Zaključna poročila ARRS

Zbirka vsebuje poročila Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije o zaključenih raziskovalnih in ciljnih raziskovalnih projektih, raziskovalnih programih in podoktorskih projektih, ki jih Narodna in univerzitetna knjižnica v sodelovanju z Agencijo v elektronski obliki zbira od leta 2007 dalje. Vsa poročila so prosto dostopna.

Število rezultatov iskanja: 57

Vsebina
Založnik
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (57)odstrani
CGS plus, Inovativne informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o. (1)
DFG CONSULTING informacijski sistemi, d.o.o. (1)
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. (1)
ELEA iC projektiranje in svetovanje d.o.o. (1)
Geodetski inštitut (1)
Geodetski inštitut Slovenije (3)
Geodetski zavod Celje (1)
Geodetski zavod Celje izvajanje Strokovno-Operativnih del in storitev v zadevah geodetske službe, ter drugih strokovno tehničnih del, d.o.o. (1)
Geološki zavod Slovenije (2)
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. (2)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora (1)
IGEA, svetovanje in storitve s področja nepremičnin, infrastrukture in prostora, d.o.o. (1)
Institut Jožef Stefan (4)
Institut 'Jožef Stefan' (2)
Inštitut za ekonomska raziskovanja (1)
Inštitut za hidravlične raziskave (2)
Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana (1)
Inštitut za matematiko, fiziko in mehaniko (2)
Inštitut za politike prostora (1)
Inštitut za prostorski razvoj - prostorsko načrtovanje, opremljanje stavbnih zemljišč in vodenje projektov gospodarske javne infrastrukture (1)
Inštitut za vode Republike Slovenije (1)
INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE (2)
Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine (1)
Kemijski inštitut (1)
Limnos, podjetje za aplikativno ekologijo, d.o.o. (1)
LITOSTROJ POWER, družba za projektiranje, gradnjo elektrarn in izdelavo energetske ter industrijske opreme, d.o.o. (1)
MEDIFAS Mediteranski inštitut za sodobne študije (1)
Nacionalni inštitut za biologijo (2)
OIKOS, svetovanje za razvoj, d.o.o. (1)
Pedagoški inštitut (1)
Prometni institut Ljubljana, d.o.o. (1)
SALONIT ANHOVO, Gradbeni materiali, d.d. (1)
TURBOINŠTITUT Inštitut za turbinske stroje d.d. (1)
Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju (1)
Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper (1)
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (8)
Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo (1)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (4)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (2)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet (3)
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo (2)
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (5)
Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (1)
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta (2)
Univerza v Mariboru Filozofska fakulteta (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za energetiko (1)
Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo (6)
Univerza v Novi Gorici (1)
Urbanistični inštitut Republike Slovenije (3)
VALVASORJEV RAZISKOVALNI CENTER KRŠKO (1)
Zavod za gradbeništvo Slovenije (2)
Zavod za ribištvo Slovenije (1)
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (2)
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d. (1)
Dostop
Išči med rezultati (57)