Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 49

Vsebina
Založnik
Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (49)odstrani
ACIES BIO, biotehnološke raziskave in razvoj, d.o.o. (1)
ARCONT, proizvodnja bivalnih enot, d.d. (1)
BIA Separations d.o.o. Podjetje za separacijske tehnologije d.o.o. (1)
BIOMED raziskovanje in strokovno svetovanje d.o.o. (1)
CIMOS d.d. Avtomobilska industrija (1)
Cinkarna, metalurško-kemična industrija, d.d. (1)
EKLIPTIK, razvoj in svetovanje d.o.o. (1)
EMO - ORODJARNA proizvodna družba d.o.o. (1)
HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o. (1)
HELIOS, sestavljeno podjetje za kapitalske naložbe in razvoj, d.d. (1)
Industrijski razvojni center slovenske predilne industrije - IRSPIN (1)
Institut Jožef Stefan (5)
Institut 'Jožef Stefan' (8)
Inštitut za kovinske materiale in tehnologije (2)
INŠTITUT ZA LESARSTVO IN TRAJNOSTNI RAZVOJ, raziskovanje, razvoj, svetovanje in izobraževanje d.o.o. (1)
INŠTITUT ZA OKOLJE IN PROSTOR (1)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
JULON Proizvodnja poliamidnih filamentov in granulatov d.o.o. (1)
Kemijski inštitut (5)
Lek farmacevtska družba d.d. (1)
LOKATEKS, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.o.o. Škofja Loka (1)
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO (1)
Pinus, tovarna kemičnih izdelkov, d.d. (1)
TALUM, Tovarna aluminija d.d. Kidričevo (1)
TERNIK PRIMOZ - zasebni raziskovalec (1)
TOSAMA Tovarna sanitetnega materiala d.o.o. (1)
Turboinštitut - Inštitut za turbinske stroje (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (1)
UNIOR Kovaška industrija d.d. (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (3)
Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta (2)
Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta (1)
Univerza v Novi Gorici (2)
Univerzitetni klinični center Maribor (2)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (1)
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (1)
ZLATARNA CELJE družba za proizvodnjo in promet s plemenitimi kovinami d.d. (1)
Dostop
Išči med rezultati (49)