biomedicinski Raziskovalni Inštitut (3)
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino (8)
Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (2)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (2)
Zdravstveni dom Ljubljana (1)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Dostop
Išči med rezultati (122)