Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 42

Vsebina
Založnik
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko (42)odstrani
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (1)
Institut Jožef Stefan (9)
Institut 'Jožef Stefan' (3)
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (3)
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (3)
Kemijski inštitut (1)
LABENA trgovina, svetovanje in proizvodnja laboratorijske opreme d.o.o. (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
ŠOLA ZA RAVNATELJE (1)
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management Koper (1)
Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (2)
Univerza na Primorskem, Primorski inštitut za naravoslovne in tehnične vede Koper (1)
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Universita del Litorale Centro di ricerche scientifiche (2)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo (1)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (2)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (3)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (1)
Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (2)
Univerzitetni klinični center Ljubljana (6)
VIRIS, varnost in razvoj informacijskih sistemov, d.o.o. (1)
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE (1)
XLAB razvoj programske opreme in svetovanje d.o.o. (2)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (3)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. (1)
Dostop
Išči med rezultati (42)